Ikuti Blog Ini

Sunday, October 6, 2013

Darul Ulom Deoband,Siapakah Mereka?

Maulana Muhammad Masihullah Khan,Maulana Husain Ahmad Madani,Maulana Qari Muhammad Tayyib Qasmi,Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi,Maulana Mufti Syafi`,Syed Ataullah Shah Bukhari,Maulana Anwar Shah Kashmiri

Darul Ulom Deoband tidak hanya menghasilkan para ulamak tetapi bersama-sama dengan mereka ialah yang besar iaitu ulamak yang sangat besar.Darul Ulom Deoband telah menghasilkan Darul Ulom yang tersebar dengan pesat di seluruh dunia,dari Amerika Utara hingga ke Australia,dari Indonesia, Malaysia ke Afrika Selatan,dari England dan Eropah ke Amerika Selatan.Darul Ulom Deoband telah menghasilkan ulamak yang telah banyak berjasa kepada masyarakat Islam di seluruh dunia.

Syeikh Abdullah bin Subayyiel rah (1912- 1999 M), bekas Imam Masjidil Haram,Mekah,Arab Saudi,telahmengatakan bahawa para ulama Deoband sedang dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 50 % untuk kebaikan umat ini di dalam pelbagai disiplin ilmu agama.Darul Ulom Deoband juga telah menghasilkan pelbagai tokoh yang berkaliber seperti As-Syeikh Maulana Asyraf Ali Thanwi rah yang mana beliau telah berjasa menghidupkan semula ilmu Tasawwuf mengikut sunnah Rasulullah Saw,beliau juga merupakan seorang mujaddid yang telah menghasilkan lebih 1000 karya dalam pelbagai disiplin ilmu dan setiap karya-karya beliau telah di iktiraf oleh dunia Islam dan di anggap sebagai seorang  reformis yang paling besar di dunia di zaman kita.


Darul Ulom Deoband tempat melahirkan para cendiakawan Islam yang banyak berjasa kepada dunia Islam

Darul Ulom Deoband telah Berjaya melahirkan tokoh-tokoh ulamak hebat seperti As-Syeikh Maulana Muhammad Ilyas rah.Beliau ialah  insan  yang memulakan kerja-kerja  Dakwah dan Tabligh.Jasa beliau kepada dunia Islam sangat besar sehingga pergerakan jemaah beliau telah Berjaya mendatangkan perubahan besar pada seluruh dunia Islam.

Kehebatan Darul Ulom Deoband adalah di sebabkan berjayanya melahirkan ulamak-ulamak seperti As-Syeikh Maulana Anwar Shah Kashmiri rah.Beliau di berikan gelaran perpustakaan bergerak kerana kekuatan ingatan dan hafalan beliau.Beliau telah berjasa membongkar dakyah yang di polopori oleh gerakan Qadiani dan berjaya memelihara agama Islam dari di rosakan oleh gerakan ini.

Kehebatan Darul Ulom Deoband juga adalah di sebabkan berjaya melahirkan tokoh-tokoh seperti As-Syeikh Maulana Husain Ahmad Madani rah.Beliau adalah ulamak pertama yang mengesan fitnah dari gerakan  Maududinisme (gerakan pemikiran Maududi) dan membuka tabir  tentang bahayanya gerakan ini apabila yang lain tidak menyokongnya usahanya.

Satu keistimewaan yang di miliki oleh mempunyai para ulamak Deoband adalah mereka seolah-olah telah dikurniakan dengan satu perasaan untuk mengenalpasti fitnah,segala unsur-unsur yang boleh mendatangkan fitnah dari peringkat awal kemudian membuat pendedahaan dan penentangan dan di ikuti dengan sokongan daripara ulamak Deoband yang lain.Di antara tokoh-tokoh tersebut ialah al-Hujjatul Islam,As-Syeikh Maulana Qasim Nanotwi rah.Beliau telah berjaya menghalau penjajah British dan menghalau mereka keluar dari benua kecil selepas empayar mereka  mengalami kemerdekaan-kemerdekaan di seluruh dunia.

Kewujudan Darul Ulom Deoband sebenarnya adalah satu bentuk pertolongan daripada Allah Swt kepada dunia Islam untuk melindungi umat Islam dari kuasa-kuasa jahat seperti penjajah British yang datang dengan niat untuk menukarkan semua rakyat benua kecil India kepada agama Kristian.Darul Ulom Deoband adalah lambang satu  manifestasi doa daripada As-Syeikh Haji Imdadullah Muhajir Makki rah.

Arkitek sebanar penubuhan Darul Ulom Deoband adalah daripada  Rasulullah Saw yang mana mudir pertama Darul Ulom Deoband telah melihat dalam mimpi bagaimana Rasulullah Saw melukis garisan di mana Darul Ulom perlu dibina dan mereka (mudir pertama sebenarnya mendapati bahawa satu bentuk garisan di atas tanah di mana kelas Darul Ulum  terkenal dan dikenali sebagai Nodra.Dalam mimpi itu juga, Rasulullah saw di dalam dilihat memberi susu kepada pelajar-pelajar untuk minum dari perigi Molsri,yang telah ditafsirkan sebagai pemberian ilmu pengetahuan,yang mana setiap satu mengambil masa mengikut kemampuan diri sendiri.

Darul Ulom adalah nama Tauhid,mengikut Sunnah dan bersifat kesederhanaan.
Hanya dengan mendengar  nama-nama ulama Deoband  sahaja sudah cukup untuk mengisi hati orang yang mendengarnya dengan Nur Iman,lalu apatah lagi untuk di ceritakan mengenai  amalan mereka, akhlak,mu'amalah dan Mu'asharah mereka.Nama-nama seperti As-Syeikh Maulana Masîhullah rah,As-Syeikh Mufti Mahmud Hasan Gangohi rah,As-Syeikh Mufti Qari Muhammad Tayyib rah,As-Syeikh Maulana Fakhruddin rah,As-Syeikh Maulana Umar Palanpuri rah,As-Syeikh,Syeikhul Hadith,Maulana Muhammad Zakariyya rah  dan banyak lain-lain lagi.

Apa yang pentingnya,hari ini adalah untuk berpegang teguh dengan ulama Deoband,menjaga diri kita dan menangkis semua fitnah yang wujud seperti seperti Salafi/Wahabi,Syiah,Ahlul Bid'âh(Brelwi), Qadiani dan lain-lain lagi.Semoga Allah membimbing kita ke arah Siratul Mustaqim (jalan yang lurus ).Amin.

Sumber rujukan [Ulama Deoband,Penerbitan Madrasah Arabia Islamia,Azaaadville,Afrika Selatan].

Maulana Zaharuddin Nawi seorang pelajar lepasan Darul Ulom Deband selama 15 tahun.Beliau juga boleh santuni di http://ihyaaturaathina.blogspot.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini