Ikuti Blog Ini

Saturday, March 26, 2016

Maulānā‬ al-Madanī dan Syaikh Tasawwufnya

Kepentingan Tasawwuf kepada Ummat Islam

Menyedari akan kepentingan tasawuf penting kepada anaknya, Sayyid Habib Allāh rah telah menyarankan kepada Maulānā al-Madanī rah supaya mencari Syaikh yang boleh dijadikan rujukan dalam kesufian. Maulānā al-Madanī rah telah menyatakan keinginan beliau untuk mengambil bai'ah ditangan guru beliau iaitu Syaikh al-Hind Maulānā Mahmud Hasan rah tetapi keinginan beliau ini telah ditolak oleh Syaikh al-Hind rah dengan baik, kemudiannya Syaikh al-Hind rah telah mencadangkan bahawa Maulānā al-Madanī rah mengambil bai'ah daripada Maulānā al-Gangohī rah. Oleh kerana mentaati arahan gurunya itu, maka Maulānā al-Madanī rah pun bersetuju atas arahan daripada gurunya itu.

Pada tahun 1899M, Maulānā al-Madanī rah telah mengambil bai'ah daripada Maulānā al-Gangohī rah setelah melalui latihan kesufian bersama Maulānā al-Gangohī rah dan akhirnya Maulānā al-Gangohī rah telah menganugerahkan 4 salasilah tarīkat utama seperti Chistīy, Naqshabandīy, Qadarīy dan Suhrawardīy kepada beliau.


Rujukan 
Hifz al-Rahman as-Seoharwī, Naqsh-e-Hayat, cetakan Maktabah-e-Diniya, Deoband, 1955, Jilid 1, hlm 78.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini