Ikuti Blog Ini

Monday, October 16, 2017

Wilayah Sind dan Islām

Wilayah Sind antara wilayah terawal yang menerima kedatangan Islām
Menurut beberapa ahli sejarawan, wilayah Sind di Benua Kecil India telah menerima rombongan dari Para Sahabat r.humBahkan menurut tokoh sejarawan terkenal Pākistān Maulānā Ishaq Bhattī رحمه الله , paling kurang 25 Orang Para sahabat r.hum yang telah sampai ke Wilayah Sind dan beberapa Wilayah lain. Mereka lah yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan agama Islām kepada penduduk tempatan.

Rujukan 
Ishaq Bhattī, Fuqahā-yi Hind, cetakan Idārah-yi Saqāfat-i Islāmiyah, 1974, jilid 1, hlm 11

Monday, October 9, 2017

Maulānā Nurul Hasan Rashīd dan Koleksi Manuskrip Nadirnya

Maulānā Nurul Hasan Rashīd al-Kāndhalāwī pemilik manuskrip yang nadir di India

Maulānā Nurul Hasan Rashīd al-Kāndhalawī antara 'ulama yang sangat jarang didengari akan ceritanya. Beliau merupakan anak lelaki kepada 'ulama kelahiran perkampungan Kāndhala terkenal iaitu Maulānā Iftikarul Hasan al-Kāndhalawī. [1]

Berguru di Mazahīr al-'Ulūm, Sahāranfūr dan berpeluang berdamping dengan ramai para 'ulamā termasuklah bapa saudaranya iaitu Syaikh al-Hadīth Maulānā Zakariyyā al-Kāndhalawī rah , Maulānā 'Abd Qadīr Raifurī rah, al-Muhaddīth al-'Asr Maulānā Yunus al-Jaunfurī rah, Maulānā Yusuf al-Kāndhalawī rah, bapa beliau sendiri Maulānā Iftikarul Hasan dan beberapa 'ulamā lagi.

Aktif mengajar dan menulis kitab, beliau telah menghasilkan 100 kitab sama ada dalam bahasa Urdu dan arab antaranya: 

1. Ahwal 'ulamā Hanafīah 
2. Ahwal riwayat Sahīh al-Bukhārī dan lain-lain lagi.
3. Biografi Maulānā Mamlūk 'Alī al-Nānautwī

Telah berbai'ah tarīqat sufi dan dilantik menjadi khalifah ditangan bapa beliau sendiri. Maulānā Sa'ad al-Kāndhalawī dari Markaz Tablīgh Nizamuddīn juga merupakan salah seorang dari khalifah bapa beliau.

Beliau mempunyai maktabah peribadi yang memuatkan hampir 70 ribu buah buku, 11 ribu manuskrip yang kebanyakannya sangat nadir. Antaranya Fath al-Barī tulisan tangan milik al-Imām Ibnu Hajar rah sendiri, manuskrip khazanah milik keluarga Musnid al-Hind Imām Shāh Walī Allāh al-Dehlawī rah, pengasas Dār al-'Ulūm Deoband Maulānā Qasīm al-Nānautwī rah dan lain-lain lagi.

Hadyu al-Sarī muqadimah kepada Fath al-Barī tulisan tangan Imām Ibnu Hajar rah sendiri.

Sunan al-Tirmidhī yang telah ditashīhkan oleh Maulānā Fadhl Rahmān Ganj al-Murādabādī.

Koleksi manuskrip milik beliau ini telah mendapat perhatian dari daripada pakar manuskrip terkenal Syaikh Dr Nizam al-Ya'qubī yang telah datang sendiri untuk berjumpa dengan Maulānā Nurul Hasan Rashīd di kampungnya di Kāndhala bagi mendapatkan manuskrip-manuskrip yang menjadi sumber kajian beliau.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini