Ikuti Blog Ini

Thursday, December 25, 2014

Al-Allamah Maulana Sayyid Muhamad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى Dan Kehidupannya

Al-Allamah Maulana Sayyid Muhamad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى telah mewarisi limpahan ilmu dari gurunya iaitu Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى.

Al-‘Allamah al-Muhaqqiq al-Faqih al-Muhadith al-as'r Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى  [1] dilahirkan pada tanggal 6 Rabiul akhir 1326 / 1908 M di Kampung ' Mahabatabad ' berhampiran stesen kereta api di Rashkay dalam daerah Mardan, barat Pakistan.Keturunannya bersambung dengan seorang ulamak terkenal "Naqsybandiyyah" iaitu, Sayyid Adam Banuri رحمه الله تعالى, seperti salasilah berikut. Maulana Sayyid Muhammad Yusuf bin Maulana Sayyid Muhammad Zakaria bin Mir Muzzammil Shah bin Mir Ahmed Shah bin Mir Musa bin Ghulam Habib bin Rehmatullah bin Abdul Ahad bin Syeikh Muhammad Awliya bin Syeikh Muhammad Adam Banuri رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. Salasillah keturunan ini kemudiannya sampai kepada Sayyidina Hussain bin Ali  رضي الله عنه dan disebabkan salasillah keturunan ini, beliau telah dikenali sebagai “ Al-Hussaini ”. [1]

Beliau menerima pendidikan awal dan belajar membaca al-quran di rumah ( Ghari Meer Ahmad Shah رحمه الله تعالى, Peshawar,Pakistan) juga daripada bapa saudaranya Maulana Fadhl Hamdan Banuri رحمه الله تعالى. Beliau  mempelajari asas-asas bahasa Arab seperti Nahu, Saraf dan Mantiq daripada Maulana Abdullah Peshawari رحمه الله تعالى. Beliau kemudiannya pergi ke Kabul,Afghanistan untuk mendalami ilmu Fiqh, Usul Fiqh, Mantiq, Ma'ani dan lain-lainnya daripada Maulana  Abdul Qadeer رحمه الله تعالى, Maulana Saieli Qaleeghawi رحمه الله تعالى dan lain-lain ulama. [1]

Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya di Darul Uloom Deoband pada tahun 1345 H / 1926 M dan menamatkan pengajian di sana selama dua tahun. Kemudiannya, beliau pergi ke Dhabel, Gujerat dan belajar Daurah Hadith di sana. Di Dhabel, beliau belajar dengan ulamak-ulamak terkemuka seperti Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى, Maulana Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى dan lain-lain ulamak. [2]

Selepas tamat pengajian di Jamiah Islamiyyah, Dhabel, beliau tinggal selama beberapa tahun di Dhabel dan sempat berkhidmat dengan guru beliau iaitu Maulana Muhammad Anwar Kashmiri رحمه الله تعالى. Sepanjang bersama dengan guru beliau, beliau mendapat faedah besar daripada guru beliau. Pada masa itu juga disebabkan oleh desakan dan keinginan bapanya untuk melihat anaknya memasuki universiti, lalu Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى memasuki Universiti Punjab dan menduduki peperiksaan di universiti tersebut. Di sana, beliau telah menunjukan kepintaran beliau apabila mendapat tempat pertama di peperiksaan universiti tersebut walaupun beliau tidak menyukai peperiksaan tersebut.[3]

Selepas itu, beliau tinggal di kampungnya Peshawar beberapa tahun dengan memulakan kerjaya beliau sebagai pengajar di Madrasah Rafiul Islam,Baanah Maar’i (di mana mudir madrasah tersebut  adalah bapa saudara beliau sendiri iaitu Maulana Fadhl Hamdan Banuri رحمه الله تعالى . Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى berkata bahawa beliau memasuki pengajian Daurah Hadith di Darul Uloom Deoband pada 1352 H (1934 M) apabila Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى meninggal dunia, Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى datang sekadar untuk memberi penghormatan terakhir kepada guru beliau tetapi beliau telah dipujuk untuk terus tinggal di Dhabel. Setelah tinggal beberapa hari di Dhabel, beliau telah didatangi oleh pihak pentadbir Jamiah Islamiyyah, Dabhel untuk menawarkan kepada beliau tugasan sebagai pengajar di sana, kemudian beliau menerima tawaran sebagai pengajar. Mulai hari itu, bermulalah kehidupan beliau sebagai pengajar di Jamiah Islamiyyah,  Dhabel.[2]

Beliau telah dilantik menjadi guru hadith di Jamiah Islamiyyah, Dhabel. Beliau menerima tawaran sebagai guru hadith setelah menerima permintaan daripada para pelajar beliau berdasarkan satu peristiwa. Ketika itu, telah menjadi perdebatan, siapakah yang sepatutnya dilantik menjadi guru yang mengajar kitab hadith Sunan Tirmizi. Pada waktu itu, ada calon yang dicadangkan untuk mengisi jawatan itu. Antara tiga calonya itu ialah :

1.         Maulana Abdurahman Amrohi رحمه الله تعالى.
2.         Maulana Muhammad Badri Aalam Miruti رحمه الله تعالى
3.         Maulana Yusuf Banuri رحمه الله تعالى

Apabila undian telah dibuat kalangan pelajar, Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى mendapat 27 undian, manakalah undian bagi dua orang calon lagi masing-masing dengan 7 dan 3 undian. Kemudian, Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى telah berkhidmat di Jamiah Islamiyyah, Dhabel sehinggalah beliau dilantik menjadi Syeikhul Hadith di sana. Beliau berkhidmat di Jamiah Islamiyyah, Dhabel sehingga tahun permisahan Pakistan daripada India. [1]

Selepas permisahan Pakistan dari India, beliau telah memilih untuk mengikut sebahagian ulamak untuk berpindah ke Pakistan. Antara ulamak daripada India yang telah memilih untuk berpindah dan tinggal di Pakistan ialah Maulana Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى , Maulana Idris Kandhalawi رحمه الله تعالى , Maulana Mufti Shafi’ Uthmani رحمه الله تعالى. Kebanyakan ulamak-ulamak ini merupakan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan bagi negara Pakistan. Antara ulamak-ulamak ini, Maulana Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى telah diberikan penghormatan untuk menaikan bendera negara Pakistan ketika perisytiharan kemerdekaan negara itu.[4]

Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى telah memilih Karachi sebagai tempat tinggal beliau. Setelah tinggal di sana selama beberapa tahun, beliau telah bertekad untuk membangunkan satu institusi pengajian Ilmu Islam yang dikenali sebagai Jamiah Al-Islamiyyah Arabiyyah ,Newtown,Karachi atau lebih dikenali sebagai Jamia-tul-Uloom-il-Islaamia, Banori Town.

Semasa Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى mengerjakan haji pertama bagi dirinya, beliau ( ketika itu beliau telah pergi ke Mesir untuk menyelia pencetakan kitab Faydhul Bari ' dan ' Nasbur Raayah '). Kemudian beliau mengambil bi’ah di tangan Maulana Shafi'uddin Naginwi Makki رحمه الله تعالى ( yang merupakan khalifah kepada Haji Imdadullah Muhajir Makki رحمه الله تعالى ).Maulana Shafi'uddin Naginwi رحمه الله تعالى  berkata bahawa terdapat dua orang ulamak besar di India, di mana kamu juga boleh mengambil manfaat daripada mereka. Dua orang tersebut ialah :

1.         Hakimul Ummah Maulana Asyraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى
2.         Syeikhul Islam Maulana Sayyid Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى.

Maulana Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى telah tinggal selama sepuluh bulan di Kaherah,Mesir. Semasa tinggal di sana, dia telah menulis banyak artikel mengenai aliran Deoband dan para ulamak-ulamak aliran Deoband yang diterbitkan dalam Journal dan majalah di Mesir.

Pada ketika itu juga, Ulamak terkenal di Mesir,Allamah Imam Zahid Al- Kawthari رحمه الله تعالى juga ada di sana. Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri  رحمه الله تعالى telah mengambil faedah besar daripada keilmuan dan kealiman beliau. Beliau juga berperanan penting dalam memperkenalkan para akabir Deoband dan kaedah pengajian yang dipraktikkan di institusi pengajian Islam di Deoband. Selepas daripada itu, Imam Zahid Al-Kawthari رحمه الله تعالى telah meminta untuk diijazahkan sanad hadith daripada beliau. [2]

Setelah Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى kembali dari bumi Mesir, beliau terus pergi menziarahi Hakimul Ummah Maulana Asyraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى. Beliau juga telah mengambil manfaat daripada Maulana Asyraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى.

Ini adalah sebahagian daripada kerja-kerja ilmiah beliau :

1. Ma'arifus Sunan, syarah kepada Sunan Tirmizi sebanyak 6 jilid. (Beliau telah mensyarahkan kitab Sunan Tirmizi sehingga ke Kiitabul Haj).
2. Awaariful Minan, pengenalan kepada Ma'arifus Sunan (tidak dicetak).
3. Bughiyatul Arib fi Ahka’mul Qiblah wal Maha’rib. (Perbahasan mengenai masalah Kiblat dan Mehrab)
4. Nafhatul Ambar fi Hayatus Shaykh Anwar (Kehidupan Maulana Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى )
5. Yati’matul Bayan fi Shay'im min Ulumil Qur'an iaitu pengenalan kepada kitab Musykilat Al-Quran oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى.

Selain daripada itu, beliau juga menulis beberapa pengenalan kepada kitab-kitab berikut iaitu Faydul Baari, Awjaz-il-Masalik, Laami'uid-Dura’ri, Nasbur Ra’yah, Abaqat, Aqidatul Islam, Maqalaat Kawthari dan lain-lainnya.Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى seorang yang sangat tegas mengatakan yang haq. Beliau kelihatan tegas dalam sesuatu perkara. Beliau memberikan pandangan dengan lantang tanpa rasa takut atau teragak-agak kepada setiap pemerintah Pakistan bahawa dengan mengatakan satu-satunya yang harus ditakuti ialah kepada Allah  سبحانه و تعالى . 

Kitab Ma'arifus Sunan merupakan syarah kepada Sunan Tirimizi merupakan limpahan ilmu daripada Allamah Al-Muhadith Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى yang dianggap mewarisi limpahan ilmu daripada guru beliau iaitu Al-Muhadith Al-as'r Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى. Namun beliau hanya mampu mensyarahkan sehingga ke kitab Al-Haj kerana beliau telah meninggal dunia. Satu perbahasan yang menarik merangkumi hadith dan fiqh khusus fiqh mazhab Hanafi.

Kitab Takmalah  Ma'arifus Sunan adalah dikatakan  sambungan dan penyempurnaan kepada kitab  Ma'arifus Sunan yang dihasilkan oleh Syeikhul Hadith Jamiah Islamiyyah Imdadia,Faisalabad,Pakistan iaitu Maulana Muhammad Zahid حفظه الله. Mufti Muhammad Taqi Uthmani حفظه الله telah menulis taqriz untuk kitab ini. Setakat yang sampai ke pengetahuan saya, ini merupakan jilid pertama yang telah merangkumi keseluruhan kitab Al-Janaiz. Sebenarnya, pada pendapat peribadi saya, adalah terlebih baik jika yang menyempurnakan keseluruhan kitab Ma'arifus Sunan ini adalah tokoh hadith seperti Maulana Muhammad Yunus Jounpuri حفظه الله atau Mufti Muhammad Taqi Uthmani حفظه الله sendiri. (Ini sekadar pandangan peribadi saya).

Pada tanggal 1 Zulkaedah 1397 H bersamma 11 Oktober, 1977 M, walaupun beliau terlalu uzur dan lemah untuk melakukan perjalanan, beliau mengambil keputusan untuk menghadiri perjumpaan penting di Islamabad. Kesihatannya agak merosot ketika berada di perhimpunan tersebut, beliau telah dimasukan ke dalam CMH Hospital. Selepas dua hari dimasukkan ke dalam hospital, beliau telah dijemput menemui pencipta beliau, iaitu Allah سبحانه و تعالى pada petang Isnin. Sebelum meninggal dunia, beliau telah membaca kalimah Tayyibah لاَ إِلَهَ إِلَّاالله berulang-ulang kali kepada orang ramai yang menziarahi beliau. Beliau juga sempat mengucapkan السلام عليكم kepada tetamu yang menziarahi beliau kemudian mengalihkan badan beliau kearah kiblat kemudian beliau pergi buat selama-lamanya meninggalkan para pengikutnya. [5]

Jenazah beliau telah dibawa balik ke Karachi. Al-arif billah Maulana Dr Abdul Hai Al-arifi رحمه الله تعالى (khalifah Hakimul Ummah Maulana Asyraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى) mengetuai upacara solat jenazah di perkarangan Jamiah beliau bersama dengan ribuan Ulama, murid-murid beliau dan masyarakat awam. Beliau telah dimaqamkan di perkarangan Jamiah beliau. [5]

Kubur Allamah Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri  رحمه الله تعالى di perkarangan Jamiah beliau. Turut dikebumi di sini ialah Mufti Abdur Rahman Banuri  رحمه الله تعالى dan Maulana Dr Habibullah Mukhtar Banuri  رحمه الله تعالى.


______________________ 


[1]. al-ʿAnaqīd al-Ghaliyah min al-Asanīd al-ʿAliyah,m/s 17-25
[1]. http://www.banuri.edu.pk/en/muhaddith-ul-asr
[2]. http://ulamadeoband.wordpress.com/2013/05/02/allamah-sayyid-muhammad-yusuf-binnori/
[3]. http://www.darulihsan.com/index.php/downloads/articles/articles-2/general3/item/3282-some-great-scholars-ulama-of-pakistan
[4]. http://zikkir.net/words/Allama_Sayyid_Yusuf_Jan_Banoori

[5]. Nuqoosh-e-raftagan oleh Mufti Taqi Uthmani, m/s 20.

Thursday, December 18, 2014

Zikir Harian Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه

Khabar gembira bahawa Muhadith al-as'r yang kita sayangi Maulana Yunos Jaunpuri حفظه الله kembali mengajar Sahih Al-Bukhari dari biliknya. Ini merupakan pengajian pertama beliau sejak kembali dari hospital.

Mari kita semua berdoa supaya Muhadith al-as'r ini cepat pulih supaya umat Islam dapat ambil manfaat dari beliau dan dipercepatkan urusan penulisan syarah sahih al-bukhari dari beliau dan beliau juga merupakan khalifah kepada guru beliau iaitu Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi  رحمة الله عليه .

Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه  saban tahun, menjadi amalannya selepas selesai pengajarannya di madrasah, beliau akan menyibukan diri dalam bidang penulisan kitab bermula daripada pukul 11 malam hingga 7 pagi  di dalam biliknya di tingkat atas bangunan madrasahnya. Di halaman luar biliknya, tikar besar telah dihamparkan bagi persediaan menerima tetamu yang datang dari pelbagai tempat samaada untuk menziarahinya atau menyempurnakan zikir [1].

Manakala pada setiap hari Jumaat, selepas asar, majlis zikir berlangsung dengan para hadirin akan berzikir dengan kuat di dalam masjid bersama dengan Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه dan keadaan ini berterusan sepanjang tahun. Ramai para ulama dan para mufti dilaporkan menyertai majlis ini dan tiada satupun yang membantah amalan ini pada masa itu.

Kemudian pada setiap hari Jumaat, antara Asar hingga Maghrib, menjadi kebiasaan amalan Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه  untuk beriktikaf  di Masjidnya. Pada masa itu, banyak kenalan-kenalan dan murid-murid beliau akan menyertainya beriktikaf sekali dengan beliau. 

Kebanyakan daripada mereka (kenalan dan murid-muridnya) akan melibatkan diri dalam amalan berzikir dengan kuat dan pada masa itu, akibat kesan daripada zikir mereka itu seluruh masjid bergema dengan suara zikir mereka. Menjadi kebiasaan bahawa Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه  akan menghabiskan masanya di masjid setiap minggu dan ramai orang dari seluruh tempat akan menyertainya.

Maulana-maulana dari Institusi pengajian terunggul di India iaitu Darul Uloom Deoband juga akan datang dan Ketua Mufti Darul Uloom Deoband sendiri iaitu Mufti Mahmud Hasan Ganggohi رحمة الله عليه  akan menghadiri majlis ini bersama dengan Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi  رحمة الله عليه  sendiri. Bahkan Mufti Mahmod Hasan Gangohi  رحمة الله عليه seorang yang dikenali sebagai orang yang sangat menjaga masa pun akan datang awal untuk menyertai majlis zikir bersama dengan Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه .

Masa yang telah ditetapkan untuk amalan berzikir dengan kuat  dalam tempoh berikitikaf bersama dengan Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه setiap kali bulan ramadhan. Setiap program telah ditelah disusun atur oleh Khanqa Maulana Zakariyya sendiri iaitu antara waktu Zohor dan Asar.Para ulama, para Mufti, para Masyaikh dan tokoh-tokoh terkenal dalam kalangan masyarakat juga mengambil bahagian dalam perhimpunan ini dan mereka juga sama-sama telah melakukan amalan berzikir dengan kuat di dalam Masjid. 

Pada Ramadhan tahun 1979 M, kami telah menghabiskan masa beriktikaf di Masjid Mufti Zainol Abidin رحمة الله عليه  [2] di Faisalabad, Pakistan. Pada waktu itu, ramai tokoh-tokoh ulama yang datang menyertai majlis ini seperti Mufti Mahmood Hasan Gangohi رحمة الله عليه  [3], Mufti Wali Hasan Tonki رحمة الله عليه  [4] dan tokoh-tokoh besar yang lain bukan sahaja hadir tetapi mereka turut mengambil bahagian sekali dalam amalan berzikir dengan kuat di dalam majlis itu.

Pada tahun 1968 M, Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه  telah berhenti dari pengajarannya di madrasah dan memulakan perjalanan beliau pada tahun selepas itu sehingga beliau pergi menemui Allah سبحانه وتعالى pada 1 Syaban 1403 H ( 24 Mei 1982 M). 

Dalam tempoh itu, keseluruhanan keinginan dan cita-cita beliau adalah untuk mengajak umat kembali kepada amalan berzikir dan di setiap tempat mesti diadakan perhimpunan-perhimpunan zikir supaya umat yang jauh dari perintah Allah سبحانه وتعالى dapat dikembalikan kepada perintah Allah سبحانه وتعالى. Menurut keinginan dan cita-cita Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه  bahawa bukan sahaja orang awam tetapi para golongan elit dalam masyarakat juga perlu disedarkan tentang betapa manfaatnya perhimpunan zikir ini.

Malah menurut Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه  bahawa bukan sahaja menganggap amalan ini menjadi sangat bermanfaat untuk golongan awam (orang ramai), tetapi beliau juga beranggapan bahawa sangat penting bagi golongan ternama dalam kalangan masyarakat  dan Madaris (pihak-pihak madrasah) melibatkan diri dalam perhimpunan zikir ini. Ulama bukan sahaja menjadi seorang yang alim besar dan Mudarris (guru)  di madrasah, tetapi mereka juga harus menjadi salah seorang penaung dalam menghidupkan perhimpunan zikir ini di tempat mereka dan melalui amalan ini diharapkan dapat menarik perhatian para penguasa pada zamannnya ke arah agama. [5]


_________________


1. Amalan menyempurnakan zikir ini bermaksud bahawa para khalifahnya akan datang berzikir sambil di pantau oleh Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه sendiri. Kelazatan berzikir di bawah pantauan murobbi ini akan dapat dirasai oleh setiap individu tersebut.

2. Mufti Zainol Abidin رحمة الله عليه  adalah khalifah kepada kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه. Seorang ulama yang banyak menghabiskan umurnya dalam kerja-kerja dakwah dan tabligh. Antara ulama yang disegani di Pakistan. Menantu beliau ialah Munazir terkenal Pakistan iaitu Maulana Ilyas Ghuman حفظه الله .

3. Mufti Mahmood Hasan Gangohi رحمة الله عليه merupakan khalifah dan murid kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه. Beliau pernah dilantik menjadi Ketua Para Mufti Di Darul Uloom Deoband.

4. Mufti Wali Hasan Tonki رحمة الله عليه ialah khalifah kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه dan bekas mufti di Jamia Binoori Town, Karachi, Pakistan.

5. Rujukan buku Majalis-Zikr,halaman 15-16 oleh Maulana Abdul Hafeez Makki حفظه الله . Maulana Abdul Hafeez Makki حفظه الله  adalah khalifah kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه . Beliau menamatkan pengajian di Madrasah Mazahirul Uloom, Saharanpur di bawah bimbingan Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه sendiri. Sekarang beliau merupakan salah seorang guru hadith di Madrasah Sawlatiyyah, Mekkah. 

Sunday, December 7, 2014

Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه dan berzikir dengan kuat (zikir bil jahr).

Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه berkata [1].

"Kebanyakan pengikut Qutb Irsyad Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمة الله عليه yang buta huruf sangat kuat berpegang teguh dengan sunnah. Mereka sangat kuat mengerjakan solat tahajud. Saya tidak dapat mengira bilangan ahlullah dalam kalangan mereka. Bahkan lima puluh hingga ke enam puluh lelaki daripada pencuci baju yang selalu mencuci baju mereka di kolam sekitar Khanqa Maulana Rashid Ahmad Ganggohi رحمة الله عليه turut akan menyertai majlis zikir dengan mereka berzikir dengan suara yang kuat di bahagian akhir malam mereka.


Latihkan hati supaya hati tidak lalai dari mengingati Allah  سبحانه وتعالى

Terdapat banyak kenyataan daripada banyak orang yang telah berjumpa dengan bapa saudara saya iaitu Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi رحمة الله عليه di mana menjadi kebiasaan amalan di Masjid Banglawali ketika orang yang datang ke masjid ini akan bangun di tengah malam untuk mengerjakan solat tahajud dan kemudiannya melibatkan diri dalam amalan berzikir dengan kuat (zikr bil jahr) di dalam masjid ini  sehingga masuk waktu Subuh.

Pada tahun 1959 dan 1960, ketika hayat Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمة الله عليه, saya (Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمة الله عليه) secara peribadi menyaksikan di masjid ini (Masjid Banglawali) bahawasanya ramai orang akan melibatkan diri dalam amalan berzikir dengan kuat (zikr bil jahr) ketika waktu sebelum Subuh di dalam dan di luar Masjid. Kawasan Masjid keseluruhannya akan merasai keheningan dengan kedengaran suara kuat daripada suara zikir mereka itu.


_________________________

[1]. Syariat Wa Tariqat Ka Talazum (m/s 4)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini