Ikuti Blog Ini

Thursday, October 29, 2015

Syarah kitab Misykāt al-Masābīh iaitu Al-Taqrir al-Rafī Li Misykāt al-Masābīh oleh Maulana Zakariyya al-Kandhalawī

3 Jilid 

cetakan kemas dan tersusun

Kitab ini adalah kitab syarahan ringkas kepada kitab Misykāt al-Masābīh karangan Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى sebanyak 3 jilid yang baru diterbitkan.
Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى telah memulakan usaha-usaha menghasilkan syarah kepada kitab ini ketika beliau masih bergelar pelajar lagi dan ketika itu beliau mempelajari kitab Misykāt al-Masābīh di bawah bimbingan ayah beliau iaitu Maulana Muhammad Yahyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى.

Beliau kemudiannya memasukkan nota-nota syarahan ketika beliau mengajar kitab ini dari tahun 1341 H/1922 M sehingga 1344 H/1925 M, selepas pada tahun 1344 H/1925 M, Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله تعالى telah mengajar kelas Daurah al-Hadīth di madrasah yang sama.

Menurut Maulānā Muhammad Zakariyyā al-Kandhalawī رحمه الله تعالى telah mengatakan bahawasanya, “ sepanjang aku mengajar kitab Misykāt al-Masābīh buat pertama kalinya, aku akan meletakan kitab ini di sebelah aku dan ianya membantu aku memahami kandungan hadīth di dalam kitab ini.

5 comments:

Jika mahu memberikan komentar, silakan, berilah komentar dengan menggunakan laras bahasa yang sopan dan penuh beradab. Segala komentar yang menyelisihi laras bahasa sopan dan adab, insyallāh akan dipadam oleh team admin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini