Ikuti Blog Ini

Tuesday, August 1, 2017

Maulānā Āqil al-Saharānfurī Dilantik Menjadi Syaikh al-Hadith

Alhamdulillāh mendapat khabar bahawa Maulānā Āqil al-Saharānfurī telah dilantik menjadi Syaikh al-Hadīth (guru yang mengajar Sahīh al-Bukhārī) di Madrasah Mazahīr al-'Ulūm bagi menggantikan Maulānā Yunus al-Junfurī rah telah meninggal dunia pada minggu lepas.

Maulānā Āqil yang juga merupakan menantu, pelajar dan khalifah kepada Maulānā Zakarīyya rah sebelum ini merupakan Ustaz yang mengajar Sunan Abī Da'ūd dan Sahīh Muslim selama berpuluh-puluh tahun di madrasah yang sama.

Antara karya-karya Maulānā Āqil dalam 'ilmu hadīth ialah:

1. al-Dūrr al-Mandūd 'ala Sunan Abī Da'ūd. Kitab ini merupakan hasil pengajaran Maulānā Āqil dalam kelas Sunan Abī Da'ūd yang telah direkod dan dicatatkan oleh para pelajarnya kemudian Maulānā Āqil menyelia dan menerbitkannya.
2. Al-Faid al-Sama'ī 'ala Sunan al-Nasa'ī. Kitab ini merupakan koleksi himpunan pengajaran dan kajian oleh Syaikh al-Masyaikh Maulānā Rashīd al-Gangohī rah terhadap Sunan Nasa'ī. Kemudian ianya diteliti dan diperhalusi oleh Maulānā Yahya al-Kandhālawī rah. Seterusnya Maulānā Āqil bertindak menyelia dan menerbitkannya.

Saya juga melihat sendiri di atas meja Maulānā Hazim al-Mazahīrī beberapa kitab 'Ulūm al-Hadīth yang dikarang oleh Maulānā Āqil yang masih lagi dalam bentuk manuskrip tulisan tangan beliau.

Dengan perlantikan ini, serta kelayakan dan kewibawaan beliau, Insyallāh akan dapat meneruskan lagi legasi kecemerlangan peninggalan milik Maulānā Khalīl al-Saharānfurī rah , Maulānā Zakarīyyā rah dan Maulānā Yunus al-Junfurī rah di Madrasah Mazahīr al-'Ulūm, Saharānfur, UP, India.

0 Komen kat sini:

Post a Comment

Jika mahu memberikan komentar, silakan, berilah komentar dengan menggunakan laras bahasa yang sopan dan penuh beradab. Segala komentar yang menyelisihi laras bahasa sopan dan adab, insyallāh akan dipadam oleh team admin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini