Ikuti Blog Ini

Wednesday, February 22, 2012

Pencerahan kisah Syiekh Ahmad ar-Rifa`ie rahSebelum,ini heboh diperkatakan mengenai kisah ini di dalam kisah Fadilat Amal,karangan Syiekh Zakaria al-Kandhalawi rah,bahkan ada yang mengatakan kisah ini adalah maudhuk/palsu atas rekaan para ahli tasawuf dan sufi.Inshallah,apabila kita melihat video ini ,pengkritik melontarkan kritik secara ilmiah,so di sini juga,kita membalas kritikan beliau secara ilmiah,tanpa di pengaruhi emosi.

Kira-kira tahun 555H telah berlaku satu peristiwa yang menggemparkan Madinah al-Munawwarah. Peristiwanya berlaku apabila Syiekh Ahmad ar-Rifa`ie rah iaitu seorang ulama dan waliAllah datang ke sana untuk menziarahi maqam Junjungan Nabi s.a.w.Setibanya beliau di kota Madinah, beliau terus menziarahi maqam Junjungan s.a.w. Dengan perasaan takzim, penuh haibah, khusyuk, 'asyiq dan mahabbah,beliau mengucapkan salam buat Junjungan s.a.w.Terjadi peristiwa karamah buat beliau apabila salam tersebut dijawab oleh Junjungan Nabi s.a.w. dan ianya didengar oleh orang yang berada di sekeliling maqam Junjungan s.a.w. Syiekh Ahmad dengan penuh takzim terus mengucapkan dua bait syair yang berbunyi 

فـي حالـة البعـد روحي كنت أرسلها
تقبـــل الأرض عنــي وهــي نــائبتي

وهـــذه دولــة الأشــباح قــد حــضرت
فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي


"fi haalatil bu'di ruuhiy kuntu ursiluha; tuqabbilul ardha 'anniy wa hiya naa-ibatiy
wa hadzihi dawlatul asybaahi qad hadharat; faamdud yamiinaka kay tahdhza biha syafatiy"

Dari kejauhan kukirimkan ruhku, untuk mengucup bumi ini (maqam Junjungan s.a.w)sebagai ganti diriku;
Dan sekarang giliran jasad telah pun tiba, maka hulurkanlah tangan kananmu supaya dapat dikucup oleh bibirku.

Diriwayatkan bahawa keluar tangan Junjungan s.a.w. dari maqam baginda yang mulia dan diciumnya oleh Syiekh Ahmad ar-Rifa`ie rah dengan disaksikan oleh ribuan manusia yang berada di situ termasuklah Syeikh'Abdul Qadir al-Jilani rah.

Kisah ini  dinukil dari kitab-kitab yang dipegang oleh ulama kita,antaranya kitab "Tanwirul Qulub" karangan Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili asy-Syafi`i an-Naqsyabandi rah.Pada mukasurat 79, Syaikh Amin al-Kurdi menyatakan bahawa kisah ini adalah mutawatir dengan disaksikan ramai orang dan 'arifin.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini