Ikuti Blog Ini

Friday, January 29, 2016

Syaikh Farid al-Bajī dan Maulānā Yunus al-Joufurī

Ada sahabat kami, kirimkan satu gambar Syaikh Farid al-Bajī حفظه الله sedang talaqqī Sahīh al-Bukhārī secara khusus dengan Syaikh Yunus al-Joufurī حفظه الله . [Pengajian talaqqī bersama Syaikh Maulānā Yunus al-Joufurī حفظه الله ada dua bahagian 1. Bersama pelajar Daurah al-Hadīth 2. Talaqqi khusus di bilik beliau (yang no. 2 biasanya yang datang dari jauh dan dihadiri beberapa orang sahaja)].

Tokoh mazhab Malikī dan Asya'īrah yang juga Muhaddīth Tunisia Syaikh Farid al-Bajī حفظه الله sedang membaca Sahīh al-Bukhārī di depan Syaikh Maulānā Yunus al-Joufurī حفظه الله (murid utama Syaikh Maulana Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله ).

Banyak istifadah yang diambil oleh Syaikh Farid al-Bajī حفظه الله khususnya kefahaman Syaikh Maulānā Yunus al-Joufurī حفظه الله terhadap Sahīh al-Bukhārī. Syaikh Farid حفظه الله sanggup travel dari Tunisia ke Saharanfur, India semata -mata untuk mempelajari ilmu hadīth dari Syaikh Maulānā Yunus al-Joufurī حفظه الله .

P/s: sapa yang tak kenal Syaikh Farid al-Bajī حفظه الله ، boleh baca biografi beliau di sini http://www.aslein.net/showthread.php?t=15250

Manakala Syaikh Maulana Yunus al-Joufurī حفظه الله ialah murid utama dan kesayangan Maulānā Zakariyyā al-Kāndhalawī رحمه الله ialah Syaikh al-Hadīth di Jamiah Mazahir al-Ulum yang telah mengajar Sahīh al-Bukhārī Selama 48 tahun iaitu sejak dari tahun 1968M.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini