Ikuti Blog Ini

Saturday, March 7, 2015

Kisah Masyaikh Pembimbing Usaha Dakwah Dan Tabligh


Bilik yang pernah digunakan oleh Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى sewaktu belajar di Mazahirul Uloom Saharanpur.

Maulana Syed Sulaiman An-Nadwi رحمه الله تعالى adalah seorang Muhadith ,Mufassir , Mu’arikh dan juga seorang Da’i illallah yang sejati. Beliau telah menulis di dalam muqaddimah dalam satu buku mengenai Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى iaitu Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi Aur Unki Deeni Dawat.

Beliau berkata [1] :

" Datuk kepada Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى iaitu Maulana Muzaffar Hussain Kandhalawi رحمه الله تعالى adalah murid khas kepada Shah Muhammad Ishaq Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى dan juga khalifah kepada Maulana Maulana Muhammad Ya’qub Nanotwi رحمه الله تعالى.

Bapa saudara kepada Maulana Muzaffar Husain Kandhalawi رحمه الله تعالى iaitu Mufti Ilahi Baksh Kandhalawi رحمه الله تعالى adalah antara murid kesayangan kepada Shah Abdul Aziz Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى dan beliau juga dikenali sebagai seorang murid yang sangat ikhlas dan mencintai ilmu. Beliau telah berbi’ah kepada Sayyid Ahmad As-syahid رحمه الله تعالى. Kedua-dua mereka memang terkenal dengan kezuhudan dan ketakwaan. Keluarga ini merupakan keluarga yang sangat barakah .


Lokasi rumah Mufti Ilahi Baksh Kandhalawi رحمه الله تعالى yang berada di kanan lelaki yang sedang berjalan itu, di depan rumah tersebut ada susunan kayu . Gambar ini diambil ketika saya menziarahi tempat ini sekitar tahun 2012 di Kandhala. Menurut cerita orang tempatan, guru kepada Mufti Ilahi Baksh رحمه الله تعالى iaitu Shah Abd Aziz Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى juga kerap mengunjungi rumah ini.

Bapa kepada Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى dan kedua-dua abangnya adalah merupakan Wali Allah yang makbul doanya dan pendakwah yang sejati. Bapa kepada Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى adalah merupakan individu yang bertanggungjawab dalam melakukan usaha dakwah terhadap masyarakat Mewat.  Selepas kematian bapa mereka,  Maulana Muhammad Yahya Kandhalawiرحمه الله تعالى  [2] dan abang sulong tirinya (Maulana Muhammad رحمه الله تعالى  [3] yang ketika itu sedang sakit dan berada diatas kerusi) tidak jemu-jemu mendakwahkan masyarakat Mewat kepada agama " .

Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى telah membawa ketiga-tiga kerja kenabian ini di dalam satu jalan yang telah diwariskan kepada beliau. Beliau telah membawa maqasid kerja kenabian ini secara keseluruhan dalam kehidupannya. Di sebalik kerja dakwah yang begitu mendapat perhatian dari beliau, beliau juga adalah seorang guru yang mengajar ilmu dan hikmah yang dirujuk sebagai Tazkiyah Nafs. 

Dalam hal ini Maulana Syed Abul Hasan Ali An- Nadwi رحمه الله تعالى telah menulis :

“ Secara umumnya, Qutb Irsyad Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى tidak akan mengambil bi’ah daripada kanak-kanak atau para pelajar. Hanya selepas tamat belajar, mereka akan diberikan keizinan untuk melakukannya, akan tetapi setelah memerhatikan keadaan luar biasa Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى ,beliau telah dipertimbangkan untuk mengambil bi’ah. Kecintaan dan ketakwaan telah terpancar secara semulajadi dari zaman ketika Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى masih kecil lagi sehinggakan Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى merasa resah tanpa kehadiran beliau di sisinya " .

Beliau juga telah menceritakan bahawa pada satu hari, beliau telah bangun pada satu malam untuk melihatkan kelibat Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى dan setelah melihatnya, beliau kembali menyambung tidurnya. Ketika itu Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى merasakan bahawa Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى telah menunjukan kesungguhan dalam berkhidmat untuk dirinya. Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى juga telah menunjukan perasaan yang sama terhadap beliau. Sekali beliau telah meminta abangnya (Maulana Muhammad Yahya Kandhalawi رحمه الله تعالى) jika Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى membenarkan beliau untuk belajar berdekatan dengan Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى ? Maka abangnya (Maulana Muhammad Yahya Kandhalawi رحمه الله تعالى menyampaikan permintaan adiknya itu kepada Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى . Mendengar permintaan itu , Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى berkata “ Tiada masalah !, kehadiran Ilyas (Maulana muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى ) tidak akan menggangu aku “. 

Kisah Kehidupan Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى

Selepas itu, Hadrat Ji kedua Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى juga membawa ketiga-tiga kerja kenabian ini berada di atas satu jalan. Beliau seorang yang sangat hebat di dalam dakwah, juga sangat alim di dalam ilmu al-quran dan hadith ketika mengajar di madrasah dan seorang yang selalu membiasakan diri dengan amalan Tazkiyah Nafs. Hal yang demikian telah dijelaskan oleh Maulana Muhammad Shahid Saharanpuri حفظه الله seperti berikut :

“ Pada tahun 1354 H / 1935 M , Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى telah melakukan bi’ah di tangan bapanya sendiri iaitu Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى dan amalan yang barokah ini juga telah mendapat restu dari Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى .

Selepas berbi’ah, bapanya telah mengajar beliau zikir Pa’s Anfas dan menasihatnya supaya membaca 3000 kali Zikr Ism’ Za’t (Allah). Selepas hubungan kerohanian ini, keazaman beliau untuk mengikuti sunnah dari hari ke hari semakin meningkat.

Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى telah berkata dan hal ini telah diterangkan oleh Maulana Syed Abul Hasan Ali An-Nadwi رحمه الله تعالى bahawasanya  :

“ Dalam kalangan mereka yang berkumpul di sini, Yusuf (Maulana Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى ) telah menunjukan keupayaan yang tinggi ”.

Kisah Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى

Kemudiannya , Syaikh dan  Murabbi saya , Hadrat Ji ketiga Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى juga meneruskan legasi dengan menyatukan ketiga-ketiga kerja kenabian ini. Setiap hari dan setiap malam, beliau berdakwah kepada Allah سبحانه وتعالى , melakukan ta’lim , mengkaji kitab-kitab dan hikmah (tazkiah nafs) dalam kehidupannya. [2]

Maulana Muhammad Shahid Saharanpuri حفظه الله menulis :

“ Sekali ketika waktu menulis “ Lamiud Ad-Darari “ Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى tiba di Saharanpur, Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى telah menunjuk kepada Maulana Muhammad Aqil Saharanpuri حفظه الله : “ Keraguan yang telah kamu ada , akan diperjelas dan diperbetulkan oleh Maulana Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى “ .

Ketika Maulana Muhammad Aqil Saharanpuri حفظه الله mengiringi Maulana Muhammad Inam Ul Hasan kandhalawi رحمه الله تعالى untuk datang berjumpa dengan Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى di bilik, kemudian Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى telah bertanya “ sekarang, beritahu saya, apa yang telah meragukan kamu ? apabila beliau menceritakannya, maka Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى telah memperjelaskannya satu persatu dengan terperincinya. Kemudiannya, setelah itu Maulana Muhammad Shahid Saharanpuri حفظه الله telah menulis bahawa :

Pengasasan Daurah Al-Hadith 

“ Madrasah Kashif Ul Uloom , adalah sebuah madrasah di dalam markaz yang sangat aktif berkhidmat dalam menyebarkan ilmu agama. Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى telah menjadi Mohtamim (Naib Canselor) ketika di zaman Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى. Madrasah ini mengguna pakai kurikulum Dars Nizami termasuklah pengajian kitab Tafsir Jalalain dan Kitab Misykat Masobih. Sebenarnya ini merupakan keinginan daripada Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى sendiri untuk memulakan pengajian bersistemkan Daurah Al-Hadith.

Dengan restu daripada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى sendiri , bermula dari bulan Rabi’ul Awwal 1375 H / 1955 M , sistem pengajian bersistemkan Daurah Al-Hadith telah mula diperkenalkan di madrasah ini. Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى , Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى dan Maulana Ubaid Ullah Balya’wi رحمه الله تعالى telah dipilih sebagai guru-guru untuk mengajar Sahih Sittah.

Ketika berbincang dengan Maulana Mufti Aziz Ur Rahman Bijnori رحمه الله تعالى mengenai usaha pengajaran dan mencari rujukan untuk pengajaran Sahih Al-Bukhari, Maulana Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى mendedahkan bahawa “ sudah lima kali aku membaca (Umdat Ul Qari dan Fath Ul Bari [4]), demikian juga sudah dua kali aku lengkap membaca Fatawa Alamgiri [5] dan tiga kali membacanya separuh “ .Sepanjang tempoh pengajaran Sahih Al-Bukhari beliau, guru-guru hadith dari pelbagai tempat madrasah akan hadir ke pengajiannya dan akan mencatatkan nota-nota penting pengajaran hadith dari beliau.

Hadrat Ji Ketiga ini Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى juga berkeadaan sedemikian sehingga ke akhir hayat beliau dalam usaha mengabungkan ketiga-tiga kerja Kenabian ini. 

Maulana Muhammad Shahid Saharanpuri حفظه الله menulis bahawa :

“ Menurut dalam pengetahuan Maulana Mufti Aziz Ur Rahman Bijnori رحمه الله تعالى, peristiwa bi’ah berlaku pada tahun 1354 H / 1935 M dimana selepas mengambil bi’ah, Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى telah memberikan nasihat kepada mereka berdua. Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى telah diberi keizinan untuk berzikir dengan “zikr Ism’ Zat (Allah) untuk 3000 kali dan Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى telah diberikan keizinan untuk berzikir “zikr Ism' Zat (Allah) sebanyak 12 000 kali disamping itu juga , mereka dinasihatkan untuk membaca “Hizb Ul A’zam dan Hisnul Hasin.

Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى telah mula membaca zikir sebanyak 12 000 kemudiannya bertambah kepada 70 000 kali sehari. Untuk tempoh masa yang lama, ianya telah menjadi amalan rutin harian beliau untuk bersuluk di Makam Humayun (dekat dengan Masjid Banglawali markaz) . Amalan zikir harian beliau ini memakan masa selama lebih kurang tujuh jam dalam sehari.


Makam Humayun (Urdu dikenali sebagai Humayun Maqbarah ) terletak di timur kampung Nizamuddin, Delhi. Ianya dibina di zaman empayar Mughal pada tahun 1533 M. [6]

Amalan zikir ini dilanjut dan akan dihabiskan dalam keadaan zikir Pa’s Anfas dan zikir  Khafi. Beliau menulis lagi "Selepas melalui pelbagai peringkat tazkiyah dan tarbiyah, Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمه الله تعالى menegaskan keyakinan beliau sambil berkata. 

' Jika Haji Imdad ul llah Muhajir Makki رحمه الله تعالى mempunyai Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى dan Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى, saya juga mempunyai Yusof (Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى ) dan Inam Ul Hasan (Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى) ‘ .

Kaifiat dari zikir yang telah digambarkan daripada Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi ~ boleh diketahui dengan membaca maktubat (surat-surat) yang dihantar kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى dan Maulana Abdur Qadir Raipuri رحمه الله تعالى. Oleh hal yang sedemikian,  apabila kerja kenabian ini disatukan seperti yang dicontoh dan ditunjukan secara umum oleh Para Masyaikh Jemaah Dakwah / Tabligh, maka ianya , insyallah akan menyatukan kembali umat ini. Semoga Allah سبحانه وتعالى permudahkan segala urusan dan usaha untuk mengabungkan tiga kerja kenabian ini. 

Nota Kaki :

[1]. Dukaan e Ishq ,Maulana Dr Abdus salam , dikumpulkan oleh Maulana Usman Madani,m/s 14-16.
[2]. Beliau adalah ayah kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi dan abang kepada Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi.
[3]. Maulana Muhammad bin Maulana Muhammad Ismail adalah abang tiri kepada Maulana Muhammad Yahya Kandhalawi dan Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi hasil perkongsian Maulana Muhammad Ismail dengan isteri pertama beliau. Beliau dilahirkan di pekan Jhinjhana , daerah Shamli dalam negeri Uttar Pradesh, India.
[4]. Kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari.
[5]. Kitab Fatawa Alamgiri (juga dikenali sebagai Fatawa-i-Hindiya ) adalah himpunan fatwa-fatwa yang dibuat atas kehendak Maharaja Mughal Aurangzeb (yang juga dikenali sebagai Alamgir). Fatwa-fatwa ini disusun mengikut mazhab Hanafi.
[6]. Diambil dari laman sesawang rasmi kerajaan India (http://india.gov.in/knowindia/humayunstomb.php)

2 comments:

 1. alkhairaatul hisaanMarch 7, 2015 at 10:43 PM

  Abang sebapa

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete

Jika mahu memberikan komentar, silakan, berilah komentar dengan menggunakan laras bahasa yang sopan dan penuh beradab. Segala komentar yang menyelisihi laras bahasa sopan dan adab, insyallāh akan dipadam oleh team admin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini