Ikuti Blog Ini

Thursday, October 29, 2015

Syarah kitab Misykāt al-Masābīh iaitu Al-Taqrir al-Rafī Li Misykāt al-Masābīh oleh Maulana Zakariyya al-Kandhalawī

3 Jilid 

cetakan kemas dan tersusun

Kitab ini adalah kitab syarahan ringkas kepada kitab Misykāt al-Masābīh karangan Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى sebanyak 3 jilid yang baru diterbitkan.
Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى telah memulakan usaha-usaha menghasilkan syarah kepada kitab ini ketika beliau masih bergelar pelajar lagi dan ketika itu beliau mempelajari kitab Misykāt al-Masābīh di bawah bimbingan ayah beliau iaitu Maulana Muhammad Yahyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى.

Beliau kemudiannya memasukkan nota-nota syarahan ketika beliau mengajar kitab ini dari tahun 1341 H/1922 M sehingga 1344 H/1925 M, selepas pada tahun 1344 H/1925 M, Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى telah mengajar kelas Daurah al-Hadīth di madrasah yang sama.

Menurut Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kandhalawī رحمه الله تعالى telah mengatakan bahawasanya, “ sepanjang aku mengajar kitab Misykāt al-Masābīh buat pertama kalinya, aku akan meletakan kitab ini di sebelah aku dan ianya membantu aku memahami kandungan hadīth di dalam kitab ini.

Sunday, October 4, 2015

Surat daripada Maulānā Husain Ahmad al-Madanī رحمه الله تعالى kepada guru-guru Madrasah Mazahirūl Ūlum Saharanfūr.

Terjemah surat adalah seperti berikut : 

Surat kepada Maulānā Ri‘ayat-ūllah Sahib رحمه الله تعالى .

Kepada yang Mulia lagi dihormati Maulānā Ri’ayat-ūllah رحمه الله تعالى  - Assalāmualaikum wa rahmatullāhi wabarākatuh

Surat Tuan Maulānā yang mulia telah menyebabkan kemuliaan (pengutusan surat) ini. Telah datang kegembiraan setelah mengetahui (keadaan) Maulana Sadiq رحمه الله تعالى  yang berada dalam kebaikan dan kesejahteraan serta para pendokong Madrasah Mazahir al-Ulum dan tradisi kecemerlangan madrasah.

Tuan Maulānā yang mulia, kita mesti selalu melihat bagaimana para Masyāikh kita di dalam nasihat mereka, sebagaimana nasihat oleh Maulana Muhammad Qasīm al-Nanautwī رحمه الله تعالى yang merupakan orang terpenting kepada (institusi ) Darul Ulum Deoband telah mengatakan bahawa kemestian bagi mereka yang terlibat dalam struktur perjalanan (institusi) madrasah ini adalah sama dan selari (seperti yang termaktub) di dalam agama. Para Masyaīkh kami  adalah pengikut mazhab,  mereka mengikuti mazhab Hanafi (dalam disiplin feqah), Sunni dan Maturidīyyāh – Asyaīrah (dalam disiplin aqidah). Mereka adalah pengamal tariqah – mereka adalah Sufī (pengamal tariqah dan tasawwūf) Chistiyyāh, Naqshabandīyyah, Qadrīyyah dan Suhrawardīyyah, mereka tidak menyukai amalan baharu (bid’ah). Manhaj ini merupakan manhaj para Masyaīkh kita dan para masyaīkh sebelum mereka. Mereka yang menyelisihi manhaj ini, kita tidak memanggil mereka sebagai Kafīr, dan tidak pula kita memanggil mereka semua sebagai Fasīq dan tidak juga kita mempunyai permusuhan terhadap mereka semua. Walau bagaimanapun, ya, jika seseorang itu telah melakukan sesuatu amalan yang merupakan satu amalan kufur, maka seseorang itu akan ditangani mengikut kadar yang sesuai dengannya.

Kewujudan individu yang tidak berada di atas manhaj kita, kemudiannya kita telah menganggap bahawa individu tersebut akan memalitkan (fitnah) kepada madrasah (kita) dan untuk manfaat yang lebih besar, maka individu tersebut perlu dibendung. Hal ini adalah kerana pengalaman kami (ketika berhadapan dengan masalah ini). Tidak boleh di madrasah (kita) berhimpun di dalamnya mereka yang menyelisihi manhaj para masyaīkh kita.

Kehadiran orang yang menolak taqlid (Ghaīr Muqallīd) atau ahli bid’ah di dalam pentadbiran madrasah, terutamanya dalam pengajaran dan menyampaikan ilmu, ianya akan menjadi satu perkara yang merbahaya dan (boleh) membawa kepada kerosakan (madrasah tersebut), walaupun pandangan kelompok (Ghair Muqallid) ini tidak melepasi garisan takfir. Mengapa sedemikian (yakni dikatakan membawa kerosakan di dalam pentadbiran madrasah)? Hal ini adalah kerana kesan daripada kelompok seperti Qadianī, Shiāh dan kelompok pelampau lain seperti mereka (telah diketahui bahawasanya kelompok ini telah membawa kerosakan di dalam pentadbiran madrasah)? Para Masyāikh kita senantiasa tidak menyukai untuk tidak bertaqlid dan mereka telah bertaqlid kepada Mazhab Hanafi, ini juga adalah sebagaimana yang mereka namakan sebagai salah satu usaha pembersihan hati (tasawwūf). Mereka juga menjadi pendokong dan pengamal kepada tariqah dan tasawwūf. 

(Fitnah daripada pemikiran) al-Maudūdī رحمه الله تعالى adalah keji dan lebih menyimpang daripada kelompok yang menolak Taqlid. Lihat sahajalah di lembaran kitab-kitab yang dikarang oleh al-Maudūdī رحمه الله تعالى. Beliau bukan sahaja menggalakan ketidaksukaan kepada Imam al-Azam Abu Hanīfah رحمه الله تعالى, bahkan menolak juga para imam Mujtahid yang lain. Beliau juga menunjukan pemikiran yang menghina kedudukan para Sahabat رضي الله عنهم dan khalifah ar-Rasyidin. Racun (pemikiran songsang) turut dilemparkan terhadap para imam Hadīth dan para imam Mujtahid. Jika seorang guru berpandangan seperti ini, maka racun (pemikiran songsang) jenis apakah yang akan beliau ajarkan kepada para muridnya – Tuan Maulānā yang mulia boleh memikirkannya sendiri. Seseorang yang berkata mengenai sesuatu (dalam bentuk penghinaan) terhadap Imam Abu al-Hasan al-Asy’arī رحمه الله تعالى, Hujjah al-Islam Imam al-Ghazali رحمه الله تعالى , Mujaddid Alf-i-Thanī Imam Shahid Ahmad Sirhindi رحمه الله تعالى , Musnid al-Hind Imam al-Muhaddīth Shah Waliyullah Muhaddīth Dehlawī رحمه الله تعالى , Khawaja Mu’in al-Din Chisti رحمه الله تعالى dan lain-lain lagi., kemudiannya guru ini akan mendakwa bahawa beliau berada di jalan yang benar, maka apakah jenis kesesatan dan kesalahan beliau yang akan menyebabkan (rosaknya pemikiran) para pelajar- Tuan Maulānā yang mulia boleh memikirkannya sendiri. 

Di sebabkan inilah, kami mengatakan bahawa mereka yang mengikuti manhaj ini sepatutnya tidak berada di madrasah ini. Para pelajar dan para guru sepatutnya tidak melihat (membaca) kitab-kitab karangan al-Maudidī رحمه الله تعالى – Tuan Maulānā yang mulia boleh menilainya sendiri. Kami telah memerhatikan bahawa jika seseorang itu, walaupun berada di atas manhaj yang sama, samada kekurangan dalam beramal atas jalan kebaikan atau melakukan perkara keburukan, maka individu tersebut akan memalitkan kesan kepada pentadbiran (madrasah).

Saya telah menganggap bahawa tindakan Haji Qa’im al-Din رحمه الله تعالى  adalah betul. Jika Maulānā Abd Halim رحمه الله تعالى berpendapat sama seperti pandangan al-Maududī رحمه الله تعالى dan beliau bertindak menyokong gerakan ini, dan beliau telah mengasaskan pandangan ini setelah membaca buku-buku (karangan al-Maududī), maka beliau tidak sama sekali (mewakili institusi) madrasah ini. Apa yang akan terjadi di masa akan datang adalah terletak di tangan Tuan Maulānā yang mulia. Kami telah menjelaskan kedudukan kami dalam isu al-Maudūdī رحمه الله تعالى atas apa yang telah terjadi dengan (pemikiran dan kefahaman) selepas penilaian diambil berdasarkan kitab-kitab karangan beliau dan kesan daripada tindakan (pemikiran dan kefahaman) beliau itu secara jelas sangat memberikan kesan (yang membahaya). Banyak lagi kefahaman al-Maudūdī رحمه الله تعالى yang belum ditulis dan diterbitkan. Kitab-kitab karangan beliau penuh dengan penyimpangan, jadi berhati-hatilah, wassālam.

Yang Mengikuti Salaf 

(Maulānā) Husain Ahmad al-Madanī رحمه الله تعالى 
Deoband


Rujukan 


[1]. Maktubat bi-Silsilah Mawdudi Jama'at, surat 14, muka surat 101,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini