Ikuti Blog Ini

Friday, November 10, 2017

Maulānā Rahmatullāh al-Kairānawī dan Debatnya Bersama Paderi Besar Kristian

Apabila British berjaya menakluki Benua Kecil India, mereka masih menghadapi tentangan daripada masyarakat tempatan dek kerana kezaliman dan penindasan yang telah dilakukan oleh pemerintah British. Umat Islām juga tidak terkecuali daripada melakukan penentangan ini kerana penjajahan British di Benua Kecil India bukan sahaja menzalimi masyarakat tempatan dengan bertindak menguasai politik dan ekonomi tetapi matlamat mereka juga ialah menyebarkan ajaran Kristian di seluruh Benua Kecil India.

British telah mendatangkan paderi-paderi yang telah dilatih khas dalam misi ini yang diketuai oleh seorang paderi hebat bernama Karl Gottlieb Pfander yang dikenali sebagai seorang pakar dalam memurtadkan umat Islām. Beliau merupakan ahli kepada satu pertubuhan Basel Mission iaitu satu pertubuhan pendakyah Kristian dunia. Pertubuhan inilah yang bertanggungjawab membantu misi kemurtadan umat Islām di seluruh dunia dan tidak terkecuali berada dalam sasaran mereka ialah Umat Islām di Benua Kecil India. Pfander juga telah mengarang sebuah buku bertajuk Mizan al-Haq iaitu sebuah buku yang sarat dengan propaganda terhadap Islām.

Paderi-paderi ini telah dilatih untuk menguasai bahasa Urdu,ʿArab dan Parsi. British juga telah memberikan dana supaya projek terjemahan Bible dilakukan dalam 3 bahasa utama pertuturan masyarakat Islām di Benua Kecil India kerana mereka beranggapan adalah lebih mudah untuk usaha memurtadkan Umat Islām dapat dilakukan. Orang Islām yang miskin telah menjadi sasaran paderi-paderi ini, mereka telah mendatangi golongan miskin ini dengan menawarkan bantuan kewangan dengan syarat mesti menjadi seorang Kristian. Usaha-usaha paderi ini telah berjaya, sedikit sebanyak ada dalam kalangan Umat Islām yang telah terumpan dengan tawaran paderi-paderi ini. Ada juga Umat Islām yang telah ditawarkan bekerja dengan British dan dijanjikan jawatan tinggi dalam kerajaan British sekiranya mereka menjadi seorang Kristian.

Masyarakat Islām telah melihat situasi ini dengan perasan sedih dan marah, sudahlah kedatangan British telah merampas kekuasaan politik mereka, sekarang British telah mencampuri urusan keagamaan mereka. Perbuatan British ini telah menaikan kemarahan Umat Islām. ʿUlamā-ʿulamā Islām telah berkumpul dan berbincang bagaimanakah cara untuk mengatasi ancaman ini. Maka hasil daripada perbincangan itu telah menatijahkan kepada dua usaha penentangan. Satu golongan telah bangun dan meniupkan semangat jīhād dalam kalangan Umāt Islām manakala satu golongan lagi telah memilih pendekatan diplomasi iaitu dengan cara melawan dakyah dan doktrin paderi-paderi Kristian dengan hujah-hujah ʿilmiah.

Antara yang memilih pendekatan diplomasi ini ialah seorang ʿulamā yang hebat iaitu Maulānā Rahmatullāh al-Kairānawī rah yang berasal dari perkampungan Kairāna, dalam daerah Muzaffarnagar,UP, India. Beliau juga telah dibantu oleh seorang pemuda bernama Muhammad Wazīr Khān rah. Muhammad Wazīr Khān rah merupakan seorang pemuda yang mendapat pendidikan di London dalam bidang perubatan. Ketika berada di London, beliau telah berpeluang untuk untuk memasuki kelas pengajian Bible dan Taurat yang telah diajar oleh beberapa tokoh orientalis terkenal Barat.

Satu hari, mereka berdua (Maulānā Rahmatullāh rah dan Muhammad Wazīr rah) telah mendapat berita bahawa paderi-paderi Kristian telah mula menjalankan aktiviti penyebaran ajaran Kristian dalam kalangan masyarakat Islām di Agra, UP yang diketuai sendiri oleh Karl Gottlieb Pfander. Pfander telah membuat cabaran di hadapan khalayak umum di Agra supaya diadakan satu perdebatan mengenai perbandingan ajaran Krisitian dan Islām. Beliau telah mencabar ʿulamā-ʿulamā Islām untuk berdebatnya. Tujuannya hanya satu, jika kemenangan hujah diperolehinya, maka dengan mudah beliau untuk memurtadkan Umat Islām yang menyaksikan perdebatan tersebut. Maulānā Rahmatullāh rah telah mengambil tanggungjawab untuk berdebat dengan beliau sambil dibantu oleh Muhammad Wazīr rah manakala Pfander pula telah dibantu oleh seorang paderi yang diutuskan oleh British ke kawasan Asia Tengah bernama Thomas Valpy French.

Buku “The Mohammedan Controversy” ini telah dikarang oleh seorang orientalis Barat terkenal iaitu Sir William Muir. Dalam buku ini beliau telah memasukan peristiwa perdebatan antara Maulānā Rahmatullāh dan Pfander kerana beliau sendiri telah hadir menyaksikan perdebatan tersebut.

Perdebatan telah berlangsung pada 10 dan 11 April tahun 1854M di dewan Gereja di Agra dan dengan disaksikan oleh ramai orang. Turut menyaksikan perdebatan ini ialah pegawai-pegawai tertinggi British di Benua Kecil India yang beranggapan bahawa Pfander akan memenangi hujah ke atas Maulānā Rahmatullāh rah. Ketika berlangsungnya perdebatan dengan masing-masing telah menghujahi antara satu sama yang lain. Akhirnya perdebatan ini telah mendapat kemenangan di pihak Umat Islām di mana Maulānā Rahmatullāh rah telah berjaya mematahkan segala hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh Pfander. Pfander telah mendapat malu dan sebaik sahaja selesai perdebatan, beliau telah membuat persiapan untuk melarikan diri.

Dengan kemenangan ini, Maulānā Rahmatullāh rah telah berjaya menyelamatkan Umat Islām dari pintu kemurtadan. Rahsia kemenangan Maulānā Rahmatullāh rah ini ialah kerana usaha yang gigih iaitu beliau sendiri telah melakukan kajian terhadap kitab-kitab Bible. Jumlah kitab Bible yang dirujuk oleh beliau ialah sebanyak 32 jilid besar iaitu 18 jilid dalam Bahasa ʿArab, 8 jilid dalam Bahasa Parsi dan 6 jilid dalam Bahasa Urdu. Kajian beliau ini telah mengagumkan penganut Kristian sendiri kerana versi-versi kitab Bible yang diguna dan dirujuk oleh Maulānā Rahmatullāh rah telah digunakan oleh mereka sendiri.

Maulānā Rahmatullāh rah telah menyaksikan kemuncakan kezaliman yang telah dilakukan oleh penjajah British terhadap sesiapa yang menentang mereka. Antara yang menjadi sasaran British ialah para ʿulamā dan para pemimpin Umat Islām. Maulānā Rahmatullāh rah telah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Kota Mekkah melalui pelabuhan di Mumbai, seterusnya mendarat di Mukhā,Yaman dan dari Mukhā, Yaman, beliau berjalan kaki ke Kota Mekkah. Perjalanan beliau ini mengambil masa dua tahun.

Ketika berada di Kota Mekkah, beliau telah dilantik oleh sebagai pengajar di Masjid al-Haram oleh Syaikh Ahmad Zaini al-Dahlān rah yang juga merupakan seorang ʿulamā yang begitu disegani di Kota Mekkah. Kecintaan dan kerinduan Maulānā Rahmatullāh rah terhadap tanah airnya begitu mendalam, jika bukan kerana kezaliman British, beliau tidak akan meninggalkan tanah airnya. Kecintaan dan kerinduan beliau sedikit terubat apabila berjumpa dengan kumpulan minoriti Umat Islām dari Benua Kecil India di Kota Mekkah. Beliau telah mengumpulkan kumpulan minoriti ini dan mencadangkan untuk diasaskan sebuah pusat pengajian agama khusus untuk mereka. Pusat pengajian ini telah diasaskan pada tahun 1874M berkat hasil cetusan idea oleh Maulānā Rahmatullāh rah dan beberapa sumbangan kecil oleh kumpulan minoriti tersebut.

Madrasah Saulātīyah, di Kota Mekkah

Penyumbang terbesar kepada pusat pengajian ini ialah seorang wanita yang berasal dari Calcutta bernama Saulā al-Nisaʿ. Pusat pengajian ini kemudian telah dinamakan dengan nama wanita ini demi mengenangkan jasa dan sumbangan beliau ketika diawal pengasasanya. Alhamdulillāh, pusat pengajian Saulā al-Nisaʿ atau lebih dikenali sebagai Madrasah al-Saulātīyah kekal berdiri walaupun tempatnya sering berpindah ekoran menerima tempias projek pembesaran Masjid al-Haram. Institusi pengajian ini telah berjaya melahirkan ʿalim ʿulamā dari seluruh dunia dan telah berjasa besar kepada sistem pengajian Islām. Antara alumni madrasah ini ialah al-Muhaddīth Syaikh Hasan al-Masyath rah, Musnid al-Dunya Syaikh Muhammad Yasin al-Fadanī rah dan ramai lagi. Semoga Allāh merahmati Maulānā Rahmatullāh rah atas jasa dan sumbangan beliau terhadap Umat Islām.

Nota Kaki

[1]. Ms.Neelam Rani, Muslim Attitudes Towards British Raj (1820-1920 A.D) : A Study Of Long-Term Trends In Muslim Politics, Maharshi Dayanand University Publishing, Rohtak, Haryana, 2014, hlm 76-78
[2]. Muhammad Ahmad Muhammad Abd al-Qadir Khalil Malkawi, Izhar al-Haq, Dar al-Hadis, Mesir, jilid 1-4, hlm 31-48
[3]. Ann Avril Powell, Maulana Rahmat Allah Kairanawi and Muslim-Christian Controversy in India in the Mid-19th Century, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 1976, hlm 42-63

Monday, October 16, 2017

Wilayah Sind dan Islām

Wilayah Sind antara wilayah terawal yang menerima kedatangan Islām
Menurut beberapa ahli sejarawan, wilayah Sind di Benua Kecil India telah menerima rombongan dari Para Sahabat r.humBahkan menurut tokoh sejarawan terkenal Pākistān Maulānā Ishaq Bhattī رحمه الله , paling kurang 25 Orang Para sahabat r.hum yang telah sampai ke Wilayah Sind dan beberapa Wilayah lain. Mereka lah yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan agama Islām kepada penduduk tempatan.

Rujukan 
Ishaq Bhattī, Fuqahā-yi Hind, cetakan Idārah-yi Saqāfat-i Islāmiyah, 1974, jilid 1, hlm 11

Monday, October 9, 2017

Maulānā Nurul Hasan Rashīd dan Koleksi Manuskrip Nadirnya

Maulānā Nurul Hasan Rashīd al-Kāndhalāwī pemilik manuskrip yang nadir di India

Maulānā Nurul Hasan Rashīd al-Kāndhalawī antara 'ulama yang sangat jarang didengari akan ceritanya. Beliau merupakan anak lelaki kepada 'ulama kelahiran perkampungan Kāndhala terkenal iaitu Maulānā Iftikarul Hasan al-Kāndhalawī. [1]

Berguru di Mazahīr al-'Ulūm, Sahāranfūr dan berpeluang berdamping dengan ramai para 'ulamā termasuklah bapa saudaranya iaitu Syaikh al-Hadīth Maulānā Zakariyyā al-Kāndhalawī rah , Maulānā 'Abd Qadīr Raifurī rah, al-Muhaddīth al-'Asr Maulānā Yunus al-Jaunfurī rah, Maulānā Yusuf al-Kāndhalawī rah, bapa beliau sendiri Maulānā Iftikarul Hasan dan beberapa 'ulamā lagi.

Aktif mengajar dan menulis kitab, beliau telah menghasilkan 100 kitab sama ada dalam bahasa Urdu dan arab antaranya: 

1. Ahwal 'ulamā Hanafīah 
2. Ahwal riwayat Sahīh al-Bukhārī dan lain-lain lagi.
3. Biografi Maulānā Mamlūk 'Alī al-Nānautwī

Telah berbai'ah tarīqat sufi dan dilantik menjadi khalifah ditangan bapa beliau sendiri. Maulānā Sa'ad al-Kāndhalawī dari Markaz Tablīgh Nizamuddīn juga merupakan salah seorang dari khalifah bapa beliau.

Beliau mempunyai maktabah peribadi yang memuatkan hampir 70 ribu buah buku, 11 ribu manuskrip yang kebanyakannya sangat nadir. Antaranya Fath al-Barī tulisan tangan milik al-Imām Ibnu Hajar rah sendiri, manuskrip khazanah milik keluarga Musnid al-Hind Imām Shāh Walī Allāh al-Dehlawī rah, pengasas Dār al-'Ulūm Deoband Maulānā Qasīm al-Nānautwī rah dan lain-lain lagi.

Hadyu al-Sarī muqadimah kepada Fath al-Barī tulisan tangan Imām Ibnu Hajar rah sendiri.

Sunan al-Tirmidhī yang telah ditashīhkan oleh Maulānā Fadhl Rahmān Ganj al-Murādabādī.

Koleksi manuskrip milik beliau ini telah mendapat perhatian dari daripada pakar manuskrip terkenal Syaikh Dr Nizam al-Ya'qubī yang telah datang sendiri untuk berjumpa dengan Maulānā Nurul Hasan Rashīd di kampungnya di Kāndhala bagi mendapatkan manuskrip-manuskrip yang menjadi sumber kajian beliau.

Tuesday, August 15, 2017

Antara Guru kepada Maulānā Khalīl Ahmad al-Sahāranfūrī rah

Maulānā Khalīl Ahmad al-Sahāranfūrī rah merupakan seorang ulamā hadīth hebat yang juga faqih dalam mazhab Hanafī kelahiran benua kecil India. Semangat dan kecekalan beliau dalam menuntut ‘ilmu tidak dapat disangkal lagi. Rehlah ‘ilmu beliau bermula sejak dari usia 5 tahun lagi apabila beliau mendaftarkan diri untuk memasuki pengajian al-Qur‘ān bersama Maulānā Mamlūk ‘Alī al-Nānautwī rah. Seterusnya, rehlah ‘ilmu beliau mulai bertapak di institusi pengajian terkenal di benua kecil India iaitu Dār al-‘Ulūm, Deoband dan Mazahīr al-‘Ulūm, Sahāranfūr dan di sanalah, beliau telah berjumpa dengan Maulānā Ya‘qūb al-Nānautwī rah dan Maulānā Mazhār ‘Alī al-Nānautwī rah dan telah berguru dengan beliau.

Maulānā Khalīl rah telah beberapa kali menziarahi Haramain dan bertemu dengan beberapa orang tokoh ulamā hebat yang mempunyai halaqah pengajian di sekitar masjid al-Haram dan Masjid Nabi. Antara yang diziarahi oleh Maulānā al-Sahāranfūrī rah juga ialah Hājī Imdād Allāh rah seorang tokoh sufi terkenal di benua kecil India yang juga merupakan Syaikh kepada guru beliau iaitu Maulānā al-Gangohī rah. Hājī Imdād Allāh rah telah menetap di Mekkah setelah menjadi buruan kerajaan Inggeris di negaranya setelah beliau mengetuai penentangan terhadap kezaliman kerajaan Inggeris. Beliau menziarahi Hājī Imdād Allāh rah kerana berpegang dengan pesanan guru beliau iaitu Maulānā al-Gangohī rah supaya apabila berada di Mekkah, segeralah menziarahi Hājī Imdād Allāh rah, peluang berada di Mekkah ini telah digunakan oleh Maulānā al-Sahāranfūrī untuk menziarahi beliau. 

Setelah menziarahi Hājī Imdād Allāh rah. Maulānā al-Sahāranfūrī rah juga mengambil kesempatan untuk menziarahi para ‘ulamā yang menetap di Mekkah seperti Muftī Mazhab al-Shafi’ī di Mekkah iaitu Syaikh al-Islām Syaikh Sayyid Ahmad Zainī al-Dahlan rah, Syaikh al-Islām Maulānā Rahmat Allāh al-Kairānawī rah dan beberapa ‘ulamā lain lagi di Mekkah. Apabila beliau mengunjungi kota Madīnah, Maulānā al-Sahāranfūrī rah telah menziarahi Syaikh al-Masyaikh Maulānā Shāh ‘Abd Ghanī al-Mujaddidī rah yang merupakan bukan sahaja guru kepada guru beliau bahkan guru kepada hampir kebanyakan para ‘ulamā yang berkhidmat di Dār al-‘Ulūm, Deoband dan Mazahīr al-‘Ulūm, Sahāranfūr. Maulānā Shāh ‘Abd Ghanī al-Mujaddidī rah telah menetap di Madīnah setelah berhijrah dari Benua Kecil India. Maulānā al-Sahāranfūrī rah juga turut menziarahi sejumlah besar ‘ulamā lain sepanjang keberadaan beliau di kota Madīnah.Apabila menyebut nama tokoh-tokoh besar yang terkenal di kota Mekkah seperti Muftī Mazhab Shafi'ī di Mekkah iaitu Syaikh Sayyid Ahmad al-Barzanjī rah dan Syaikh Ahmad Zaini Dahlan rah yang dinyatakan juga sebagai guru kepada Maulānā al-Sahāranfūrī rah. Terus terbayang di benak saya kisah bagaimana usaha Maulānā Reda Khan al-Brelwī rah untuk membawa segala kenyataan para ‘ulamā Deoband yang telah pun pada awalnya diubah oleh beliau (kenyataan ini berbahasa Urdu) kepada para ‘ulamā di Mekkah dan Madīnah untuk mendapat tanda tangan daripada para ulamā di sana bagi tujuan mengisytiharkan kesesatan yang telah dilakukan oleh para ‘ulamā Deoband.

Tidak terkecuali daripada ditemui oleh Maulānā Reda Khan rah ialah Syaikh Sayyid Ahmad al-Barzanjī rah, namun usaha Maulānā Reda Khan rah telah menemui kegagalan apabila Muftī Mazhab al-Shafi‘ī itu tidak menurunkan tandatangan perisytiharan kesesatan tersebut sebaliknya beliau bertindak menyiasat kesahīhan kandungan risalah tersebut. Maulānā al-Sahāranfūrī rah dan saudaranya segurunya yang telah menetap di kota Madīnah iaitu Syaikh al-Islām Maulānā Sayyid Husain Ahmad al-Madanī rah telah menemui para ‘ulamā di sekitar Masjid al-Haram dan Masjid Nabi untuk memberikan penerangan dan penjelasan terhadap fitnah dan tuduhan yang telah ditimbulkan oleh Maulānā Reda Khan rah. Akhirnya Allāh ta'ala mengagalkan usaha jahat ini melalui dua permata Deoband pada ketika itu iaitu Mauānā al-Sahāranfūrī rah dan Maulānā al-Madanī rah. Setelah mendengar penjelasan daripada dua orang permata Deoband ini, maka para ‘ulamā yang berada di sekitar Masjid al-Haram dan Masjid Nabi telah mengesahkan bahawasanya para ‘ulamā Deoband masih berpegang kepada kefahaman akidah ASWJ.

Rujukan
Muhammad Tsanī al-Nadwī al-Mazaharī, Al-syaikh Muhammad Khalīl Ahmad Ansarī al-Sahāranfūrī, terbitan Maktabah Nadwa al-Ulamā, Lucknow, India, (1976), hlm 40-41.

Wednesday, August 9, 2017

Pelajar-Pelajar awal di Dār al-ʿUlūm, Deoband

Sebelum ini kita telah mengetahui bagaimana institusi pengajian Dār al-ʿUlūm, Deoband diasaskan iaitu bermula dengan seorang guru dan seorang pelajar di mana pengajian awal hanya bermula di bawah sebatang pokok Delima. Institusi pengajian terulung di Benua Kecil India ini lama kelamaan telah berkembang dan berjaya menarik perhatian daripada ramai masyarakat Islām. Antara pelajar awal yang telah mendaftar masuk untuk mengikuti pengajian di Dār al-ʿUlūm,Deoband ini selain datang dari sekitar pekan Sahāranfūr sendiri, ianya juga datang dari kampung di sekitar Varanasi (masih lagi dalam negeri UP tetapi berjarak 926 KM dari Deoband). Ada juga pelajar yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengajian di institusi ini datang dari negeri Punjab (304KM dari Deoband). Ada beberapa pelajar yang paling jauh telah berjaya mendaftarkan diri untuk mengikut pengajian di Dār al-ʿUlūm, Deoband di mana pelajar ini datang dari Afghanistan. Pada bulan Julai 1866M (Dār al-ʿUlūm, Deoband telah diasaskan pada 31 Mei 1866M), jumlah pelajar di Dār al-ʿUlūm telah berjaya direkodkan sebanyak 21orang manakala pada penghujung April 1867, jumlah pelajar direkodkan sebanyak 78 orang. Daripada jumlah itu, seramai 58 orang adalah terdiri daripada pelajar yang datang dari luar Sahāranfūr.
Gambar sekitar Dār al-‘Ulūm, Deoband pada tahun 1950
Dār al-ʿUlūm, Deoband juga telah menjalankan satu polisi di mana tiada sebarang yuran dikenakan terhadap para pelajar ini. Para pelajar ini juga diberikan tempat tinggal dan makanan. Ada juga para pelajar telah diberikan makanan oleh masyarakat Islām di sekitar Dār al-ʿUlūm, Deoband. Segala kelengkapan para pelajar ditanggung oleh Dār al-ʿUlūm, Deoband sendiri hasil dana sumbangan dari masyarakat Islām tempatan. Dana-dana hasil sumbangan masyarakat Islām tempatan ini telah berjaya dikumpul dan pada setiap tahun telah diaudit untuk memastikan ketelusan pengurusan dana tersebut. Pada tahun 1867M iaitu tahun pertama selepas penubuhan Dār al-ʿUlūm, Deoband, dana hasil sumbangan masyarakat Islām tempatan telah berjaya dikumpulkan sebanyak 649 rupee. Para pentadbir Dār al-ʿUlūm, Deoband telah telah menggunakan dana ini dengan sebaik yang mungkin iaitu mereka telah membelanjakan untuk kegunaan kelengkapan para pelajar, bayaran gaji guru, bayaran gaji para pekerjanya. Walau bagaimanapun, dana tersebut tidak habis digunakan sehingga perhujung tahun 1867M, dana masih lagi berbaki 255 rupee. Hal ini adalah kerana perbelajaan Dār al-ʿUlūm,Deoband pada ketika itu adalah kecil, iaitu hanya seorang guru, dan dua orang pekerja awam. Namun begitu, selepas, berlaku penambahan pelajar, maka perbelajaan Dār al-ʿUlūm, Deoband telah meningkat hasil daripada penambahan bilangan pelajar, guru dan pekerja tetapi perbelanjaan pengurusan institusi ini tidak melebihi 700 rupee setahun.
Pada tahun 1873M, telah diadakan satu majlis ihtifal buat pertama kalinya dalam sejarah penubuhan Dār al-ʿUlūm, Deoband ini. Seramai 9 orang pelajar telah berjaya menamatkan pengajian mereka, di antaranya ialah Maulānā Ahmad Hasan al-Amruhī rah, Maulānā Khalīl Ahmad al-Sahāranfūrī rah, Maulānā Fakhrul Hasan al-Ganguhī rah, Maulānā ʿAbd Allāh Ansarī al-Ambathewī rah, Maulānā Fateh Muhammad al-Thānwī rah,Maulānā Fadhil al-Futhī rah, Maulānā Ahmad Hasan al-Deobandī rah, Qārī Jamal al-Dīn rah dan Maulānā ʿAbd Allāh al-Jalalabadī rah. Masyallāh, kesemua nama-nama di atas ini telah membesar menjadi ʿulamā hebat dan terkenal dalam bidang masing-masing. [1]

Nota Kaki 

[1]. Sayyid Mahbood al-Rizvī, Tarikh Dar al-Ulum Deoband, Idara-E Ihtemam, Dār al-‘Ulūm, Deoband, U.P, India, 1980, jilid 1, hlm 121-127
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini