Ikuti Blog Ini

Tuesday, July 30, 2013

Kemusykilan Yang Sering Di ajukan Kepada Jemaah Usaha Dakwah @ Tabligh

Malfuzat versi Urdhu

Al-Syeikh Maulana Muhammad Zakariyya rah berkata satu kemusykilan yang selalu kedengaran d telinga ialah orang Tabligh memberikan keutamaan kepada kitab Fadhilat dan tidak kepada kitab Masail.Kemusykilan ini lebih menghairankan saya apabila ia di ajukan oleh seseorang alim.Itulah realitinya dan itulah yang sebenarnya yakni dalam nisab Usaha Tabligh ialah kitab Fadhilat adalah lebih penting.

PENERANGAN AL-SYEIKH MAULANA MUHAMMAD ILYAS RAH

Kedudukan ilmu Fadhilat ialah sebelum ilmu Masail.Dengan perantaraan ilmu Fadhail keyakinan terhadap pahala atau ganjaran bagi sesuatu amalan akan dating dan itu ialah sebahagian daripada iman dan dengan keyakinan itulah seseorang akan terdorong untuk melakukan  amal.Keperluan untuk mengetahui tentang masail sesuatu amalan akan timbul setelah seseorang itu bersedai untuk melakukan amalan.Oleh itu pada sisi kami ilmu  Fadhail adalah lebih penting".(Di petik daripada Malfuzat al-Syeikh Maulana Muhammad Ilyas rah.Malfuzat ialah himpunan kata-kata dan nasihat seseorang alim atau ahlullah.)

Ada lagi beberapa Malfuzat al-Syeikh Maulana Muhammad Ilyas rah dan al-Syeikh Maulana Muhammad Yusof rah yang berkaitan dengan perbincangan tersebut yang boleh di dapati daripada kitab malfuzat dan biografi mereka.Alasan keadaan tersebut telah di jelaskan dengan sempurna dalam penerangan di atas.Lagi pun dalam ilmu Fadhail tiada ikhtilaf (perselisihan) sedangkan dalam ilmu masail ada ikhtilaf.Lagi pula apa-apa yang telah di lakukan oleh kedua-kedua Maulana tersebut adalah bertepatan dengan sunnah Nabi Saw dan keinginan Allah Swt.

Dalam kitab Sahih Bukhari ada hadith yang telah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah r.ha iaitu apa-apa yang diturunkan dalam al-quran pada zaman permulaan Islam (yang berkaitan dengan iman dan yakin) di terankan dengan terperinci.Penerangan sedemikian di dapati pada bahagian akhir al-quran.Penerangan itu ialah berkenaan syurga dan neraka.Sehinggalah keadaan apabila keyakinan orang rami telah berpusat kepada agama Islam maka barulah hokum-hakam berkenaan halal dan haram telah telah turun.jika pada awal-awal lagi hokum- hakam itu telah diturunkan seumpama. “Janganlah kamu meminum arak, maka  orang ramai pasti berkata “Kami tidak boleh meninggalkannya” Sekiranya turun ayat. “Tinggalkanlah oleh kamu akan zina.’ maka pasti orang ramai akan berkata “Zina tidak akan terlepas daripada kami.”

Telah turun ayat surah aI-Qamar ke atas Nabi Saw semasa saya masih gadis sunti lagi (yakni semasa kami masih berada di Makkah). Ayat itu bermakšud.”Bahkan itulah hari kiamat yang merupakan masa yang telah dijanjikan untuk mereka, sedangkan hari kiamat itulah hari yang sangat dahsyat lagi sangat pahit.” Sementara ayat-ayat surah aI-Baqarah dan surah an-Nisa’ (yang hanyak mengandungi hukum-hakam) telah turun setelah saya ada di samping Rasulullah Saw  (yakni semasa kami berada di Madinah Munawwarah).

Bahkan sebagaimana nasihat Nabi Saw terhadap Sayyidina Abu Musa al-Ashari r.hu dan Sayyidina Muaz bin Jabal r.hu.

“Berikan kemudahan kepada orang ramai,janganlah kamu menyusahkan mereka,berikanlah khabar gembira dan janganlah kamu jadikan mereka menjauhkan dari Islam.(HR Al-Bukhari).

P/S : akan bersambung dengan pandangan dan penerangan Al-Syeikh Maulana Qari Muhammad Tayyib,Guru Besar di Darul Ulom,Deoband.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini