Ikuti Blog Ini

Saturday, July 30, 2011

Ubah pemimpin zalim dengan amalan (update terbaru )


                         Pemandangan indah di kampung penulis,di Pendang

Item ini jelas, bertepatan dengan Islam, ia bertitik tolak dari kepimpinan adalah amanah dan tangung jawab, sebarang penyelewengan mesti ditegur oleh rakyat. Rasulullah sendiri menerima pandangan dann teguran para sahabat dalam beberapa persitiwa yang terkenal antaranya, teguran  Al-Habbab Ibn Munzir r.hu dalam menentukan kubu terbaik dalam peristiwa perang Badar, begitu juga teguran Suad  r.hu dalam kes ditolak dengan busar oleh Rasul Saw dan banyak lagi.Hak teguran ini digalakkan begitu hebat di zaman Khalifah Islam yang pertama Abu Bakar As-Siddiq r.hu dimana beliau menyatakan dalam ucapannya yang mashyur.

Mafhum : “Sesungguhnya aku hanya dilantik dr klgn kamu, bukanlah aku yang terbaik dr kamu, kiranya aku berada di landasan kebenaran maka bantulah aku, taatilah aku selagi mana aku mentaati Allah dan RasulNya, maka apabila aku menderhaka Allah maka tiadalah wajib lagi taat kepadaku”.(Turuq hukmiyah, Ibnu Qayyim dan Kanzul Amwal, Abu Ubaid al-Qasim hlm 11)

Islam mempunyai sikap tegas terhadap para pemerintah zalim dan bersifat autokratik atau diktator. Sabda Nabi Saw :  “Sekeras2 manusia yang dikenakan azab di akhirat kelak adalah pemimpin yang zalim”( Minhaj as-Solihin, hlm 444)

Bagaimanapun rakyat yang ingin menegur pimpinan negara Islam seeloknya menjaga adab-adab teguran yang sesuai tetapi jika ia tidak diendahkan, Islam membenarkan pimpinan tersebut diturunkan kerana ia dianggap kepimpinan negara Islam yang menyeleweng, demikianlah pandangan Syeikh Sa’id Hawwa di dalam kitabnya Jundullah hlm 380. Beliau juga menambah bahwa proses menurunkan perintah itu boleh dibuat secara aman.

Prof. Dr. Muhd Salam Madkur menegaskan adalah suatu kewajiban untuk menurunkan pemimpin fasiq dengan amalan agama dan  syaratnya kita mempunyai bukti tentang kefasiqan serta pemimpin tersebut tidak lagi boleh diberi nasihat. Demikian juga pandangan Imam Abu Hanifah rah,Imam al-Qurtubi rah, Imam Abu Hamid al-Ghazali rah (505 H) , Imam as-Syawkani rah (1255 H) dan Dr. Yusoff Al-Qaradhawi.

Manakala Abu Yu’la al-Farra al-hanbali rah menuruti pandangan Imam Ahmad Hanbal rah yang tidak menentang dan menjatuhkan khalifah Makmun dan Mu’tasim. Imam Al-Mawardi rah ( 450 H) menyebut dalam sesebuah negara Islam yang menyeleweng seorang khalifah itu boleh diturunkan jika berlaku kezaliman dan fasiq(Al-Ahkam as-Sultaniyyah, Al-Mawardi, hlm 27)

Imam an-Nawawi rah pula dalam mensyarahkan hadith muslim, “Adapun keluar daripada mentaati pemerintah dan memeranginya (dengan senjata) adalah haram dengan Ijma’ al-Muslimin sekalipun mereka itu fasik ataupun zalim. Ini semua jelas terbukti di dalam hadith-hadith yang memberi maksud apa yang aku sebutkan? Kata para ulama? :” Sebab tidak dipecat dan diharamkan keluar menentangnya adalah kerana membawa kepada fitnah dan tumpah darah dan kerosakan yang nyata, maka menjadikan kerosakan memecatnya lebih besar dari mengekalkannya."?

Dalam mensyarahkan hadith lain pula an-Nawawi menyebut: “ Sesungguhnya tidak harus menentang pemerintah hanya sekadar zalim atau fasik selagi mereka tidak mengubah suatu daripada kaedah-kaedah Islam.(Syarah Sohih Muslim oleh an-Nawawi, jld 12)

Ad-Dawudi rah pula menyebut: “yang menjadi pegangan para ulama, mengenai para pemerintah yang zalim ialah sekiranya mereka boleh dipecat tanpa sebarang fitnah dan kezaliman, maka wajib dipecat, jika tidak, maka wajib bersabar” (Fath al-Bari oleh Ibn Hajr al-Asqalani m.s. 498/jilid 14 cetakan dar al-Fikr, Beirut)

Ibn ‘Atiyyah rah pula menyatakan : “As-Syura adalah prinsip syariah, mana-mana pemimpin yang tidak ber’syura’ bersama ahli agama, maka menjatuhkannya adalah WAJIB”(Tafsir Al-Qurtubi, 4/249)

Rasulullah Saw bersabda :"Kami telah berbai’ah kepada Rasulullah untuk dengar dan taat dalam keadaan susah ataupun senang, suka ataupun benci dan (dalam keadaan pemimpin) lebih mementingkan dunia melebihi kami.(Kami juga berbai’ah) untuk tidak merebut kekuasaan dari pemerintah melainkan jika kami melihat ‘Kufr Bawwah’ (kekufuran yang nyata) yang kami mempunyai alasan disisi Allah (kami juga berbai’ah) untuk menyatakan al-Hak dimana saja kami berada dan kerana allah kami tidak takut kepada celaan sesiapa yang mencela."   (Riwayat al-Bukhori, no 7199, Muslim no. 1836) 

Jelas dari hadith di atas tahap untuk kesabaran dan tindakan yang perlu diusahakan oleh individu Islam terhadap pemerintah mereka yang terang-terang melakukan maksiat serta menggalakkannya.

Janji Allah Swt dengan amalan agama

Bukankah Allah Swt telah menyatakan, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang melaksanakan amal-amal soleh bahawa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan adalah benar bahawa Dia akan memperkukuhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, selepas mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap mentauhidkan-Ku dengan tidak mensyirikkan Aku. Dan sesiapa yang ingkar setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq.” (Surah an-Nuur, 24: 55) 

Oleh sebab itulah al-Hasan al-Bashri rah pernah berkata, “Sesungguhnya kemunculan al-Hajjaj (salah seorang pemimpin zalim di zaman beliau - pen.) adalah disebabkan azab dari Allah, maka janganlah kamu melawan azab Allah dengan tangan-tangan kamu. Akan tetapi wajib bagi kamu untuk tunduk dan memohon dengan merendah diri kerana sesungguhnya Allah telah berfirman, “Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri.” (Surah al-Mukminun, 23: 76)

Begitu juga dengan kata Thalq bin Habib rah, “Lindungilah diri kamu dari fitnah dengan ketaqwaan.” Beliau ditanya, “Simpulkanlah untuk kami apa itu ketaqwaan?” Beliau pun menjawab, “Iaitu engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk daripada Allah dengan mengharap rahmat Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan petunjuk daripada Allah kerana takut akan azab Allah.” (Minhajus, 4/527-531)

Syaikh as-Sa’di rah berkata dalam Tafsirnya, “... Sebagaimana para hamba (masyarakat) itu jika baik dan istiqamah berada di atas jalan yang benar, maka Allah memperbaiki pemimpin mereka, iaitu menjadikan untuk mereka pemimpin-pemimpin yang bersikap adil dan insaf. Bukan yang zalim lagi jahat. (‘Abdurrahman B. Nashir as-Sa’di, Taisir Karim ar-Rahman fii Tafsir Kalam al-Mannan, 1/273)

Ibnu Taimiyyah rahimahullah (Wafat: 728H) berkata, “Aku telah menyebutkan dalam bab yang lain bahawa punca kepada masalah yang berlaku kepada para pemerintah, kemudian para menterinya, hakim-hakimnya, dan para panglimanya bukan hanya perlu dilihat dari kekurangan pada diri mereka sahaja, akan tetapi kerana kekurangan para pemimpin dan rakyat sekaligus, kerana bagaimana keadaan kamu, maka begitulah akan dijadikan pemimpin untuk kamu. Allah Ta’ala berfirman, “Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman (pemimpin) bagi sebahagian yang lain.” (Surah al-An’am, 6: 129).” (Majmu’ al-Fatawa, 35/20)

Islam adalah sebuah agama yang telah lengkap lagi menyeluruh meliputi setiap persoalan kehidupan alam manusia. Ini termasuklah dalam urusan bermu’amalah terhadap para pemimpin.Dalam perkara ini, Islam amat memandang tinggi kedudukan seorang pemimpin bersesuaian dengan tugas dan beratnya tanggungjawab yang dipikul oleh pemimpin itu sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan:

Sultan (pemimpin) itu adalah naungan Allah di bumi, sesiapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinakannya dan sesiapa yang memuliakannya, nescaya Allah akan memuliakan dia.” (Hadis Riwayat al-Baihaqi, Syu’abul Iman, 6/17, no. 7373.)

Sabar antara sifat sahabat

Telah tercatat dalam sejarah di era para sahabat berkenaan kekejaman seorang gabernor di bawah pemerintahan Khalifah Malik bin Marwan yang bernama al-Hajjaj bin Yusuf as-Tsaqafi. Di mana dia (al-Hajjaj) telah membunuh sehingga ribuan jiwa. Sahabat yang mulia seperti Abdullah B. Mas’ud, Abdullah bin Zubair, dan tabi’in Sa’id B. Jubair juga turut terbunuh. Tetapi, bagaimanakah Sikap para sahabat yang lain pada ketika itu, adakah mereka bertindak mengumpulkan kekuatan untuk memberontak? Demi Allah, tidak sama sekali, bahkan mereka tetap menganjurkan untuk mendengar dan taat dalam hal-hal yang makruf. Zubair bin Adi berkata, “Kami mendatangi Anas bin Malik mengeluhkan perihal al-Hajjaj. Anas pun menjawab, “Bersabarlah, kerana tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk sehingga kamu berjumpa dengan Tuhan kamu, aku mendengar ini dari Nabi kamu.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Walaupun kedua-dua pemimpin ini begitu zalim dan fasiq, membunuh ribuan nyawa para ulama dari generasi terbaik umat manusia, minum arak terang-terangan, solat dalam keadaan mabuk, dan merosakkan ka’abah dengan manjaniq, tetapi para sahabat dan tabi’in yang hidup pada ketika itu tetap tidak melepaskan tangan ketaatan kepadanya. Bahkan para sahabat bersama-sama para ulama lainnya yang merupakan salafus soleh bagi kita, tetap bersolat bersama-sama imam mereka, al-Hajjaj B. Yusuf ats-Tsaqafi tersebut.

Saturday, July 23, 2011

Misteri jelmaan wanita berpurdah


                                          Bukan dia nie???? 
(Pada minggu lepas) Ketika aku mengendalikan sesi halqah taklim akhir,sampai di satu saat,aku ternampak kelihatan seorang wanita,yang bila aku amati raut  wajahnya,kelihatan wanita itu berpurdah di sebalik tabir yang memisahkan antara ruang solat wanita dan lelaki di surau ini.Mulanya aku ingat ini cuma permainan perasaan aku,kerana sejak akhir-akhir aku sering dimomok dan dizihinkan oleh Cikgu Musa supaya berkahwin cepat.Mungkin kerana disebabkan kerana terlalu dizihin dan dimomokan,akhirnya ianya mucul dan menganggu di benak fikiran aku,dan cepat-cepat aku nafikan,kerana mungkin ini adalah mainan perasaan aku .
 
Cerita kawan aku

Ceritanya bermula ketika beliau tertidur dalam majlis bayan kerana terlalu letih atau mungkin kerana terlalu “sakinah” majlis tersebut (sangkaan baik aku),menyebabkan beliau tertidur.Ketika beliau mulai sedar dari tidurnya,beliau terlihat kebelakang,dan beliau ternampak kelihatan tubuh seorang wanita lengkap berpurdah memakai pakaian serba hitam,sedang melambai kearah beliau,beliau menambah lagi,si wanita tersebut kelihatan malu kerana menundukkan pandangan mata.

Tiba-tiba,bila kawan aku mula merenungnya buat kali kedua,tiba-tiba,wanita itu kian luput dari pandangannya,hal ini mengejutkan beliau sehinggalah,beliau begitu tergaman melihat aksi tersebut.Keesokan harinya,ketika kami duduk menunggu sarapan,beliau menceritakan kisah ini kepada aku,mulainya aku berasa malas untuk melayan cerita dongengnya,tetapi apabila,kisah wanita purdah  di ceritakan kepada aku olehnya,aku beranggapan ini mungkin tarbiah daripada Allah Swt supaya jangan lagi tidur pada waktu bayan.Cerita misteri wanita berpurdah itu berakhir disitu setelah kami membersihkan talam/dulang kami,tetapi jauh di sudut hati,cerita kami kelihatan ada persamaannya.Namun aku enggan melayani fikiran untuk memikirkan cerita tersebut.

Aku terkejut???

Ketika aku membuka portal akhbar Sinar Harian edisi Utara,mata aku melirik kepada sebuah cerita yang dilaporkan di dada akhbar tersebut,kisah yang berlaku di Kulim atau lebih menariknya,berlaku di Taman Sri Kulim,iaitu route tempat kami keluar 3 hari iaitu di Suraunya iaitu Surau Taman Sri Kulim.Pendedahan oleh penduduk di kawasan perumahan tersebut seperti berikut “Penduduk dedah kisah misteri” atau tajuk kecilnya “jelmaan wanita selendang hitam hantui Taman Sri Kulim”.Boleh buka di sini untuk lanjutan kisahnya.

Beberapa hari yang lalu,penduduk di Taman Sri Kulim,dikejutkan dengan berita jelmaan wanita berselendang hitam yang berjalan sambil mendukung batu nisan” (nak sambungan bacalah di sini)

Wow,sangat menarik,aku membacanya berulang kali,dan apabila aku fahami betul-betul kisah tersebut,baru aku teringat kisah jelmaan misteri wanita purdah di surau tempat kami keluar 3 hari.Yang menariknya,seperti yang didakwa penduduk,jelmaan wanita tersebut memakai selendang hitam,dan yang aku dan kawan aku terlihat di surau terbabit adalah jelmaan wanita berpakaian hitam lengkap berpurdah.Satu persoalan yang bermain dibenak  aku,adakah jelmaan wanita yang di dakwa penduduk dan jelmaan wanita hitam lengkap berpurdah  yang aku dan kawan aku ternampak itu adakah dari jelmaan dari wanita yang sama.Kalau benar ia datang dari wanita sama,dan kalau benar kisah wanita itu seperti yang di dakwa penduduk tersebut ,kematian beliau agak tragis,maka sama-samalah kita sedekah al-fatihah kepada beliau dan keluarga,semoga Allah Swt tempatkan roh beliau bersama dengan hamba-hamba yang soleh dan solehah.Amin ya Robbal alamin.

Kepala aku pusing??? (tolong pikiaq sat)

1.Kenapa jelmaan wanita tersebut menjelma kepada kami lengkap berpakaian purdah,kelihatan seperti seorang masturah.Aku terfikir,barangkali mungkin beliau malu terhadap kami kerana kami sedang khuruj pada waktu itu……

2.Kenapa jelmaan wanita tersebut menjelma kepada seorang penduduk taman tersebut seperti yang di dakwa dalam akhbar dengan hanya memakai selendang tetapi tidak berpurdah????Siapa ada jawapan untuk merungkai permasalah ini???

Saturday, July 16, 2011

Perang Badar dan nusrah ghaib Allah Swt

                                      Medan pentempuran Badar al-Kubro

 PADA 17 Ramadan berlaku peristiwa yang bersejarah dalam sirah Rasulullah s.a.w iaitu Perang Badar pada tahun 2 Hijrah di Kota Badar. Pertembungan itu adalah antara hak dan bathil iaitu Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya seramai 313 orang dengan bala tentera Abu Jahal (musuh Allah) dari Mekah seramai 1,000 orang.

Kemenangan berpihak kepada Rasulullah s.a.w. kerana pertolongan Allah s.w.t.. Benarlah firman Allah dalam surah Al-Imran, ayat 123, yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah memberi kemenangan kepada kamu dalam Peperangan Badar, sedangkan kamu berada dalam kelemahan. Oleh itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur.”.

Yakni Allah memberi kemenangan kepada mereka. Dia memberi kemenangan kepada mereka, kerana satu nikmat yang dijelaskan dalam kumpulan ayat-ayat ini. Tiada siapa yang dapat menolong mereka sama ada daripada kalangan diri mereka atau kalangan yang lain daripada mereka (melainkan kehendak Allah s.w.t).

Inilah sentuhan pertama ketika mereka diperingatkan dengan kemenangan dalam Perang Badar. Ayat yang berikut menayangkan pemandangan peperangan itu dan menghidupkan gambarannya dalam perasaan mereka seolah-olah mereka berada dalam peperangan itu pada saat ini. Firman Allah yang bermaksud: “(Kenangilah) ketika engkau berkata kepada orang-orang Mukmin: Apakah tidak cukup Tuhan kamu membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturun (dari langit?)” (Al-Imran: 124)

Seterusnya firman Allah lagi, “Ya sebenarnya cukup! Jika kamu bersabar dan bertakwa dan tiba-tiba mereka menyerang kamu pada masa mereka ini juga nescaya Tuhan kamu membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda”.(Al-Imran: 125)

Inilah kata-kata Rasulullah Saw pada hari Perang Badar kepada sekumpulan kecil sahabat-sahabat r.hum yang keluar bersama baginda Saw. Mereka melihat angkatan perang kaum Musyrikin yang ramai, sedangkan tujuan mereka keluar adalah untuk menghadapi kumpulan unta yang membawa dagangan-dagangan bukan untuk menghadapi kumpulan angkatan perang yang lengkap dengan alat-alat senjata.Baginda Saw memberitahu mereka syarat pertolongan itu iaitu sabar dan takwa, kerana keduanya adalah wasilah untuk menarik bantuan daripada Allah Swt.

Firman Allah, “Ya sebenarnya cukup! Jika kamu bersabar dan bertakwa dan tiba-tiba mereka menyerang kamu pada masa mereka ini juga nescaya Tuhan kamu membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda.” (Al-Imran: 125)

Keputusan daripada Allah Swt

Firman Allah Swt: “Dan Allah tidak menjadikan bantuan itu melainkan sebagai berita gembira kepada kamu dan supaya hati kamu menjadi tenteram dengannya dan tidak kemenangan melainkan daripada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Imran: 126)

Allah berkuasa,Makhluk tiada kuasa.

Demikianlah ayat al-Quran ini memberi perhatian yang berat mengembalikan segala urusan kepada Allah supaya tidak terlekat dalam kefahaman seorang Muslim sesuatu tanggapan yang boleh menodai dasar ini. Ia adalah dasar mengembalikan segala urusan kepada kehendak masyi’ah Allah yang mutlak dan kepada iradat-Nya yang langsung.
                                         Hayatus Sahabah versi arab

Di samping itu, ia mengetepikan sebab-sebab dan wasilah-wasilah itu hanya merupakan alat yang digerakkan oleh kehendak masyi’ah Allah atau sebagai alat untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya.

Jumlah kaum Musyrikin kira-kira 1,000 orang. Mereka keluar untuk berjuang menyahut seruan Abu Suffian yang meminta pertolongan untuk melindungi kafilah perniagaan yang ada bersamanya. Mereka (keluar) lengkap dengan alat-alat senjata dan dengan penuh semangat untuk mempertahankan harta kekayaan mereka dan perasan fanatik untuk mempertahankan maruah dan kehormatan mereka.

Jumlah kaum Muslimin pula hanya kira-kira 313 orang. Mereka keluar bukanlah untuk memerangi kumpulan Musyrikin yang kuat ini, malah keluar kerana satu tujuan yang mudah, iaitu menghadapi dan menyekat kafilah perdagangan Quraisy yang tidak bersenjata itu.

Tuesday, July 12, 2011

Itu tangan kanan kasi guna la

Jangan terkesan,gambar sekadar hiasan

Makanlah Dengan Tangan Kanan

Makan dengan tangan kanan adalah merupakan salah satu adab dalam makan dan minum yang mungkin ada sebahagian dari kita masih tidak mengetahuinya. Begitulah hakikat hebatnya Islam, sehingga persoalan tatacara makan dan minum pun diajarkan, diterangkan dan ditekankan. Maka, kita sebagai individu muslim yang berpegang teguh dengan agama, pasti kita akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap disiplin atau apa jua petunjuk yang dijelaskan sama ada bersumberkan dari al-Qur’an mahupun as-Sunnah.

Dalam persoalan ini, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menyampaikan pesanannya kepada kita dengan sabdanya (maksudnya),

Apabila seseorang dari kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanannya dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya.Hal ini kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.” (Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Asyrabah)

Saranan Rasulullah tersebut tetap releven dalam keadaan zaman sekarang dan tetap perlu dipraktikkan walaupun kita makan dengan menggunakan sudu, chopsticks, garfu, atau selainnya, iaitu dengan semuanya dipegang (atau dikawal) dengan menggunakan tangan kanan.

Maka, inilah dia sebaik-baik petunjuk dan contoh yang perlu kita usahakan untuk mengikutinya dan mempraktikkannya, iaitu petunjuk dari junjungan mulia kita, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya),

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut (mengingat) Allah. (Surah al-Ahzaab, 33: 21)

Korang makan guna tangan mana?????
Itu tangan kiri kasi simpan molek-molek….
Lagi satu,jangan makan sambil berdiri,apatah lagi berlari.
Kurangkan makan xpa,tapi makan lebih pun tidak kisah,
Janji  yakin kasi betul noh………bukan makanan mengenyangkan,menghilangkan kelaparan apatah lagi
Mendatangkan penyakit,(please take note)
Tentang segala kesalahfahaman tentang makanan ini.

Sunday, July 10, 2011

Adakah Kuasa Mampu Mengubah segalanya

Gambar himpunan serba puteh dan bersih

Ketika Rasulullah Saw mula berdakwah secara terang-terangan, ramai manusia yang mulai memasuki Islam. Maka ketika itu, kaum Quraisy pun menjadi tidak senang lalu mengutus ‘Utbah bin Rabi’ah untuk memujuknya. ‘Utbah bin Rabi’ah berkata kepada Rasulullah Saw,

Jika engkau mahu kedudukan, maka kami akan menjadikanmu sebagai tuan kami, sehingga kami tidak akan memutuskan suatu perkara tanpamu. Jika engkau mahu kerajaan, maka kamu akan menjadikanmu sebagai raja kami.” (Hadis Riwayat Muslim)

Walaupun begitu keadaan tawaran yang diberikan kepada Rasulullah Saw, beliau tetap menolaknya.Seterusnya, berkenaan kisah Raja Najasyi (Ashama bin Bahr), Raja Habsyah yang memimpin kaum Nasrani di sana. Walaupun beliau telah memeluk Islam, dan berada di tampuk pemerintahan, namun dia tetap tidak berupaya untuk mengubah keadaan masyarakatnya dengan kuasa yang dimilikinya.
Teguran kepada pemimpin tidak sama caranya dengan teguran kepada rakyat biasa.

Kesimpulannya,Usaha yang dilakukan dengan cara nabi Saw sahaja yang boleh mengubah struktur sesuatu masyarakat,iaitu mengabungkan 2 usaha iaitu dakwah dan ibadat.
 Allah Swt berfirman :“Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang salih, sambil berkata: "Sesungguhnya aku adalah dari orang- orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah" (QS Al-Fussilat 33)

Allah Swt menjadikan dakwah adalah untuk takziah(mensucikan diri dari sebarang kesyirikan dan dari sebarang sifat-sifat mazmumah) untuk umat Islam dan dengan itu akan datang sifat terpuji dalam diri orang Islam.
Semoga Allah memberikan hidayah dan pertunjuk kepada pemimpin2 kita dan seluruh ummah(teringat adik DS Muhiyiddin Yasin ketika beliau keluar jemaah Jalan Kaki di tempat aku)

Khalifah bukan Perdana Menteri atau Presiden

Khalifah bukan sama seperti jawatan Presiden atau Perdana menteri,Saidina Abu Bakar r.hu telah untuk melakukan kerja yang telah dilakukan oleh baginda Saw.Saidina Abu Bakar r.hu adalah orang pertama yang mengantikan Rasulullah Saw dan seluruh tanggungjawab Rasulullah Saw telah dipikul oleh beliau.Suatu jawatan yang tidak diingini oleh beliau sendiri,tetapi beliau telah di pujuk oleh beberapa orang sahabat r.hum untuk menerimanya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini