Ikuti Blog Ini

Saturday, March 19, 2011

Mereka rasa tenang???

Gambar sekadar hiasan
Artikel ini berkaitan dengan jawapan balas aku kepada seorang pak chik yang aku ziarah(khususi) di rumahnya (bukan di kampung aku).Dalam ziarah tersebut,aku mengajaknya untuk mengikuti aku untuk keluar tyge hari,tetapi,dia membalas ajakan aku dengan kata-kata berikut”pak chik rasa tenang dah,dapat belajar agama di masjid,dapat solat berjemaah 5 waktu di masjid,pak chik rasa tenang dah,tak payah la kita keluar-keluar ini”.Aku hanya mampu tersenyum…hahaha

Gambar sekadar hiasan
Syiekh Ilyas Al-Kandhalavi Rah berkata: “ Bagaimana aku ingin berhenti dari melakukan dakwah ini,sedangkan,kekasih aku,Nabi Saw sendiri terpaksa mengalami kesusahan dan kepayahan untuk agama ini,walaupun baginda SAW sendiri telah di janji dengan segala kebaikan oleh Allah SWT,namum baginda SAW telah memilih untuk terjun dalam lautan kesusahan dan kepayahan dalam menghidup dan mengamalkan agama ini.” (Bayan Hidayat Ijtimak Bhopal)

Orang yang memperhatikan sirah (peri-kehidupan/contoh tauladan) para golongan Salafush Soleh dari perkataan dan perbuatan mereka, dia akan melihat bahawa mereka berada dalam rasa takut (khauf) dan sangat berharap (raja’).

Allah SWT berfirman, mengenai sifat sebaik-baik makhluk (Muhammad s.a.w.): “Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka, Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun), Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka” (al-Mukminun, 23: 57-60)

Dari ‘Aisyah r.anha, dia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, “Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut...”. Aisyah r.anha berkata: “Apakah mereka orang-orang yang minum arak dan mencuri?” Beliau menjawab: “Tidak wahai puteri ash-Shiddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melaksanakan solat, dan bersedeqah, sedangkan mereka merasa takut amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 3175.

Allah menyebutkan kaum mukminin yang bersegera dalam kebaikan dengan sifat yang paling baik, walaupun mereka telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tapi mereka sentiasa merasa takut amalan mereka tidak diterima.

Allah SWT berfirman: (Dan sesiapa yang berjuang (menegakkan Islam) maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri; sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk.)(Al-Ankabut 29)


Rahsianya bukan kerana khuwatir Allah tidak memberikan pahala kepada mereka, sekali-kali tidak!! Tapi Kerana Allah tidak akan pernah mengingkari janji-Nya. Allah SWT berfirman:
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Ali Imran 3: 57)

Allah SWT berfirman: “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka.” (Surah al-Anfal, 8: 2)

Bahkan, Allah SWT menambahkan untuk mereka kurnia, kebaikan dan nikmat-Nya:
“agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (Fathir 35: 30)

Pernah satu masa, Saiyidina Umar r.hu masuk dalam satu majlis, dan ada Saiyidina Uthman r.hu di situ. Lalu Saiyidina Umar r.hu berkata, dalam majlis ini ada seorang yang imannya begitu kuat dan jika imannya dibahagikan-bahagikan kepada sepasukan tentera sekalipun,nescaya akan memadai untuk mereka.

Allah SWT berfirman : “Orang-orang yang terdahulu lagi yang paling awal (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (Surah at-Taubah, 9: 100)

Di surah lain,Allah SWT menyuruh setiap orang beriman supaya beriman lagi.
Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya... “ (An-Nisaa’ 4: 136)

Ahli mufassirin menyatakan makna ayat ini seolah-olah menyatakan, ”Wahai orang-orang yang beriman, hiduplah kamu dengan kehidupan yang beriman". Iman yang sempurna dan amalan yang sempurna.” Iman yang ada di dalam hati, mazharnya ada dalam kehidupan dan amalan kita.”

Walaupun mereka(para sahabat r.hum) telah di janjikan oleh Allah dengan pelbagai kelebihan dan iman mereka juga telah diikhtiraf oleh Allah SWT,tetapi mereka (para sahabat r.hum) masih lagi meragui status keimanan mereka kepada Allah SWT.

Iman para Sahabat adalah contoh kepada manusia seluruhnya. Allah SWT berfirman: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman..” (Al-Baqarah 2: 13)

Perkataan “orang-orang itu” di sini maknanya ialah “para Sahabat r.hum”. Namun begitu, para sahabat r.hum ini masih lagi diminta untuk memperbaharui (tajdid) dan memperkuatkan iman mereka. sebagaimana sabdaan Rasulullah s.a.w. kepada mereka(para sahabat), ”Perbaharuilah sentiasa iman kamu!” Lalu ditanyakan, macamanakah cara untuk memperbaharui iman itu? Jawab Rasulullah s.a.w., ”Perbanyakkanlah berkenaan qaul (percakapan atau perkataan) Laa ilaaha illalLah!”(Hadis Riwayat Ahmad)

Tetapi, kerana mereka merasa takut belum melaksanakan perintahnya selaras dengan apa yang di kehendaki oleh Allah SWT,maka mereka tidak boleh memastikan bahawa mereka telah melaksanakannya bertepatan dengan keinginan Allah SWT, tetapi mereka mengira telah melakukan kekurangan dalam hal tersebut. Oleh kerana itu mereka merasa takut amalan mereka tidak diterima, maka mereka pun berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan dan amalan soleh.

Para Sahabat Rasulullah S.A.W. merasa khuwatir amalan-amalan mereka batal tanpa disedari, hal ini termasuk sebahagian dari kesempurnaan iman mereka. Firman Allah SWT:

“Tidaklah yang merasa aman dan azab Allah,kecuali orang-orang yang merugi.” (al-A’raaf 7: 99)

Seorang Tabien ‘Abdullah bin ‘Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seorang yang tsiqah lagi faqih berkata: “Aku mendapati 30 orang Sahabat Nabi s.a.w., semuanya merasa takut kemunafikan menimpa diri mereka, tidak ada seorang pun dari mereka berkata bahawa imannya seperti keimanan Malaikat Jibril dan Mika’il”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari )

al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Baari (1/110-111): “Para Sahabat yang didapati oleh Ibnu Abi Mulaikah yang paling utama adalah ‘Aisyah, saudaranya iaitu Asma’, Ummu Salamah, ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdullah bin Mas’ud dan ‘Abdullah bin az-Zubair r.’anhum, Abu Hurairah, ‘Uqbah bin al-Harits dan al-Musawwar bin Makhramah, mereka adalah para Sahabat yang ia dengar hadisnya. Ia juga mendapati Sahabat lain yang lebih utama dari mereka, seperti ‘Ali bin Abi Thalib dan Sa’ad bin Abi Waqqash r.’anhum. Ia memastikan bahawa mereka merasa takut (munculnya kemunafikan dalam amalan-amalan mereka. Dan tidak ada nukilan dari selain mereka yang menyalahi hal itu, seakan-akan ini adalah ijma’. Yang demikian itu kerana seorang mukmin terkadang ditimpa rintangan yang mengotori amalnya, sehingga menjadikannya tidak ikhlas, namun rasa takut mereka tidak mengandungi kesan terhadap jatuhnya mereka ke dalam perbuatan tersebut, tapi hanya menunjukkan kelebihan mereka dalam contoh hal kewarakan dan ketakwaan para Sahabat.hum.

Maka, barangsiapa yang selalu melihat hak Penciptanya yang wajib dilakukannya, ia akan tahu secara yakin bahawa ia belum dapat melaksanakannya sebagaimana sewajarnya. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali ampunan-Nya, ia merasa akan celaka bila hanya bersandar kepada amalannya saja.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini