Ikuti Blog Ini

Tuesday, October 16, 2012

Bilangan Yang Sedikit

Pujangga arab bermadah

“Kamu mengejek kami kerana bilangan yang sedikit,
Cuba kamu lihat,orang-orang mulia itu tidak banyak,
Apalah salahnya,bila jumlah kami sedikit,namun mulia,
Tetapi bilangan yang banyak ada kehinaan.”

Al-Quran mengisahkan kisah bagaimana kemenangan rasulallah Saw dan para sahabat r.hum dalam perang Badar,walhal,bilangan mereka hanyalah sedikit jika nak di bandingkan dengan tentera kaum Musyrikin.Firman Allah SwtSungguh Allah Telah menolong kamu dalam peperangan Badar,padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah.Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya”.(QS Ali-Imran : 123)

Sementera itu dalam perang Hunain,kaum Muslimin nyaris tewas dan menderita kekalahan teruk.Hal itu kerana mereka berpegang kepada bilangan dan jumlah yang ramai.Pada pusingan pertama,tentera kaum Muslimin mengalami kerugian dan kekalahan teruk,maka mereka memberbaiki (amal) dan taubat kepada Allah Swt.Kemudiannya,Allah Swt datangkan nusrahnya(pertolongan) dengan menurunkan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat.Firman Allah Swt :“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.”(QS Al Qasas : 85).

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang- orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.(QS Taubah : 25 dan 26),

Allah Swt  telah menjelaskan bahawa apabila bersatu antara iman dan taat,maka manusia itu kekuatannya  menjadi  seperti sepuluh orang biasa.Firman Allah Swt
"Hai nabi, Kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti."(QS Al-anfal :65 )

Sekarang Allah Telah meringankan kepadamu dan dia Telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

Perihal kisah para sahabat,

Khalifah Umar r.hu telah mengutuskan Amru bin Ass r.hu untuk membuka daerah di Mesir dengan hanya 4000 ribu orang sahaja.Kemudian,beliau (Amru bin Ass) meminta tambahan tenteranya,kemudianya,khalifah Umar r.hu menambah lagi 4000 orang dengan 4 orang komander.Khalifah Umar r.hu berkata.:Setiap seorang (komander) sebanding dengan 1000 tentera,maka bilangan tentera kamu ada 12000 orang.. dan bilangan 12000 orang itu banyak dan tidak dapat dikalahkan.(Hayatus Sahabah Jilid 1)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini