Ikuti Blog Ini

Monday, March 2, 2015

Ijazah Musnid Al-Dunya Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى Kepada Maulana Mufti Muhammad Taqi Uthmani حفظه الله

                                           
Al-Fayd-Al-Rahmani,Thabat’ Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله oleh Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى. Boleh download kitab ini di sini 

Musnid Al-Dunya (tempat berhimpun sanad-sanad seluruh dunia) Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى telah mengijazahkan sanad khusus bagi ulama-ulama yang berwibawa berdasarkan pemerhatian beliau , khusus itu dalam erti kata tidak dimiliki oleh orang lain, dan setiap satu-satu ijazah itu pula memiliki ciri-ciri yang tidak ada pada ijazah yang lain.

Hal ini seperti contoh, ijazah Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى kepada Syeikh Muhammad Riyad al-Malih  حفظه الله yang berjudul al-Rawd al-Fa'ih, di mana Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى menghimpunkan dalam kitab tersebut secara khusus semua guru beliau yang berasal dari Syam (yakni Syiria, Lubnan, Palestin, dan Jordan sekarang) sahaja yang berjumlah 101 orang Syeikh serta kesemua sanad-sanad mereka. 

Perkara yang sama juga turut disusun oleh Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى untuk para ulama seperti Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki رحمه الله تعالى, Syeikh Mahmud Sa'id Mamduh  حفظه الله,Syeikh Zakaria Bila رحمه الله تعالى, Sayyid Muhammad al-Hashimi رحمه الله تعالى, Sheikh Muhammad Riyad al-Malih  حفظه الله dan lain-lainnya. 

Antara ulama yang telah berjaya mendapat perhatian khusus daripada Syeikh Muhammad Yasin Al Fadani رحمه الله تعالى ialah Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله . Sebagaimana yang dikhususkan kepada para ulama lain, maka Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله juga telah mendapat ijazah tersebut. Beliau telah mengijazahkan sanad khusus seperti yang terkandung di dalam al-Fayd al-Rahmani. 

Dalam pengenalan kitab ini,Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى memuji kedua-dua anak-beranak iaitu Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله dan bapanya Mufti Muhammad Shafi' Uthmani رحمه الله تعالى dengan pujian yang tinggi. Menariknya dalam kitab ini juga Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى menyata bahawa beliau banyak berguru dan menerima ijazah daripada 'ulama-ulama dari India dan Pakistan termasuklah ayah kepada Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله sendiri iaitu Mufti Muhammad Shafi' Uthmani رحمه الله تعالى. Selain itu Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى juga ada menerima riwayat daripada ramai 'ulama-ulama besar India yang lain, antaranya:

1- Maulana Sayyid Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى
2- Hakimul Ummah Maulana Ashraf 'Ali Thanwi رحمه الله تعالى
3- Maulana 'Ubaidullah al-Sindi رحمه الله تعالى
4. Maulana Muhammad Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى
6. Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى
7- Syeikhah Amatullah رحمها الله تعالى Bintu Shah Abd Ghani Dehlawi al-Mujadidi (anak perempuan kepada Shah Abd Ghani Al-Mujadidi رحمه الله تعالى)

Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى juga ada memberikan ijazah khusus untuk ulama-ulama aliran Deoband seperti berikut : 

1. Mufti Muhammad Rafi' Uthmani  حفظه الله (Mufti besar Negara Pakistan)
2. Maulana Sajjan @ Subha'n Mahmud  حفظه الله.
3. Maulana Shams al-Haq Afghani رحمه الله تعالى
4. Mufti Wali Hasan Tonki رحمه الله تعالى
5. Maulana Abdul Rashid Nu'mani رحمه الله تعالى
6. Maulana Saleemullah Khan  حفظه الله
7. Mufti Rashid Ahmad Ludiyanwi رحمه الله تعالى

Manakala di dalam kitab Bulugh Al-Amani, disebutkan juga bahawa Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى juga ada menerima ijazah hadith daripada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى, Maulana Zafar Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى (pengarang kitab I'la al-Sunan) , Maulana Abd Rahman al-Mubarakfuri رحمه الله تعالى (pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi ) dan ramai lagi.


Embedded image permalink

Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله bersama dengan Musnid Al-Dunya di zaman in iaitu Syeikh Abd Rahman Al-Katani  حفظه الله dari Maghribi.

Scan Ijazah dari Syaikhah Amatullah رحمها الله تعالى Bintu al-Syeikh Abdul Ghaniy al-Dehlawiyyah رحمه الله تعالى (anak perempuan kepada Shah Abd Ghani Al-Mujadidi رحمه الله تعالى) dipercayai tulisan tangan beliau kepada Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadaniرحمه الله تعالى [2].


Rujukan 

[1]. Lihat keseluruhannya di dalam Al-Fayd-Al-Rahmani
[2]. Scan ijazah ini hasil sumbangan Syeikh Mohammad Daniel Muhajir al-Dimishqi حفظه الله kepada saya

5 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. tuan fuad,cuba pastikan ijazah daripada syeikh abdurraahman mubarakfuri secara langsung tanpa ada perantaraan atau ada perantaraan?

  ReplyDelete
 3. tuan fuad,cuba pastikan ijazah daripada syeikh abdurraahman mubarakfuri secara langsung tanpa ada perantaraan atau ada perantaraan?

  ReplyDelete
 4. Boleh jadi ada peraantaraan

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Jika mahu memberikan komentar, silakan, berilah komentar dengan menggunakan laras bahasa yang sopan dan penuh beradab. Segala komentar yang menyelisihi laras bahasa sopan dan adab, insyallāh akan dipadam oleh team admin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini