Ikuti Blog Ini

Monday, March 2, 2015

Ijazah Musnid Al-Dunya Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى Kepada Maulana Mufti Muhammad Taqi Uthmani حفظه الله

                                           
Al-Fayd-Al-Rahmani,Thabat’ Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله oleh Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى. Boleh download kitab ini di sini 

Musnid Al-Dunya (tempat berhimpun sanad-sanad seluruh dunia) Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى telah mengijazahkan sanad khusus bagi ulama-ulama yang berwibawa berdasarkan pemerhatian beliau , khusus itu dalam erti kata tidak dimiliki oleh orang lain, dan setiap satu-satu ijazah itu pula memiliki ciri-ciri yang tidak ada pada ijazah yang lain.

Hal ini seperti contoh, ijazah Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى kepada Syeikh Muhammad Riyad al-Malih  حفظه الله yang berjudul al-Rawd al-Fa'ih, di mana Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى menghimpunkan dalam kitab tersebut secara khusus semua guru beliau yang berasal dari Syam (yakni Syiria, Lubnan, Palestin, dan Jordan sekarang) sahaja yang berjumlah 101 orang Syeikh serta kesemua sanad-sanad mereka. 

Perkara yang sama juga turut disusun oleh Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى untuk para ulama seperti Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki رحمه الله تعالى, Syeikh Mahmud Sa'id Mamduh  حفظه الله,Syeikh Zakaria Bila رحمه الله تعالى, Sayyid Muhammad al-Hashimi رحمه الله تعالى, Sheikh Muhammad Riyad al-Malih  حفظه الله dan lain-lainnya. 

Antara ulama yang telah berjaya mendapat perhatian khusus daripada Syeikh Muhammad Yasin Al Fadani رحمه الله تعالى ialah Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله . Sebagaimana yang dikhususkan kepada para ulama lain, maka Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله juga telah mendapat ijazah tersebut. Beliau telah mengijazahkan sanad khusus seperti yang terkandung di dalam al-Fayd al-Rahmani. 

Dalam pengenalan kitab ini,Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى memuji kedua-dua anak-beranak iaitu Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله dan bapanya Mufti Muhammad Shafi' Uthmani رحمه الله تعالى dengan pujian yang tinggi. Menariknya dalam kitab ini juga Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى menyata bahawa beliau banyak berguru dan menerima ijazah daripada 'ulama-ulama dari India dan Pakistan termasuklah ayah kepada Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله sendiri iaitu Mufti Muhammad Shafi' Uthmani رحمه الله تعالى. Selain itu Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى juga ada menerima riwayat daripada ramai 'ulama-ulama besar India yang lain, antaranya:

1- Maulana Sayyid Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى
2- Hakimul Ummah Maulana Ashraf 'Ali Thanwi رحمه الله تعالى
3- Maulana 'Ubaidullah al-Sindi رحمه الله تعالى
4. Maulana Muhammad Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى
6. Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى
7- Syeikhah Amatullah رحمها الله تعالى Bintu Shah Abd Ghani Dehlawi al-Mujadidi (anak perempuan kepada Shah Abd Ghani Al-Mujadidi رحمه الله تعالى)

Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى juga ada memberikan ijazah khusus untuk ulama-ulama aliran Deoband seperti berikut : 

1. Mufti Muhammad Rafi' Uthmani  حفظه الله (Mufti besar Negara Pakistan)
2. Maulana Sajjan @ Subha'n Mahmud  حفظه الله.
3. Maulana Shams al-Haq Afghani رحمه الله تعالى
4. Mufti Wali Hasan Tonki رحمه الله تعالى
5. Maulana Abdul Rashid Nu'mani رحمه الله تعالى
6. Maulana Saleemullah Khan  حفظه الله
7. Mufti Rashid Ahmad Ludiyanwi رحمه الله تعالى

Manakala di dalam kitab Bulugh Al-Amani, disebutkan juga bahawa Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani رحمه الله تعالى juga ada menerima ijazah hadith daripada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى, Maulana Zafar Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى (pengarang kitab I'la al-Sunan) , Maulana Abd Rahman al-Mubarakfuri رحمه الله تعالى (pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi ) dan ramai lagi.


Embedded image permalink

Mufti Muhammad Taqi Uthmani  حفظه الله bersama dengan Musnid Al-Dunya di zaman in iaitu Syeikh Abd Rahman Al-Katani  حفظه الله dari Maghribi.

Scan Ijazah dari Syaikhah Amatullah رحمها الله تعالى Bintu al-Syeikh Abdul Ghaniy al-Dehlawiyyah رحمه الله تعالى (anak perempuan kepada Shah Abd Ghani Al-Mujadidi رحمه الله تعالى) dipercayai tulisan tangan beliau kepada Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadaniرحمه الله تعالى [2].


Rujukan 

[1]. Lihat keseluruhannya di dalam Al-Fayd-Al-Rahmani
[2]. Scan ijazah ini hasil sumbangan Syeikh Mohammad Daniel Muhajir al-Dimishqi حفظه الله kepada saya

Wednesday, February 25, 2015

Tangisan Maulana Sayyid Muhammad Yusof Al-Banuri رحمه الله تعالى Kerana Terluput Solat Berjemaah

Muhaddith-ul-asr Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى 

As-Syahid Maulana Yusuf Ludhyanwi رحمه الله تعالى menulis: "Suatu ketika, beberapa orang telah meminta Al-Allamah Al-Muhadith Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى datang ke majlis pembukaan kedai baru mereka selepas solat fardu Jumaat. Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى berkata kepada mereka: "Pada setiap hari Jumaat, saya selalu menunaikan solat Asar secara berjemaah di masjid saya. Tuan-tuan hendaklah pastikan bahawa majlis ini tidak menyebabkan saya tertinggal solat fardu Asar berjemaah. "Mereka pun memberikan jaminan kepada Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى bahawa mereka tidak akan mengendalikan majlis sehingga menggangu solat berjemaah beliau. 

Secara umumnya, masyarakat awam di sana apabila melihat kedatangan ulama, mereka sangat teruja untuk menyantuni sehingga telah menyebabkan masa yang diperuntukan kepada Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى berlanjutan sehingga begitu lama. Setelah selesai melayani masyarakat yang datang ke majlis tersebut, beliau pun segera kembali ke masjid beliau dan setibanya beliau di sana, beliau mendapati bahawa solat fardu Asar berjemaah telah pun selesai. Melihat keadaan ini, beliau telah mula menangis dengan esakan yang begitu kuat sekali. 


Jami‘atul-‘Ulū\umul-Islamiyah, Banuri Town, Karachi, Pakistan merupakan institusi pengajian yang diasaskan oleh Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى .

Kata As-Syahid Maulana Yusuf Ludhyanwi رحمه الله تعالى , " saya melihat guru saya yang mulia (Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى) menangis dengan sungguh-sungguh sekali dan beliau juga mendengar keluhan daripada guru beliau yang telah berkata " solat kita tidak mempunyai kualiti, solat kita sekarang banyak yang berkeadaan lalai. Kita tidak tahu solat yang manakah yang Allah سبحانه وتعالى akan menerima. Kita menunaikan solat secara berjemaah adalah kerana untuk meniru contoh dari Nabi  صلى الله عليه . Jika cara bersolat yang kita tiru dari Nabi  صلى الله عليه ini pun tidak kekal dalam kehidupan kita, maka dengan cara apa lagi yang kita ada ! " 

Rujukan :

[1]. Tuhfat Ul Mada'ris , jilid 1, m/s 491. 

Friday, February 13, 2015

Pujian Abuya Alwi Al-Maliki رحمه الله تعالى kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى

Maulana Muhammad Yusuf Motala حفظه الله telah menceritakan di dalam buku beliau satu kisah yang menarik antara perbualan beliau dengan  As-Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki رحمه الله تعالى . Kisah mereka adalah seperti berikut [1]. 
Buku ini adalah satu buku biografi Syeikhul Hadith Maulana Abdur Rahem Motala رحمه الله تعالى yang ditulis oleh adik beliau iaitu Syeikhul Hadith Maulana Yusuf Motala حفظه الله . Ianya mengandungi kenyataan daripada Maulana Abdur Rahe'm Motala رحمه الله تعالى mengenai kehidupannya sejak lahir sehingga ke kisah kematiannya. Ianya juga sangat bermanfaat kepada mereka yang mempunyai hubungan dengan Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى.

Sekali Al-Allamah Al-Muhadith Syeikh Muhammad bin Alwi Al-Maliki رحمه الله تعالى datang menziarahi Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى di Madinah Al-Munawarah. Ketika beliau selesai menziarahi Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى, maka Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى telah menghantar khadim beliau (Maulana Muhammad Yusuf Motala حفظه الله ) untuk mengiring Syaikh Muhammad Bin Alwi Al-Maliki رحمه الله تعالى untuk pulang.

Ketika berjalan pulang, Syeikh Muhammad Bin Alwi Al-Maliki رحمه الله تعالى telah mengatakan bahawa " saya berasa iri hati (cemburu ) yang mendalam terhadap tuan atas khidmat yang telah tuan lakukan. Hal ini adalah kerana tuan telah melakukan khidmat kepada Al-Imam Malik Bin Anas رحمه الله تعالى di zaman sekarang.

 Pada perasaan saya, bahawasanya kamu sedang berkhidmat kepada Al-Imam Malik Bin Anas رحمه الله تعالى di zaman sekarang. Lihat, betapa banyaknya persamaan antara Al-Imam Malik Bin Anas رحمه الله تعالى dengan guru kita Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى.

Pertamanya, Al-Imam Malik Bin Anas رحمه الله تعالى sangat mencintai Madinah Al-Munawwarah, hal ini sama keadaannya seperti guru kita yang mulia Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى yang amat mencintai Madinah Al-Munawwarah.

Keduanya, keasyikan dan kecintaan guru kita yang mulia Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى terhadap Hadith-Hadith Nabi ﷺ dan keadaan ini juga telah berlaku kepada Al-Imam Malik Bin Anas رحمه الله تعالى . 

Ketiganya , kitab karangan Al-Imam Malik Bin Anas رحمه الله تعالى iaitu Al-Mu'watta telah dianggap sebagai kitab yang sangat bernilai di seluruh dunia Islam. Kemudiannya, dengan adanya syarahan yang dianggap terbaik kepada kitab Al-Mu'watta ini iaitu Awjazul Masalik ila Mu'watta' Imam Malik yang telah dihasilkan oleh guru kita yang mulia iaitu Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى.


Awjazul Masalik ila Mu'watta' Imam Malik sebanyak 18 jilid, satu syarah yang begitu terperinci di dalam mazhab Maliki dan juga mazhab-mazhab yang lain. Kitab ini juga memperlihatkan kehebatan serta kewibawaan Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى di dalam ilmu hadith.

Keempatnya, Insyallah, sangat sempurna apabila Al-Imam Malik bin Anas رحمه الله تعالى telah dikebumikan di perkuburan Baqi' dan guru kita yang mulia iaitu Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى juga telah dikebumikan di perkuburan Baqi' ,Madinah Al-Munawwarah.

Al-Imam Malik Bin Anas رحمه الله تعالى telah dikebumikan berdekatan dengan guru beliau iaitu Al-Imam Nafi' رحمه الله تعالى di perkuburan Baqi' , hal ini juga sama keadaannya yang berlaku kepada guru kita yang mulia iaitu Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى yang telah dikebumikan berdekatan dengan guru beliau iaitu Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri رحمه الله تعالى. 


Kedudukan maqam-maqam di perkuburan Baqi' ,Madinah Al-Munawwarah..

Semoga Allah سبحانه وتعالى menerangi pusara mereka semua dengan cahaya yang sempurna dan semoga Allah سبحانه وتعالى meninggikan maqam mereka pada maqam yang tertinggi.

Rujukan :
[1]. Merey Bhai Jaan, Maulana Muhammad Yusuf Motala, m/s 12.

Friday, February 6, 2015

Al-Muhadith Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى.

Sahih Al-Bukhari yang mengandungi hasyiah dari Al-Muhadith Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى , juga hasyiah dari Maulana Abil Hasan Al-Sindhi رحمه الله تعالى . Sentuhan dari Al-Musnid Hind Shah Waliyullah Dehlawi رحمه الله تعالى menerusi usul beliau dalam memahami Abwab wa Tarajim dalam Sahih Al-Bukhari.

Al-Muhadith Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى adalah merupakan antara pelajar khas kepada Al-Muhadith besar benua Hindustan iaitu Shah Muhammad Ishaq bin Muhammad Afdal Muhadith Dehlawi al-Muhajir al-Makki رحمه الله تعالى dan juga merupakan cucu kepada Al-Musnid Hind Shah Waliyullah Dehlawi رحمه الله تعالى. Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى juga boleh dikategorikan sebagai salah seorang tokoh besar dalam mazhab Hanafi dan tokoh hadith di zamannya.

Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى dilahir dan dibesarkan di Saharanpur, Uttar Pradesh, India. Selepas menerima pendidikan awal di Saharanpur, beliau telah pergi ke Delhi dan belajar di bawah bimbingan Maulana Mamluk 'Ali Nanotwi رحمه الله تعالى dan menerima ijazah dalam ilmu  hadith daripada Maulana Wajih al-Din Saharanpuri رحمه الله تعالى, yang belajar ilmu hadith dari Maulana Abd Hayy bin Hibat Ullah Burhanwi رحمه الله تعالى, yang mempelajari ilmu hadith dari Shah 'Abd Qadir bin Shah Waliyullah Dehlawi رحمه الله تعالى.


Beliau kemudiannya telah bersafar ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya di sana, beliau mengambil kesempatan dengan mempelajari Sahih Sittah di bawah bimbingan dan tunjuk ajar dari Shah Muhammad Ishaq Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى dan juga menerima ijazah ilmu hadith daripadanya. Beliau kemudiannya pergi ke kota Madinah untuk menziarahi Maqam Rasulullah صلى الله عليه وسلم.


Sekembalinya beliau dari Tanah Suci, Maulana Ahmad 'Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى mewakafkan dirinya untuk berkhidmat dan mengajar ilmu hadith, pembelajaran yang beliau berikan dari setiap pengajarannya sangat hebat dan menampakkan kewibawaan beliau sebagai seorang Muhadith. Pada 1291 H / 1874 M , beliau telah dilantik sebagai Naib Mudir di institusi pengajian terkenal iaitu Mazahirul Uloom di Saharanpur. Selepas itu, pada tahun 1294 H/ 1877 M , beliau telah dilantik sebagai guru besar (Sadr Mudaris) di institusi yang sama.


Beliau menyara kehidupannya dengan mengusahakan perniagaan dan dalam masa yang sama, beliau sibuk dengan pengajaran di dalam kelas. Beliau memiliki syarikat pencetakan sendiri yang diberi nama sebagai Matba’ Ahmadi . 


Kitab Sahih Al-Bukhari yang telah digunakan oleh kebanyak pelajar madrasah yang berorientasikan sistem Dars Nizami.

Sumbangan Beliau Terhadap Sahih Al-Bukhari dan Kitab-Kitab Hadith Yang Lain

Antaranya sumbangan besar beliau terhadap ilmu hadith ialah beliau telah menghasilkan satu hasyiah kepada Sahih Al-Bukhari. Tugasan ini telah berjaya disiapkan oleh muridnya iaitu pengasas kepada Darul Uloom Deoband Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى. Beliau juga telah menghabiskan lebih 10 tahun lamanya untuk mentashih dan kemudiannya menerbitkannya dengan syarikat pencetakan beliau sendiri. Beliau juga telah menulis satu muqadimah yang indah pada kitab tersebut. Sekarang hasyiah beliau diterbitkan di sekitar teks utama kitab Sahih Al-Bukhari cetakan Indo-Pak (cetakan Pakistan seperti dalam gambar di atas). Hasyiah Sahih Al-Bukhari beliau telah digunakan secara meluasnya bagi para pelajar yang telah menamatkan pengajian berorientasikan sistem Dars Nizami. 


Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى juga adalah Muhadith yang pertama, bukan sahaja di India tetapi di dunia, telah berjaya menerbitkan Sahih Bukhari dalam bentuk cetakan. (Nota -  sebelum ini, semua makhtutat/manuskrip yang sedia ada dari sahih Bukhari adalah dalam bentuk tulisan tangan). Oleh itu, melalui usaha gigih beliaulah, versi cetakan Sahih Bukhari telah wujud di dunia ini bagi memudahkan penuntut ilmu hadith.Jilid pertama telah berjaya diterbitkan pada tahun 1851 M dan jilid yang kedua telah berjaya diterbitkan pada tahun 1853 M. Cetakan pertama dilakukan oleh Muhadith di Timur Tengah (Mesir) sekitar 10 tahun selepas itu.


Kitab hadith lain yang juga mendapat tempat dihati beliau ialah kitab Jami' Tirmizi dan beberapa kitab hadith lain .Beliau ada menyusun hasyiah beliau sendiri pada kitab Jami Tirmizi dan beberapa kitab hadith lain yang terkenal seperti Misykat al-Masabih, yang mana telah diterbitkan oleh beliau sendiri. Beliau juga dikenali sebagai Muhadith pertama yang telah menerbitkan Sahih Muslim bersama-sama dengan syarahanya oleh Al-Imam An-Nawawi رحمه الله تعالى .  Dikatakan bahawa beliau telah menerbitkan lebih dari 40 buah kitab hadith, antaranya seperti berikut :

1. Sunan Abi Daud

2. Misykat al-Maṣabih dengan hasyiah beliau sendiri 
3. Muwaṭṭa Imam Malik
4. Ḥiṣn al-Ḥaṣin
5. Taqrib al-Tahdhib
6. Risalat al-Jurjani
7. Muqaddimah Abd al-Ḥaq Dehlawi رحمه الله تعالى .
8. Irsyad al-Sari

Antara Murid-Murid Beliau Yang Mengambil Manfaat Dari Beliau


1. Haji Imdad Ullah Muhajir Makki 
رحمه الله تعالى .
2. Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى .
3. Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى .
4. Maulana Amin Ḥasani Naṣirabadi رحمه الله تعالى .
5. maulana Muḥammad Yaʿqub Gangohi رحمه الله تعالى .
6. Maulana Shibli Nuʿmani رحمه الله تعالى .
7. Maulana Muḥammad ʿAli Mongeri رحمه الله تعالى .

Para penuntut ilmu hadith hari ini perlu menghargai kerja-kerja yang dilakukan oleh Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى yang telah berjaya menyempurnakan kerja-kerja mencetak Sahih Al-Bukhari pada masa itu. Ianya bukanlah satu kerja yang mudah, bahkan ianya melibatkan usaha pencarian salinan asal dari setiap makhtutat/manuskrip Sahih Al-Bukhari yang ada pada masa itu. Ianya memerlukan seorang yang betul-betul berkemahiran tinggi untuk melakukannya.


Semua ulama dan tokoh hadith di seluruh dunia Islam telah mengakui bahawa cetakan Sahih Al-Bukhari yang telah dihasilkan oleh Al-Muhadith Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى merupakan cetakan sahih dan lagi dihormati. Hal ini adalah kerana beliau sendiri mempunyai dua makhtutat/manuskrip asal Sahih Al-Bukhari. Satu manuskrip asal adalah dari Al-Imam Muhammad Saghani رحمه الله تعالى tokoh hadith pada abad 7 di mana ianya telah dianggap sebagai Al-Muhadith yang mempunyai salinan asal makhtutat/ manuskrip Sahih Al-Bukhari yang telah mendapat pengesahan secara langsung dari anak murid Imam Al-Bukhari رحمه الله تعالى iaitu Al-Imam Farbari رحمه الله تعالى .


Salinan makhtutat/manuskrip yang lain adalah dari gurunya iaitu Shah Muhammad Ishaq Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى yang merupakan koleksi simpan warisan daripada datuknya iaitu Shah Abd Aziz Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى . Makhtutat/manuskrip yang ada pada Shah Abd Aziz Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى adalah koleksi simpanan warisan daripada bapa beliau iaitu Shah Waliyullah Dehlawi رحمه الله تعالى. Makhtutat/manuskrip ini sebenarnya adalah salinan kepada makhtutat/manuskrip yang ada pada tokoh hadith pada abad 12 hijrah iaitu Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Bin Salim Al-Basri رحمه الله تعالى . 


Beliau telah menghabiskan 20 tahun untuk mengkaji salinan makhtutat/manuskrip dari tokoh hadith terkenal pada abad 8 iaitu Al-Imam Sharaf Din Abu Hasan Ali Al-Yunini رحمه الله تعالى yang dianggap sebagai salinan makhtutat/manuskrip yang sahih yang ada pada masa itu. Selepas membuat perbandingan antara salinan makhtutat/manuskrip lain dengan membuat pemerhatikan pada setiap perkataan demi perkataan, beliau telah menghasilkan makhtutat/manuskrip Sahih Al-Bukhari beliau sendiri.


Perlu diingatkan bahawa Shah Waliyullah Dehlawi رحمه الله تعالى telah diberikan penghormatan dan kemulian antara diri beliau dengan Al-Imam Salim Bin Abdullah Bin Salim Al-Basri رحمه الله تعالى (anak kepada Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Bin Salim Al-Basri رحمه الله تعالى) di dalam sanad pengajian ilmu hadithnya. Hal ini adalah kerana guru-guru kepada Shah Waliyullah Dehlawi رحمه الله تعالى seperti Al-Imam Muhammad Afzal Sialkoti رحمه الله تعالى dan Al-Imam Abu Tahir Al-Kurdi  رحمه الله تعالى di mana kedua-dua mereka adalah merupakan murid khusus kepada Al-Imam Salim Bin Abdullah Al-Basri رحمه الله تعالى . Tambahan pula, Shah Waliyullah Dehlawi رحمه الله تعالى juga pernah belajar dengan anak Al-Imam Salim Al-Basri رحمه الله تعالى sendiri. Sahih Al-Bukhari dengan hasyiah oleh Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى dengan gaya format tulisan khat Farsi. Gambar ini diambil ketika Ust Muhd Zaidi Abdullah حفظه الله (Pengasas-Penyelidik Pusat `Ulum Pondok dan Pencerahan Tamadun (UPT)  menghadiahkan kitab ini kepada Pak Njang Izzudin Pendang حفظه الله baru-baru ini.

Oleh kerana itu, kedua-dua salinan makhtutat/manuskrip Sahih Al-Bukhari yang ada pada Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى telah dijadikan contoh untuk menghasilkan makhtutat/manuskrip beliau sendiri untuk dijadikan rujukan ketika proses mencetak Sahih Al-Bukhari. Sehingga sekarang, edisi lama Sahih Al-Bukhari Maulana Ahmad Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى diterbitkan dan diguna di pengajian benua Hindustan. Ianya telah dihasilkan dalam gaya format tulisan yang lama dengan hasyiah beliau telah ditulis dalam tulisan khat Farsi. Namun, alhamdulillah atas usaha Maulana Dr Taqi Din Al-Nadwi Al-Mazahiri حفظه الله ,beliau telah menyunting kembali salinan ini kemudian diterbitkan ke dalam bentuk gaya tulisan moden yang mudah untuk difahami oleh para penuntut ilmu hadith di seluruh dunia.

Perletakan Batu Asas Darul Uloom Deoband

Sebagai seorang yang dikenali sebagai Faqih dan tokoh hadith, beliau juga dikenali sebagai seorang yang selalu berkata benar, amanah, taqwa dan seorang yang takut kepada Allah سبحانه وتعالى. Walaupun beliau merupakan seseorang yang banyak harta, tetapi beliau juga terkenal dengan sifat merendah diri dan selalu membantu orang lain. Disebabkan oleh sifat dan akhlak yang begitu mulia yang ada pada beliau, maka beliau telah dijemput oleh pengasas Darul Uloom Deoband Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى dijemput untuk meletakkan batu asas bangunan pertama Darul Uloom Deoband yang dikenali sebagai Nawdarah.
Nawdarah, bangunan bilik kelas pertama yang siap pembinaanya pada tahun 1877 M. 

Di dalam ilmu tasawwuf, beliau menerima ijazah dalam Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi dari-ulama hadith terkenal iaitu Shah 'Abd Ghani al-Mujaddidi Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى.  

Mawlana Ahmad 'Ali Saharanpuri رحمه الله تعالى telah diuji oleh Allah سبحانه وتعالى dengan lumpuh pada akhir hidupnya dan pada 6 Jamadi Awwal 1297 H / 21 April 1880 M beliau telah pergi menemui ilahi. Semoga Allah سبحانه وتعالى mencucuri ruhnya, para pelajarnya dan guru-gurunya dengan rahmat Allah dan memberikan mereka kedudukan yang tertinggi di dalam syurga. Amin

Rujukan :

Ulama-i Hind Ki Ḥadithi Khidmat Men Ayk Waqiʿ Aur Khubṣurat Iḍafah disiarkan dalam majalah bulanan Al-Furqan, Lucknow. m/s 47-53, jilid 80.

Saturday, January 31, 2015

Tokoh-Tokoh Ulama Kelahiran Darul Uloom Deoband dan Berkaitannya (Bahagian 2)

Tulisan ini merupakan sambungan daripada tulisan sebelum ini yang telah saya tulis pada pautan tersebut http://wirapendang.blogspot.com/2015/01/tokoh-tokoh-ulama-kelahiran-darul-uloom.html . Bahagian ini merupakan bahagian akhir di mana secara keseluruhannya diambil dari buku yang dihasilkan oleh Syeikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Uthmani حفظه الله iaitu Akabir Deoband Kya Thay.

As-Syahid Maulana Yusuf Ludhyanwi رحمه الله تعالى Antara murid Muhadith terkenal iaitu Maulana Sayyid Muhammad Yusuf Banuri رحمه الله تعالى. Sangat kuat memperjuangan aqidah umat Islam dari fahaman-fahaman sesat seperti Qadiani, Syiah dan lain-lain. 

21. Maulana Yusuf Ludhyanwi رحمه الله تعالى.

Maulana Yusuf Ludhyanwi رحمه الله تعالى. adalah khalifah kepada Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى.. Pada tahun 1974 M, beliau telah dilantik sebagai Ketua Majlis-i-Tahaffuz-i-Khatm-i Nubuwwat (sebuah organisasi yang telah dikhususkan untuk mempertahankan Penutup Kerasulan Nabi Muhammad رحمه الله تعالى). Beliau telah menjadi mangsa pembunuhan pada tahun 2000.

22. Maulana Murtaza Hasan Chandpuri رحمه الله تعالى.

Maulana Murtaza Hasan Chandpuri رحمه الله تعالى adalah merupakan Mujaz-i Suhbat atau pengikut yang senantiasa berdamping dengan Hakimul Ummah Maulana Ashraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى.. Beliau menamatkan pendidikannya di Darul Uloom Deoband. Beliau juga dikenali sebagai seorang pendebat yang hebat dan telah menulis sejumlah besar kitab-kitab dalam pelbagai disiplin ilmu. Beliau meninggal dunia pada tahun 1371 H / 1951 M dan ketika beliau meninggal dunia, beliau telah meninggalkan lebih 8000 koleksi manuskrip di perpustakaan peribadinya di mana beliau telah mendermakan kesemua 8000 koleksi manuskrip milik beliau ke Darul Uloom Deoband.

23. Maulana Muhammad Ashraf Khan رحمه الله تعالى.

Maulana Muhammad Ashraf Khan رحمه الله تعالى adalah merupakan Pengerusi Jabatan Arab di Peshawar Universiti, Pakistan. Beliau merupakan khalifah kepada Maulana Sayyid Sulaiman Nadwi. Beliau juga telah menghasilkan sebuah kitab yang diberikan nama sebagai Suluk-i-Sulaymani yang telah diterbitkan sebanyak 3 jilid. Maulana Muhammad Ashraf Khan رحمه الله تعالى. juga seorang yang aktif dalam kerja-kerja Jemaah Tabligh ketika zaman Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى dan Maulana Muhammad Inam Ul Hasan Kandhalawi رحمه الله تعالى.

Buku Sawanih Maulana Sayyid Asghar Husain رحمه الله تعالى lengkap dalam menceritakan riwayat hidup beliau.

25. Maulana Sayyid Asghar Husain رحمه الله تعالى.

Maulana Sayyid Asghar Husain رحمه الله تعالى adalah seorang guru yang mengajar Sunan Abu Daud di Darul Uloom Deoband. Beliau merupakan lepasan dari institusi pengajian yang sama yang telah menamatkan pengajiannya pada tahun 1320 H /1902 M, selepas belajar dibawah ulama hebat seperti Syeikhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالى, Mufti Aziz Ar-Rahman Uthmani رحمه الله تعالى , Maulana Hafiz Muhammad Ahmad Qasmi رحمه الله تعالى dan Maulana Habib Ar-Rahman Uthmani رحمه الله تعالى. Beliau juga merupakan khalifah kepada Miyanji Munna Shah رحمه الله تعالى dan Haji Imdad Ullah Muhajir Makki رحمه الله تعالى. Beliau meninggal dunia pada tahun 1364 H / 1944 M.

25. Maulana Zaki Kayfi رحمه الله تعالى.

Maulana Zaki Kayfi adalah seorang penerbit, usahawan yang berjaya, penyair dan aktivitis politik. Beliau merupakan khalifah kepada Hakimul Ummah Maulana Ashraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1395 H / 1975 M.

26. Mufti Azizur Rahman Uthmani رحمه الله تعالى.

Beliau merupakan abang kepada Maulana Shabbir Ahmad Uthmani dan Maulana Habibur Rahman Uthmani رحمه الله تعالى. Beliau telah belajar dibawah bimbingan Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى dan Maulana Muhammad Yaqub Nanotwi رحمه الله تعالى. Beliau telah dilantik oleh Maulana Rashid Gangohi رحمه الله تعالى menjadi Ketua Mufti pertama di Darul Uloom Deoband. Fatwa beliau telah diterbitkan lebih daripada 10 jilid. Beliau juga merupakan pengikut kepada Mohtamim kedua Darul Uloom Deoband iaitu Maulana Shah Rafiud Din رحمه الله تعالى yang merupakan pengikut Naqshabandi. Antara murid beliau ialah Maulana Idris Kandhalawi رحمه الله تعالى, Maulana Manazir Ahsan Gilani رحمه الله تعالى dan Maulana Qari Muhammad Tayyib رحمه الله تعالى . Beliau meninggal dunia pada tahun 1347 H / 1928 M.

27. Maulana Fadl Ul Rahman Ganj Muradabadi رحمه الله تعالى.

Beliau merupakan Syaikh kepada pengikut tariqat Naqshandi . Beliau mempelajari hadith dibawah bimbingan Shah Abdul Aziz Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى . Hakimul Ummah Maulana Ashraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى juga mengambil manfaat nasihat dan tunjuk ajar daripada beliau. Beliau meningga dunia pada tahun 1334 H / .

28. Maulana Habibur Rahman Uthmani رحمه الله تعالى.

Beliau merupakan Mohtamim keenam di dalam sejarah Darul Uloom Deoband. Sebelum itu, beliau merupakan timbalan kepada Maulana Hafiz Muhammad Ahmad Qasmi رحمه الله تعالى. Beliau dikenali sebagai seorang yang dapat membezakan antara cara pengurusan ketika berada di saat-saat getir. Beliau juga merupakan murid kepada Syeikhul Hind Maulana  Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالى. Antara murid beliau termasuklah Maulana Idris Kandhalawi رحمه الله تعالى dan Maulana Qari Muhammad Tayyib رحمه الله تعالى. Beliau juga merupakan khalifah kepada Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى. Pada tahun 1348 H/ 1929 M , beliau telah meninggal dunia.

Salah satu dari karya milik Maulana I'zaz Ali Amrohi رحمه الله تعالى iaitu Nafhatul 'Arab. Kitab ini merupakan satu kitab yang begitu unik kerana mengandungi nota-nota seperti ta'liqat pengarang kitab sendiri. Pengarang kitab ini cuba menerangkan istilah-istilah yang digunakan untuk mendidik para pelajar mengenai adab dan nilai-nilai murni yang mendorong mereka mencontohi generasi Salaf. Pengarang kitab juga menceritakan setiap biografi milik tokoh-tokoh di dalam kitab ini. 

29. Maulana I’zaz Ali Amrohi رحمه الله تعالى.

Dikenali sebagai Syeikhul Adab ketika mengajar di Darul Uloom Deoband. Beliau merupakan murid kepada Syeikhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالى. Selepas Mufti Aziz Ur Rahman Uthmani رحمه الله تعالى meninggal dunia, beliau telah dilantik menjadi Ketua Mufti di Darul Uloom Deoband. Beliau juga menerima ijazah tariqat daripada Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى dan kemudiannya dilantik menjadi khalifah tariqat kepada Maulana Sayyid Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى. Antara murid-muridnya ialah Maulana Qari Muhammad Tayyib رحمه الله تعالى, Maulana Hifz Ar-Rahman Siyuharwi رحمه الله تعالى dan Maulana Manzur Nu’mani رحمه الله تعالى. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1374 H/ 1954 M setelah berkhidmat selama lebih 50 tahun di Darul Uloom Deoband.


Maulana Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى ketika menghadiri pengkebumian pemimpin kemerdekaan Pakistan iaitu Muhammad Ali Jinnah رحمه الله تعالى.

30. Maulana Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى.

Beliau telah diberikan gelaran sebagai Syeikhul Islam , seorang ketua pelajar ketika belajar dengan Syeikhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالى. Seorang tokoh aktivis politik sebelum dan selepas kemerdekaan India. Maulana Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى juga seorang yang berjasa besar kepada dunia Islam kerana telah berjaya mempertahankan warisan Islam setelah memberikan penerangan panjang lebar di hadapan Sultan Ibnu Sa’ud (pemerintah Arab Saudi pada ketika itu). Beliau telah mengajar hadith dan tafsir di Jami’ah Islamiyyah Dhabbel, Gujerat bersama-sama dengan Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى. Sepanjang beliau tinggal di sana, beliau telah menyelesaikan penulisan tafsir Al-quran (Tafsir Uthmani ) dan menulis separuh syarah Sahih Muslim (Fathul Mulhim)  (kemudiannya  telah dilengkapkan oleh Mufti Muhammad Taqi Uthmani رحمه الله تعالى yang diberi nama Takmilah Fathul Mulhim). Beliau juga pernah dilantik menjadi Sadr Mohtamim atau Ketua Mudir di Darul Uloom Deoband. Beliau meninggal dunia pada tahun 1369 H / 1949 M.Salah satu lorong yang biasa menjadi laluan Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى berulang alik dari Nanota ke Deoband.

31. Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى.

Beliau digelar sebagai Al-Hujjatul Al-Islam adalah pengasas kepada institusi pengajian terulung di benua Hindustan iaitu Darul Uloom Deoband yang diasaskan pada tahun 1867 M. Seorang pemikir Islam dan dikenali sebagai seorang yang pakar tentang Ilmu Kalam. Beliau merupakan khalifah kepada Haji Imdad Ullah Muhajir Makki رحمه الله تعالى. Murid utama beliau ialah Syeikhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالى yang boleh diklasifikasikan sebagai seorang yang berjaya di dalam akademik dan pemikiran politik. Beliau meninggal dunia pada tahun 1297 H / 1880 M ketika berumur 49 tahun.


Gambar Maulana Syed Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى diabadikan di dalam setem negara India bagi mengenang jasa beliau dalam memperjuangankan kemerdekaan negara India.

32. Maulana Sayyid Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى.

Dikenali sebagai Syeikhul Islam . Merupakan murid kesayangan kepada Syeikhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالىdan dikenali sebagai seorang guru hadith yang hebat pernah dilahirkan oleh Darul Uloom Deoband. Apabila beliau berpindah ke Madinah, beliau telah mempelajari hadith di bawah bimbingan Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri رحمه الله تعالى ,  Syaikh Hasbi Allah As-Syaf’i al-Maliki رحمه الله تعالى, dan Shaikh Ahmad Barzanji رحمه الله تعالى. Selepas itu, beliau telah diberikan peluang mengajar di Masjid Nabawi selama belasan tahun. Kemudian, setelah kembali ke India, beliau mengajar di Calcutta dan Sylhet sebelum dilantik menjadi Sadr Mudaris (Guru Besar) kelima Darul Uloom Deoband. Sebagai seorang yang berkhidmat sebagai ketua Jamiat Ulama Hind, beliau memainkan peranan penting dalam menerajui kemerdekaan India dengan bekerjasama dengan Parti Kongres (Congress Party). Beliau juga merupakan khalifah tua kepada Maulana Rashid Ahmad Gangohi رحمه الله تعالى. Ada di antara murid dan khalifahnya masih lagi hidup, Antara murid-murid beliau yang tinggal di Britian ialah Maulana Ya’qub Kawi Qasmi رحمه الله تعالى dan Maulana Muhammad Batha رحمه الله تعالى. Murid beliau di Pakistan yang masih hidup ialah Maulana Salemullah Khan رحمه الله تعالى. Murid beliau di Malaysia yang masih hidup ialah Tg Nik Abdul Aziz Nik Mat  حفظه الله. (Tambah penterjemahan). Maulana Sayyid Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى meninggal pada tahun 1957 M dan dikebumikan di Perkuburan Qasmi di Darul Uloom Deoband.

33. Maulana Muhammad Ya’qub Nanotwi رحمه الله تعالى.

Beliau dikenali sebagai Ustaz Al-Kul (Guru kepada semua guru) dan dilantik menjadi Sadr Mudarris ( Guru Besar) di Darul Uloom Deoband dan boleh dikatakan sebagai salah seorang daripada 6 orang pengasas institusi pengajian ini. Beliau yang menamatkan pembelajaran dibawah bimbingan ayahnya iaitu Maulana Mamluk Ali Nanotwi رحمه الله تعالى dan menamatkan pengajian hadith dibawah bimbingan Shah Abdul Ghani Mujaddidi رحمه الله تعالى. Antara murid-muridnya termasuklah Maulana Ahsan Amrohawi رحمه الله تعالى,Mufti Azizur Rahman Rahman Uthmani رحمه الله تعالى, Syeikhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالى, Hakimul Ummah Maulana Ashraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri رحمه الله تعالى, Maulana Hafiz Muhammad Ahmad رحمه الله تعالى, Maulana Habib Ar-Rahman Uthmani رحمه الله تعالى, . Di dalam jalan kerohanian, beliau merupakan khalifah kepada Haji Imdad Ullah Muhajir Makki رحمه الله تعالى. Pengajaran dan nasihat beliau boleh didapati di dalam pengajaran dan nasihat Hakimul Ummah Maulana Ashraf Ali Thanwi رحمه الله تعالى. Beliau meninggal dunia pada tahun 1302 H / 1884 M.


Maulana Abdul Latif Saharanpuri رحمه الله تعالى bekas Nazim A'la Mazahir Uloom Saharanpur. 

34. Maulana Abdul Latif Saharanpuri رحمه الله تعالى.

Maulana Abdul Latif Saharanpuri رحمه الله تعالى adalah bekas Nazim A’la (Ketua Pentadbir) Mazahirul Uloom, Saharanpur. Beliau dilantik memegang jawatan tersebut pada tahun 1344 M / 1925 M. Beliau mempelajari ilmu hadith dibawah bimbingan Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri dan menamatkan pengajiannya pada tahun 1322 H / 1904 M. Beliau telah menghabiskan masa hidup di dalam bidang pengajaran di institusi pengajian Mazahirul Uloom , Saharanpur. Antara murid-murid beliau ialah Maulana Zafar Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى , Maulana Idris Kandhalawi رحمه الله تعالى, Maulana Badr Alam Mirathi رحمه الله تعالى, Maulana Abdur Rahman Kamilpuri رحمه الله تعالى, Maulana As’ad Allah Saharanpuri رحمه الله تعالى, Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi رحمه الله تعالى dan Maulana Muhammad Yusuf Kandhalawi رحمه الله تعالى. Beliau meninggal dunia pada tahun 1373 H / 1953 M.

Maulana Muhammad Manzur Nu'mani ~ adalah seorang pemikir, pendebat dan penulis yang hebat pernah dilahirkan dari bumi Hindustan.

35. Maulana Muhammad Manzur Nu’mani رحمه الله تعالى.

Maulana Muhammad Manzur Nu’mani رحمه الله تعالى dikenali sebagai seorang pemikir Islam dan telah mengambil bahagian dalam pelbagai organisasi kerja-kerja Islam seperti Jemaah Tabligh. Beliau merupakan khalifah kepada Maulana Abdul Qadir Raipuri رحمه الله تعالى dan telah mempelajari ilmu kepentingan tasawuf daripadanya. Beliau telah menghasilkan syarah kepada ilmu hadith yang dikenali sebagai Ma’ariful Hadith . Beliau meninggal dunia pada tahun 1417 H / 1996 M.

36. Maulana Muzaffar Husain Kandhalawi رحمه الله تعالى.

Beliau ialah merupakan murid kepada Shah Abdul Ishaq Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى yang turut mempelajari ilmu hadith daripadanya. Beliau juga merupakan khalifah di dalam Tariqat Naqshabandiah kepada Shah Muhammad Ya’qub Dehlawi رحمه الله تعالى. Beliaulah yang telah mempengaruhi dan membentuk pemikiran Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى. Beliau meninggal dunia pada tahun 1238 H / 1866 M.

37. Shah Ishaq Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى . 

Shah Ishaq Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى atau nama sebenarnya ialah Shah Ishaq Bin Muhammad Afdal Dehlawi رحمه الله تعالى adalah murid utama kepada Shah Abdul Aziz Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى . Antara murid-murid beliau Maulana Muzaffar Husain Kandhalawi رحمه الله تعالى, Shah Abdul Ghani رحمه الله تعالى, Nawab Qutb Ad-Din Khan رحمه الله تعالى, Shah Abdur Rahman Panipati رحمه الله تعالى dan Maulana Abdul Qayyum Burhanawi رحمه الله تعالى. Beliau meninggal dunia pada tahun 1262 H / 1846 M.

38. Shah Abdul Ghani Mujaddidi رحمه الله تعالى.

Shah Abdul Ghani Mujaddidi رحمه الله تعالى mempunyai perkaitan dengan Mujaddid Alf-Thani Imam Ahmad Sirhindi. Beliau merupakan guru hadith utama kepada pengasas Darul Uloom Deoband. Beliau juga seorang syaikh di dalam Tariqat Naqshabandiah dan antara khalifahnya ialah Maulana Shah Rafi’ Ad-Din رحمه الله تعالى . Beliau meninggal dunia pada tahun 1296 H / 1875 M.

39. Maulana Rafi Ad-Din رحمه الله تعالى.

Beliau ialah bekas Mohtamim kedua di dalam sejarah penubuhan Darul Uloom Deoband. Beliau dilantik bagi membantu Maulana Muhammad Qasim Nanotwi رحمه الله تعالى di dalam urusan perjalanan pentadbiran Darul Uloom Deoband. Perlantikan beliau disifatkan oleh Maulana Muhammad Qasim Nanotwi sebagai pilihan dari Allah رحمه الله تعالى. Beliau merupakan khalifah kepada Shah Abdul Ghani Mujaddidi رحمه الله تعالى dan antara khalifah beliau ialah Ketua Mufti pertama Darul Uloom Deoband iaitu Mufti Azizur Rahman Uthmani رحمه الله تعالى. Beliau meninggal dunia pada tahun 1308 H / 1890 M dan dikebumikan di perkuburan Baqi’, Madinah Al-Munawarah.


Mufti Kifayat Ullah Dehlawi رحمه الله تعالى adalah seorang Mufti yang hebat . Fatwa-fatwa beliau pernah dijilidkan sehingga mendapatkan pujian dari ulamak tanah arab.

40. Mufti Kifayat Ullah Dehlawi رحمه الله تعالى.

Beliau adalah salah seorang murid kepada Syeikhul Hind Maulana Mahmud Hasan Ad-Deobandi رحمه الله تعالى. Beliau juga terlibat di dalam kerja-kerja politik dan turut bekerjasama dengan Maulana Sayyid Husain Ahmad Madani رحمه الله تعالى.  Beliau merupakan ketua Jamiat Ulama Hind pertama. Seorang yang sangat mahir di dalam bidang fiqh dan dikenali sebagai Mufti A’zam (Mufti Terulung) di dalam sejarah Negara India. Fatwa-fatwa beliau telah diterbitkan berjilid-jilid dan dinamakan sebagai Kifayat Mufti. Antara kitab karangan beliau ialah Ta’lim Islam di mana telah diajar di institusi-institusi pengajian Islam. Beliau meninggal dunia pada tahun 1372 H / 1952 M.

42.Haji Amir Shah Khan رحمه الله تعالى.

Beliau ialah khadim khusus kepada Maulana Muhammad Nanotwi رحمه الله تعالى. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang mahir dengan Ilmu Kalam di mana Maulana Muhammad Qasim Nanotwi sendiri merupakan pakarnya. Beliau sendiri telah dijadikan rujukan di dalam Ilmu Kalam oleh Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri رحمه الله تعالى dan Maulana Shabbir Ahmad Uthmani رحمه الله تعالى.

43. Maulana Fadl Rasul Badayuni رحمه الله تعالى.

Beliau ialah  tokoh ulama India pada kurun ke 13 . Beliau berkelulusan dari Lucknow dan mempelajari ilmu hadith di semenanjung arab dan Baghdad. Beliau telah menulis pelbagai jenis kitab dan selalu mengambil bahagian dalam majlis munazarah ilmiah. Beliau meninggal dunia pada tahun 1289 H / 1872 M.

44. Shah Ismail Bin Abdul Ghani Dehlawi رحمه الله تعالى

Beliau ialah  ketua pelajar ketika belajar dibawah bimbingan Shah Abdul Aziz Muhadith Dehlawi رحمه الله تعالى. Beliau juga dikenali sebagai Hujjatul Islam. Beliau menulis kitab untuk membahaskan kepentingan Tauhid dan kepentingan berpegang kepada aqidah yang jelas dan lain-lain lagi di dalam permasalahan ibadah. Beliau merupakan pengikut kepada kumpulan Sufi yang dipimpin oleh Syaikh Sayyid Ahmad Syahid رحمه الله تعالى. Pada tahun 1246 H /1830 M , ketika pertempuran di Balakot, beliau telah terbunuh.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini