Ikuti Blog Ini

Saturday, September 22, 2012

Ali bin Al-Husein Zainal Abidin


Nama sebenarnya beliau adalah Ali bin al-Husein bin Ali bin Abi Thalib,neneknya adalah Fatimah az-zahra binti Rasulullah,terkadang ia disebut dengan Nama Abu Husein atau Abu Muhammad,sedangkan nama panggilannya adalah Zainal abidin dan As-Sajad, kerana kebanyakan melakukan solat dimalam hari dan di siang hari.

Diriwayatkan bahawa beliau menerima beberapa orang tetamu dari Iraq,lalu tetamu tersebut membicarakan tentang Abu Bakar,Umar dan Utsman tentang sesuatu yang buruk mengenai mereka dan ketika selesai bicara, maka ia berkata, ”Apakah kalian termasuk kaum muhajirin yang didalam Alquran surat al-Hasyr 8 yang menegaskan ‘Mereka yang diusir dari kampung halaman dan dipaksa meninggalkan harta benda mereka, hanya kerana mereka ingin memperolehi kurniaan Allah dan keredhaan-Nya?”’ Mereka menjawab, ”Bukan…!”

Kalau begitu,kalian menolak untuk tidak termasuk ke dalam salah satu dari kedua golongan tersebut. Selanjutnya beliau berkata” Aku bersaksi bahwa kalian bukanlah orang yang dimaksud dalam firman allah, ”Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman.” (Qs. Al Hasyr:10). Maka keluarlah kalian dari rumahku, niscaya Allah swt murka kepada kalian”.

Ali bin al Husein Zainal ‘Abidin dianggap sebagai ulama yang paling masyur di Madinah dan pemimpin ulama tabi’in di sana.Hal ini keterangan yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, dan yang diriwayatkan Ibnu Abbas.Kurang lebih 30 tahun Zainal Abidin bergiat mengajar berbagai disiplin ilmu agama Islam di Masjid Nabawi di Madinah.Sikap beliau yang tidak berpihak kepada mana-mana kelompok pun mengundang simpati dari semua kelompok yang selalu berselisih pandangan.Ali Zainal Abidin disegani oleh segenap kaum Muslimin baik kawan mahupun lawan.Pada zamannya,Ali Zainal Abidin diakui masyarakat Muslimin sebagai ulama puncak dan berkarisma.Beliau sangat dihormati, disegani, dan dimuliakan nasihat-nasihatnya.Kenyataan itu tidak hanya kerana kedalaman ilmu pengetahuan agama beliau, tidak pula kerana satu-satunya lelaki keturunan Rasulullah, tetapi juga kerana kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti beliau yang menjadi bualan masyarakat pada ketika itu..

Salah seorang Putera ‘Amar bin Yasir meriwayatkan bahwa: pada suatu hari Ali bin Husein kedatangan suatu kaum, lalu beliau menyuruh pembantunya untuk membuatkan daging panggang, Kemudian pembantu itu dengan terburu buru sehingga besi untuk membakar daging terjatuh mengenai kepala anak Alin bin usein yang masih kecil sehingga anak tersebut meninggal. Maka Ali berkata kepada pembantunya,’ kamu kepanasan, sehingga besi itu jatuh’. Setelah itu beliau sendiri mempersiapkan untuk memakamkan anaknya.”. Menunjukan kesabaran dan kepasrahan beliau, dimana seorang pembantu telah menyebabkan kematian anaknya. sehingga ia membalas kejelekan dengan suatu kebaikan.

Sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Abdul Malik ketika ia sedang menunaikan ibadah haji sebelum diangkat menjadi Khalifah, ia berusaha untuk mencium hajar aswad tetapi ia tidak mampu melakukannya, kemudian datang Ali bin Husein hendak mencium hajar aswad juga sehingga orang orang berada disekitarnya di singkirkan lalu beliau menciumnya.Kemudian orang orang bertanya kepada Hisyam siapa orang itu?, dia menjawab aku tidak mengenalinya.Maka seseorang telah berkata” Aku mengenalinya, dia adalah Ali bin al Husein.Para ulama sepakat bahwa Ali bin al Husein ini anak paling kecil dari Husein yang selamat,sedangkan kakak kakaknya dan kedua orang tuanya terbunuh sebagai syuhada. Zainal Abidin kecil selamat dari pembunuhan keluarga Rasulullah, ketika itu ia sedang terlentang diatas tempat tidur kerana sakit, sehingga keadaanya terselamat dari pembunuhan itu dan ketika itu saat itu beliau berusianya 23 tahun. Allah melindunginya dan menyelamatkannya.Beliau wafat pada tahun 74 H di Madinah dalam usia 58 tahun dan dimakamkan di Baqi Riwayat lain dikatakan ia wafat pada tahun 93 H dalam usia 57 tahun.

Sumber rujukan

Biografi Ali bin Husein dalam kitab Al ‘ilmu wa al Ulama Karya Abu Bakar al Jazairy. 

6 comments:

Jika mahu memberikan komentar, silakan, berilah komentar dengan menggunakan laras bahasa yang sopan dan penuh beradab. Segala komentar yang menyelisihi laras bahasa sopan dan adab, insyallāh akan dipadam oleh team admin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini