Ikuti Blog Ini

Tuesday, November 29, 2011

Bayan nasihat Khalifah Abu Bakar r.hu

                                             Di bawah kubah hijau inilah,bersemadinya mereka

Baihaqi dan Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari Said bin Al-Musaiyib rah,bahwa Khalifah Abu Bakar r.hu. pernah mengutus pasukan Islam ke Syam,dan menyerahkan kepemimpinan pasukan itu di tangan Yazid bin Abu Sufyan r.hu, Amru bin Al-Ash r.hu dan Syurahbil bin Hasanah r.hu.Mereka pun menunggang kuda masing-masing untuk berangkat,namun Abu Bakar r.hu tetap berjalan kaki untuk melepas pasukan itu hingga ke Tsaniyatil-Wadak. Maka para panglima Islam itu berkata kepada Khalifah Abu Bakar r.hu,: "Wahai Khalifah Rasulullah! Tidak elok rasanya,engkau berjalan kaki sedangkan kami menunggangi kuda?" "Jangan turun dari atas tunggangan kalian", jawab Khalifah Abu Bakar r.hu."Aku menganggap langkah-langkah ini dari berjuang di jalan  Allah Swt juga!".

Sambil berjalan kaki,Khalifah mengingatkan pasukan itu katanya:Aku berpesan kepada kamu supaya bertaqwa kepada AllahSwt. Berjuanglah pada jalan Allah, dan perangilah siapa yang mengkufuri Allah,kerana Allah Swt senantiasa akan memenangkan agamaNya!Jangan membuat aniaya,jangan berkhianat,jangan melarikan diri, jangan membuat kerosakan di muka bumi,jangan menderhakai perintah ketua.Jika kamu berhadapan dengan musuh dari kaum musyrik itu, inhyaAllah nanti, maka serulah mereka kepada tiga perkara. Jika mereka setuju, terimalah dari mereka dan jangan memerangi mereka lagi!
Mula-mula serulah mereka kepada Islam! jika mereka setuju memeluk Islam, terimalah mereka dan berhenti memerangi mereka!

Kemudian ajaklah mereka berpindah dari tempat mereka itu ke negeri Islam, tempat orang yang berhijrah. jika mereka mau datang, beritahulah mereka bahwa mereka akan mendapat hak sesuai dengan hak yang didapati oleh kaum Muhajirin, dan atas mereka hak sesuai dengan hak yang ditanggung oleh kaum Muhajirin. Tetapi jika mereka menerima Islam, lalu mereka memilih hendak menetap di negeri mereka sendiri, tidak sanggup untuk berhijrah ke negeri tempat menetapnya kaum Muhajirin, maka hendaklah kamu memberitahu mereka bahawa mereka akan dikenakan syarat seperti yang dikenakan ke atas kaum Arab yang lain yang mendiami negeri mereka. Mereka wajib menerima hukum-hukum Allah yang difardhukan ke atas semua kaum Mukminin, mereka tidak akan diberikan hasil ufti dan harta hasil rampasan perang,sehingga mereka mahu berjuang bersama-sama kaum Muslimin.

Jika mereka enggan memeluk lslam, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka wajib membayar ufti (jizyah).Jika mereka setuju inembayar ufti, terimalah dari mereka dan berhentikan memerangi mereka.

Jika itu juga mereka enggan menerima, maka mohonlah bantuan Allah untuk memerangi mereka, dan teruskanlah perjuangan kamu inshaAllah!.
Tetapi janganlah memotong pepohonan korma, jangan membakamya,jangan membunuh binatang-binatang, jangan menebas pepohonan buah, jangan robohkan rumah kediaman,jangan membunuh anak-anak kecil, orang tua dan wanita. Dan jika kamu dapati orang yang menyembunyikan dirinya di dalam gereja atau rumah agama, maka jangan kamu mengganggu mereka, dan biarkanlah mereka dalam keadaan mereka itu. Dan kamu akan mendapati dari kumpulan ini yang bertopengkan agama,yang menyediakan tempat untuk syaitan bersarang di kepalanya, maka jika kamu menjumpai orang serupa ini,maka hendaklah kamu penggal  kepala mereka, inshaAllah!
(Kanzul Ummal 2:295-296)
Baihaqi meriwayatkan dari Urwah r.hu,bahwa Abu Bakar As-Shiddiq r.hu pernah menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Khalid bin Al-Walid r.hu,dan ketika diutus kepada kaum yang murtad dari orang-orang Arab, supaya dia mula-mula mengajak mereka kembali kepada Islam serta menerangkan kembali apa yang diwajib kepada mereka,dan meneguhkan keyakinan mereka kepada Islam.Maka barangsiapa yang menerima seruan itu di antara mereka,tidak kira yang merahnya ataupun yang hitamnya,mestilah dia menerima darinya.Sebab dia hanya disuruh untuk memerangi siapa yang mengkufuri Allah Swt dan menolak keimanan kepadanya saja.Maka apabila orang yang diseru itu sudah menerima Islam,dan benar keimanannya,tidak ada jalan baginya untuk memeranginya lagi,dan Allah Swt sajalah yang bakal membuat perhitungan dengannya!Tetapi,barangsiapa yang enggan menerima seruan Islam ini,dan tidak mahu kembali kepada Islam dari orang yang murtad darinya, maka hendaklah dia memerangi dan membunuhnya.
(Kanzul Ummal 3:143)

Saturday, November 12, 2011

Cerita sahabat Nabi Dihya Al-Kalbi r.hu

Bandar raya Rome,Itali,menjadi saksi kedatangan para Sahabat r.hum

Imam Bazzar telah meriwayatkan dari Dihyah Al-Kalbi r.hu katanya:Aku telah diutus oleh Rasulullah SAW dengan membawa sepucuk surat kepada Raja Kaisar,iaitu Pembesar Romawi. Bila aku tiba di negerinya,aku terus mendatanginya,lalu aku serahkan surat itu kepadanya,sedang di sampingnya anak saudara lelakinya yang berkulit merah,dan berambut lurus.Dia pun membaca surat itu yang berbunyi (Bukti surat menyurat itu tersebut di dalam kitab Al-Bidayah Wan-Nihayah 3:83)

"Dari Muhammad Utusan Allah, kepada Heraklius,Pembesar Romawi.Mendengar bunyi surat itu,anak saudara Pembesar Romawi mula marah,lalu menyanggah:
"Surat ini tidak boleh dibaca sekarang!"dia mengeluh."Kenapa?"tanya Kaisar."Dia memulakan dengan namanya dulu sebelum nama engkau.Kemudian dia memanggilmu dengan pembesar Rom,bukan dengan Maharaja Rom!"."Tidak",sambut Kaisar,"biarkan surat ini dibaca untuk diketahui isinya dulu".Surat Nabi SAW yang mulia itu terus dibacakan hingga selesai,dan setelah semua pengiring-pengiring Kaisar keluar dari Istananya,aku(Dihya r.hu) pun dipanggil untuk masuk.Bersamaan dengan itu juga dipanggilkan Paderi-paderi yang mengetahui selok-belok kepercayaan mereka.Kaisar lalu memberitahu Paderi itu,dan dibacakan sekali lagi surat itu kepadanya."Perkara inilah yang selalu kita tunggu-tunggu,dan Nabi kita Isa sendiri telah memberitahu kita lama dulu!"jawab Paderi itu kepada Kaisar."Pada  pendapatmu,apakah harus aku buat?"tanya Kaisar kepada Paderi itu."Kalau engkau tanya pendapatku,aku tentu akan mempercayainya dan akan mengikut ajarannya",jawab Paderi itu dengan jujur."Tetapi aku jadi serba salah", kata Kaisar,"jika aku ikut nasihatmu,aku akan kehilangan kerajaanku ini!".

Kami pun keluar meninggalkan tempat itu,dan dengan takdir Allah Swt,pada ketika itu,Abu Sufyan bin Harb sedang berada di Rom.Abu Sufyan dipanggil oleh Kaisar ke istananya dan ditanyakan tentang diri Muhammad SAW itu. "Cuba engkau beritahu kami tentang orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi di negerimu itu?"tanya Kaisar."Dia seorang anak muda", jawab Abu Sufyan."Bagaimana kedudukannya dalam pandangan masyarakat kamu,dia mulia?"."Tentang kedudukannya dan keturunannya,memang tiada siapa yang melebihi kedudukan dan keturunannya!"jawab Abu Sufyan jujur."Hal ini tentulah tanda-tandanya kenabian",Kaisar berbisik-bisik kepada orang-orang yang berada di sisinya."Bagaimana percakapannya,adakah dia selalu berkata benar?""Benar",jawab Abu Sufyan,"dia memang tidak pemah berkata dusta"."Hal ini merupakan satu lagi tanda-tanda kenabiannya!"Kaisar terus berbisik-bisik kepada orang-orang yang mengiringnya itu."Baiklah", kata Kaisar lagi. "Orang yang mengikutnya dari rakyatmu itu,adakah dia meninggalkan agamanya, lalu kembali semula kepadamu?""Tidak", jawab Abu Sufyan. "Hal ini merupakan satu lagi tanda-tandanya kenabiannya!"kata Kaisar pula."Adakah tercetusnya peperangan di antara kamu dengannya?""Ada!" jawab Abu Sufyan."Siapa yang
selalu menang?""Kadang-kadang dia mengalahkan kami,dan kadang-kadang kami mengalahkannya",jelas Abu Sufyan."Hal ini merupakan satu lagi tanda-tanda kenabiannya!"kata Kaisar,pembesar Romawi itu.

Berkata Dihyah Al-Kalbi r.hu seterusnya: Maka aku pun dipanggil oleh Kaisar Romawi itu,seraya dia berkata kepadaku:"Sampaikanlah berita kepada pembesarmu itu,bahawa aku tahu dia memang benar Nabi",dia menunjukkan muka yang sungguh benar dalam kata-katanya."Tetapi apa dayaku", katanya lagi,"aku tidak dapat melakukan apa-apa, kerana aku tidak bersedia untuk kehilangan kerajaanku ini!"

Kata Dihyah Al-Kalbi r.hu yang menghayati semua peristiwa ini:Adapun si Paderi itu pula,maka ramailah orang yang datang ke gerejanya setiap hari Ahad.Dia terus menemui mereka dan menyampaikan semua ajaran Nasrani itu.Memang itulah kerjanya setiap hari Ahad.Tetapi apabila tiba hari Ahad sesudah pertemuan itu,dia terus berdiam di rumahnya,tidak mahu lagi keluar seperti biasanya,sesudah perkenalan pada hari pertamanya,memang aku sering datang kepadanya untuk berbicara mengenai agama Islam,dan dia terus-menerus bertanyakan kepadaku tentang Nabi SAW.Pada hari Ahad berikutnya,si Paderi itu terus berdiam diri,dan orang ramai merasa kecewa kerana terpaksa menunggunya,namun dia tidak datang juga.Maka datanglah seorang ke rumahnya dan bertanya akan khabarnya,maka dia meminta dikecualikan kerana disebabkan tidak sihat.Hal ini berterusan lamanya sehingga orang mencurigainya.Maka,mereka telah mengirim utusan kepada Paderi itu,dan memberikannya peringatan,jika dia tidak mahu datang juga ke gereja untuk menyampaikan ajarannya,maka mereka akan datang beramai-ramai ke rumahnya dan akan membunuhnya,kerana mereka telah menyangka,bahawa sejak datangnya si orang Arab itu ke Rum,sikap Paderi itu telah banyak berubah.Paderi Romawi itu pun memanggilku datang ke rumahnya."Ini suratku,ambillah dan serahkan kepada pembesarmu itu", pesan Paderi itu dengan hati yang tidak tenang."Sampaikan salamku kepadanya,dan beritahulah bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah Utusan Allah.Katakan juga,bahwa aku beriman dengannya, mempercayainya, dan menjadi pengikutnya.Dan kaumku telah mengingkari semua kata-kata dan nasihatku, kemudian engkau ceritakanlah pula apa yang engkau saksikan ini",pesan Paderi itu kepadaku.Apabila Paderi itu enggan datang ke gerejanya lagi,mereka menjadi marah,lalu mereka membunuhnya.
(Al-Haitsami: Majma'uz-Zawa'id 8:236-237. Abu Nu'Alm pula meriwayatkan cerita yang sama, tetapi ringkas, dalam Dalaa'ilun-Nubuwah, hal. 121.)

Abdan meriwayatkan daripada Ibnu Ishak rah yang menukilkan dari beberapa orang yang mengetahui peristiwa ini, katanya bahwa Heraklius berkata kepada Dihyah Al-Kalbi r.hu "Celakalah engkau,memang demi Allah,aku tahu bahawa pembesarmu itu adalah Nabi yang diutus,dan dialah orang yang kita tunggu selama ini,dan sifatnya dan perwatakannya itu di sebut di dalam kitab kami,akan tetapi,apa daya,kerana aku bimbang, aku akan kehilangan kerajaanku ini.Kalau tidak kerana itu,tentu aku akan mengikutnya.Cuba engkau pergi kepada Paderi kami,dan kami dan jelaskan tentang perkara yang melibatkan pembesarmu itu,kerana Paderi itu lebih dihormati orang dari hal agama dan bicaranya tentu ia akan menerimanya!".Maka Dihyah r.hu pun bergerak dan mendapatkan Paderi itu dan menceritakan berita yang dibawanya itu,maka setelah mendengar semua berita itu,Paderi itu berkata: "Pembesarmu itu,demi Allah,adalah seorang Nabi yang diutus,kami mengetahuinya dengan sifat-sifatnya dan namanya!Paderi itu lalu melepaskan pakaian gerejanya, dan menukarnya dengan pakaian serba putih.Dia pun keluar di khalayak ramai sambil mengisytiharkan penyaksiannya menjadi Islam. Orang ramai pun mengerumuninya dan membunuhnya.
(Al-Ishabah 2:216)

Wednesday, November 9, 2011

Mimpi Maulana Zakaria Rah

                   Perkuburan Baqi,disinilah Maulana Zakaria rah di kebumikan

Suatu ketika,Maulana Zakaria rah telah bermimpi yang mana beliau telah melihat satu timbunan kitab-kitab yang membentuk satu kubah masjid.Mimpi itu telah diberitahu kepada ayahnya dan ayahnya kemudian mentafsirkan mimpi tersebut dengan katanya;"Inshallah,Allah swt akan memberikan kepadamu kefahaman yang luar biasa".Maulana Zakaria kemudiannya menulisnya dalam bukunya "Aap Beti" bahawa itulah yang berlaku.Beliau telah membaca beribu-beribu kitab dan dapat memahami setiap satunya dengan baik.Kisah-kisah ini diceritakan di dalam bab "nikmat-nikmat Allah swt"

Dan berikut adalah mimpi yang di alami oleh Maulana Zakaria yang melihat Rasulullah Saw dan penerimaan dan kemahsyuran kitab-kitab karyanya.Penyair terkenal India,Allamah Muhamad Iqbal rah, menceritakan:
" Pada 11 Rejab 1401 Hijrah,apabila aku pergi untuk berkhidmat kepada Maulana Zakaria,dan aku dapati beliau sangat gembira.Beliau memberitahu aku suatu mimpi yang baik yang di alami olehnya dan aku menyalinkannya daripada buku catatan hariannya".

"Aku (Maulana Zakria) telah melihat dalam mimpiku bahawa draf daripada kitab-kitabku seperti "aujaz Musalik"telah disusun dan aku akan serahkan kepada Rasulullah Saw.Di sebelah kanan Rasulullah Saw diduduki oleh Allamah Zarkani dan di sebelah kanan pula adlah Allamah Baaji.Apbila aku menghampiri Rasulullah Saw,aku melihat kitab "Aujuz Masalik Ila " yang lengkap berada di tangan baginda,yang serupa dengan kitab yang aku bawa bersama untuk ditunjukan  kepada Baginda Saw.Baginda Saw sangat gembira dan telah berdoa dengan satu doa yang tidak dapat aku ingati.Aku tersangat gembira dengan mimpi tersebut dan aku berharap usaha aku untuk menyusaun kitab "Aujuz Masalik "ini diterima oleh Allah Swt.

Wafatnya seorang alim besar.

Maulana Zakaria rah  selalu berharap untuk bertemu dengan Allah Swt sementara beliau tinggal di bandar Rasulullah Saw iaitu madinatul-Munawarah,akhirnya Allah Swt mengabulkan keinginan dan impian beliau,beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir di sana pada hari Isnin,1 Syaban 1402 bersamaan  24 Mei 1982 M dan di kebeumikan di Perkuburan Baqi dalam kalangan para Sahabat Baginda Saw dan ahli keluarga Baginda Saw.Majlis pengebumiannya diikuti oleh sejumlah besar orang dan jenazah beliau telah diimamkan oleh Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi,iaitu Syeikh Ibn Baaz rah,beliau juga dikebumikan disebelah pusara gurunya iaitu Maulana Khalil Ahmad Shaharapuri rah.

Friday, November 4, 2011

Memahami manhaj Sahabat r.hum

Para sahabat adalah golongan manusia terbaik. Hidup pada zaman terbaik bersama-sama Nabi. Mereka adalah golongan manusia yang diredhai dan dijamin Syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ

Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Kemudian akan muncul suatu kaum yang memberi persaksian mendahului sumpahnya, dan bersumpah mendahului persaksiannya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 9/133, no. 2458)
 
Para sahabat adalah golongan yang sentiasa bersama-sama Nabi dalam apa jua keadaan, sama ada senang atau sukar. Teguh beraqidah sebagaimana yang diperintahkan, hidup di dalam suasana yang mendapat perhatian Nabi, dan mati di atas jalan yang benar.Di masa hidupnya sentiasa bersama-sama Nabi mengutip kebenaran yang disampaikan. Mereka bermusafir dan berperang bersama-sama Nabi. Berjuang dan berdakwah menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi.

Setelah kewafatan Nabi, merekalah kelompok manusia yang meneruskan perjuangan dan kesinambungan dakwah Rasulullah. Merekalah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah memelihara al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah dari pelbagai bentuk penyelewengan, pendustaan dan penyembunyian. Mereka menyampaikan, mengajarkan, dan menyebarkannya kepada generasi manusia seterusnya.

Daripada ‘Abdullah B. ‘Amru r.hu, Rasulullah Saw bersabda,

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّة , وَتَفْتَرِق أُمَّتِي عَلَى ثَلَاث وَسَبْعِينَ مِلَّة , كُلّهمْ فِي النَّار إِلَّا مِلَّة وَاحِدَة , قَالُوا : مَنْ هِيَ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

Sesungguhnya bani Israel telah berpecah-belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah-belah menjadi 73 golongan. Mereka semua di Neraka melainkan satu golongan.” Para sahabat bertanya, “Siapakah mereka yang selamat itu?” Beliau menjawab, “Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.” (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, 9/235, no. 2565. Beliau berkata: “Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib yang telah ditafsirkan, kami tidak mengetahui melainkan daripada periwayatan ini.” Hadis iftiraqul ummah ini diriwayatkan dengan beberapa jalur periwayatan. Para ulama berhujjah dengannya)
 
Melalui hadis ini, Rasulullah Saw telah menjelaskan bahawa mereka yang selamat dan berada di atas landasan agama yang benar adalah sesiapa sahaja yang berada di atas jalan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersama-sama para sahabatnya. Iaitu mereka yang memahami agama sebagaimana para sahabat memahaminya.
 
Sebagai penutup, saya tinggalkan pesanan imam Ahmad bin Hanbal rah (Wafat: 241H) sebagai panduan sekaligus merupakan prinsip:

أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم والاقتداء بهم

“Dasar Ahlus Sunnah menurut kami adalah tetap teguh di atas jalan hidup para sahabat Rasulullah Saw dan menjadikan mereka sebagai contoh ikutan (qudwah) dalam beragama.” (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, no. 1-2)

Wednesday, November 2, 2011

Syuhbat terhadap Maulana Zakaria rah

Muhadith Maulana Yunus Saharanpuri (semoga Allah Swt panjangkan umurnya)
Beliau ialah anak murid kesayangan Maulana Zakariya Kandahlawi rah,pengarang banyak kitab hadis.Maulana Yunus dilahirkan pada tahun 1937 di Jaunpur,India,Oleh kerana itu kadang-kadang beliau disebut dengan gelaran Maulana Yunus Jaunpuri atau Maulana Yunus Mazhari kerana beliau tamat belajar di madrasah Mazahir Ulum ataupun Maulana Yunus Saharanpuri kerana Madarasah Mazahir Ulum terletak di bandar Saharanpur,India. Secara amnya beliau tidak dikenali di persada antarabangsa,kerana antara sebabnya ialah mungkin beliau tidak menulis kitab untuk tatapan awam seperti ulama kotemporari sekarang.Beliau sangat dikenali di kalangan ahli ilmu hadith yang pernah belajar di India, Bangladesh, Mynmar dan Pakistan.Juga oleh pihak-pihak yang ada hubungan dengan madrasah sistem Deobandi di England, South Afrika dan U.S.Jika sesiapa bertanya siapakah muhaddis India/Pakistan yang paling alim sekarang.Maka jawapannya,ialah tidak lain dan tidak bukan,iaitu Maulana Yunus Jaunpuri.Sudah hampir 43 tahun lamanya Maulana Yunus mengajar kitab Sahih Bukhari di Madrasah Mazahir Ulum.Hal in bererti sekurang-kurangnya 43 kali sudah Maulana telah mengkhatamkan kitab Bukhari dalam bentuk tadris (mengajar).Hal ini adalah kerana sukatan madrasah perlu menghabiskan kitab Saheh Bukhari dalam tempoh hampir satu tahun.Cara beliau mengajar kitab Saheh Bukhari sememangnya menampakan kewibawaan beliau sebagai seorang muhaddis.Maulana Zakariya kandahlawi rah sendiri kerap bertanya masalah hadith daripada anak muridnya kesayangannya ini.Banyak juga surat-surat Maulana Zakariya rah ketika beliau tinggal di Madinah menyaksikan bagaimana Maulana Zakariya dengan rasa rendah dirinya bertanya banyak masalah hadith daripada Maulana Yunus.Di dalam kitab Maulana Zakaria  rah yang agung iaitu "Abawab Wa Tarajim Li Sahih Bukhari"-nya,Maulana Zakariya rah ada mencatatkan pandangan Maulana Yunus tentang makna Bad`u Wahy yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari rah dalam kitab Sohehnya.Pengitirafan Maulana Zakariya rah terhadap kebolehan/kealiman Maulana Yunus itu sudah cukup membuktikan beliau seorang yang alim dalam bidang hadith.Di samping berguru dengan Maulana Zakariya rah sebanyak dua kali dalam pengajian hadith Soheh Bukhari,Maulana Yunus juga berbaiah kepada Maulana Zakariya rah dalam suluk kerohaninnya.

Dalam kehebatan beliau sebagai seorang yang alim dalam bidang hadith ,jarang mengetahui beliau mengidap penyakit yang serius semenjak daripada zaman belajar di madarasah lagi.Pernah mudir madrasah menasihati beliau agar berhenti daripada meneruskan pengajian dan pulang berubat. Tetapi beliau berkeras.Kata beliau biarlah beliau mati dalam menuntut ilmu.Seriusnya penyakit Maulana sampai kadang kala darah akan keluar daripada mulutnya dengan tiba-tiba.Penyakit Maulana tidak sembuh-sembuh sampailah sekarang.Oleh kerana itu Maulana tidak mempunyai kesempatan untuk berkahwin.Biarpun Maulana tidak mempunyai anak tetapi beliau dikurniakan oleh Allah swt ramai anak murid.

Biarpun sering sakit Maulana tidak menjadikannya alasan untuk tidak membaca dan mentelaah pelajaran.Pembacaan Maulana amat luas sekali.Biliknya dipenuhi dengan kitab berak-rak.Sampai terpaksa menggunakan tangga untuk mencapainya.Maulana menghabiskan masa di situ.Di situ juga tempat tetamu menemui Maulana.Jika Maulana terpaksa membaca atau membuat kajian tentang sesuatu perkara,tetamu diizinkan juga masuk.Maulana tidak mahu menghampakan tetamu,tetapi beliau juga tidak mahu masanya habis dengan hanya melayani tetamu yang tak putus-putus itu. Untuk itu Maulana akan terus membuat kerjanya sambil disaksikan oleh tetamu.Untuk tetamu yang memahami maka mereka tak akan lama di bilik Maulana.Cukuplah kalau dapat melihat Maulana dan kegigihannya.Hal itu sudah cukup sebagai suntikan untuk bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu agama.

Maulana menceritakan Maulana Zakariya rah ketika hayatnya sentiasa memberikan wang kepadanya sebagai hadiah.Selepas itu Maulana Zakariya akan bertanya apa yang kamu buat dengan duit itu. Dengan duit itulah,Maulana Yunus membeli kitab-kitab hadith dari semasa ke semasa.Maklumlah gaji sebagai guru madrasah bukanlah besar mana untuk boleh membeli kitab-kitab agama ini.Kini berkat kecintaannya kepada ilmu Allah Swt,Allah Swt memudahkan apa sahaja kitab yang ingin beliau telaahi.Kadang-kadang ketika ke Mekah beliau akan mengambil kesempatan untuk ke kedai kitab.Di situ Maulana akan berjam-jam menegok kitab untuk menyelesaikan masalah hadith,dan ada kalanya beliau terpaksa berdiri berjam-jam mentelaah sesuatu disiplin ilmu.Lama kelamaan pemilik kedai mengenali Maulana, setiap kali Maulana datang di musim Haji beliau akan mempelawa Maulana menegok kitab sambil duduk di atas kerusi.

Seingat saya sebanyak tiga kali saya sempat juga bertandang ke bilik Maulana Yunus.Pertama sebelum menjejak kaki ke tahun akhir pengajian saya.Kedua,ketika hendak masuk tahun akhir pengajian saya.Ketika itu saya mengambil kesempatan untuk bertanya dengan Maulana tentang kitab-kitab hadis yang perlu difokuskan di tahun akhir.Kata Maulana masing-masing kitab hadith ada kelebihan masing-masing.Lalu Maulana menyebut beberapa kelebihan kitab "Sunan Sittah" kepada saya.Sekali lagi saya menziarahi Maulana ketika menemani dua tetamu daripada Malaysia iaitu Prof Madya Dr Asri Zainal Abidin (ex Mufti Perlis) dan Dr Sayuthi Manas (Pensyarah UIA).Kedua-dua mereka pada waktu itu merupakan pelajar PHD dalam bidang hadith.Mereka dihantar oleh supervisor mereka iaitu Prof Dr Abu Laith untuk mendapatkan sanad hadith.Nama saya diberikan untuk membantu mereka.Waktu itu hanya saya seorang sahaja pelajar Melayu di Deoband dan pernah bertemu dengan Prof Abu Laith sebanyak dua kali ketika beliau menziarahi Deoband semasa pulang bercuti di India.Saya membantu mereka mendapatkan sanad hadith di Deoband dan di Saharanpur. Guru Prof. Abu Laith waktu itu mengajar di Madrasah Mazahir Ulum.Beliau ialah Maulana Zainal Abidin.Beliau mengajar pelajar-pelajar takhasus hadis.Seorang yang hebat dari segi ingatan. Matanya buta sebelah.Ijazah am diberikan kepada mereka berdua oleh Maulana Anzar Shah Kashmiri,Maulana Nasir Ahmad Khan,Maulana Salim Qasimi di Deoband,dan juga oleh Maulana Zainal Abidin sendiri dan Sanad Hadith Musalsalat oleh Maulana Yunus Jaunpuri di Saharanpur.

Saya tidak mempunyai kesempatan untuk belajar dengan Maulana Yunus kerana tempat kami jauh. Polis pula tak izinkan kami pindah randah madrasah.Namun saya sentiasa bercita-cita untuk mendengar pengajian Maulana.Biasanya Maulana tidak benarkan pengajian dirakamkan dalam apa juga bentuk rakaman.Tetapi pada satu tahun beliau tergerak di hati untuk mengizinkan pengajian Soheh Bukharinya direkodkan.Waktu itu rakaman dalam bentuk kaset.Bila pulang ke Malaysia 2004 saya tercari-cari kaset itu daripada empunyanya iaitu Ustaz Muhammad Hazim (penterjemah utama Ijtima Malaysia 2009) yang sekarang bertugas di Madrasah Miftahul Ulum,Seri Petaling,Kuala Lumpur sebagai tenaga pengajar Soheh Bukhari di sana.Ustaz Muhamad Hazim ialah khadim khusus Maulana Yunus ketika di Madrasah Mazahir Ulum.Dia antara pelajar Malaysia yang tamat belajar di Saharanpur dan kini beliau mengajar kitab Soheh Bukhari di Madrasah
Miftahul Ulum,Sri Petaling.Satu naskhah lagi daripada Ustaz Hafiz yang mengajar madrasah tahfiz di Pulau Pinang.Ia dirakamkan pada tahun selepas tahun Ustaz Muhamad Hazim.Naskhah rakaman ketiga berada dengan seorang ustaz yang bernama Muhammad Mustafa yang tinggal di sekitar USJ.Naskhah ketiga ini gagal diperolehi sampai sekarang.Naskah rakaman ini lebih awal daripada yang Ustaz Hazim dan Ustaz Hafiz punya dan lebih banyak maklumat kerana kesihatan Maulana ketika itu lebih baik daipada yang berikutnya.Semasa menuntut MA di UIAM,saya telah mengambil inisatif menukarkan rakaman dalam bentuk kaset itu kepada bentuk cd.Semuanya saya buat sendiri setelah mengetahui ada software yang boleh melakukannya. Alhamdulillah rakaman keselurahan pengajian Bukhari dari awal hingga akhir dapat saya dengari dan berguru dengan Maulana Yunus secara tidak langsung.Saya tidak jemu-jemu mendengarnya untuk mencatatkan nokhtah-noktah penting komentar Maulana Yunus terhadap syarahan hadith Bukhari.Pernah saya mengajukan tajuk 'Waham Ibnu Hajar Dalam Fathul Bari" untuk thesis Master saya.Idea saya perolehi daripada pengamatan Maulana Yunus semasa mengajar kitab Soheh Bukhari.Prof Dr Abu Laith sangat setuju dengan tajuk itu. Namun ia ditolak dalam meeting proposal oleh ahli panel penilai yang lain.Di antara sebabnya ialah terlalu tinggi untuk bercakap pasal itu untuk diperingkat Master.Dan siapa saya nak kritik Ibnu Hajar Al-Asqolani rah!!! Al maklumlah sidang meeting itu bukan semua tahu hadith!!! Mereka ingat itu semacam nak bongkar keaiban  Ibn Hajar Al-Asqolani rah.Padahal skop waham yang nak diutarakan luas.

(Rujukan:Yawaqit Ghaliyah Fi Tahqiqi Wa takhrij Ahadith A`liyah).


Catatan saya,cuba kita bayangkan,kealiman anak murid kesayangan maulana Zakaria Kandahlawi rah,apabila kita melihatnya,maka kita kena lihat siapakah yang bertanggungjawab dalam mendidik beliau sehingga menjadi seorang alim yang besar sekarang.Maka,sesiapa yang punyai syuhbat ke atas maulana Zakaria,di harapakan menilai semula,ya,memang benar,setiap manusia itu tidak sempurna,tetapi,janganlah mengkritik sehingga mengaibkan seseorang,tambahan lagi seorang yang sememangnya diketahui kealiman dan ketaqwaanya.Sumbangan Maulana Zakaria kandahlawi rah,dalam disiplin ilmu hadith memang tiada tolok bandingan,semoga Allah Swt menerangi pusara beliau dengan cahaya.Catatan ini merupakan catatan anak Melayu yang belajar di Darul Ulom,Deoband,India.

Artikel asal di sini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini