Ikuti Blog Ini

Saturday, October 1, 2011

Hudud dan umat belum bersedia

                                                        Gambar sekadar hiasan

Pemerintahan itu sesuatu yang bergerak berdasarkan kemaslahatan hidup manusia.Justeru itu, Nabi s.a.w tidak meninggalkan perencian tentang soal kepimpinan,sebaliknya hanyalah prinsip-prinsip umum untuk dipegang oleh manusia..

Maka, kita dapati banyak perubahan politik yang dilakukan selepas kewafatan Nabi s.a.w, khususnya bermula pada zaman Saidina ‘Umar al-Khattab r.hu.Pandangan dalam kepepimpinan itu lebih luas dan terbuka. Terasnya, kemaslahatan rakyat. Islam bersifat luas dalam hal kepemimpinan.Hal ini kerana syariat itu dibina atas dasar kemaslahatan manusia. Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (meninggal 751H):
Sesungguhnya syariah Islam itu binaan dan asasnya adalah atas segala hikmah dan kebaikan untuk manusia di dunia dan akhirat. Syariah Islam itu segalanya keadilan, kebaikan dan hikmat. Maka setiap perkara yang terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada yang berlawanan dengannya, dari kebaikan kepada kerosakan, dari hikmat kepada sia-sia maka ianya bukan syariah Islam sekalipun diberikan takwilan untuknya”. (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in, 3/3, Beirut: Dar al-Jail).
Ertinya, apa yang penting dalam penegakan syariat adalah tujuan atau maqsad utama syariat itu iaitu kemaslahatan manusia. Bukan soal nama yang penting tetapi matlamat dari perlaksanaan sesuatu perkara yang dikaitkan dengan nama syariah itulah yang paling penting. Jika kita memberikan nama yang islamiksekalipun, tetapi tidak mencapai tujuan syariah iaitu keadilan untuk manusia,maka ia tidak boleh dianggap islamik.Nama bukan penentu, isi dan pencapaian maqsad itulah yang paling penting. Sebab itu, jika menamakan negara dengandaulah islamiyyahtetapi tidak mencapai maqsad keadilan, maka nama itu tidak bererti, bahkan memberikan salahfaham umum terhadap agama yang suci ini.

Untuk mencapai keadilan dan tujuan perlaksanaan syariah, ia memerlukan kefahaman terhadap nas dan penelitian terhadap realiti semasa.Kefahaman yang literal terhadap hadis-hadis dalam soal pemerintahan akan menjadikan perlaksanaan Islam dalam bidang tersebut gagal mencapai tujuan sebenar.Sebab itu dalam hadis Nabi s.a.w bersabda:

Jangan dipotong tangan (pencuri) ketika dalam peperangan”. (Riwayat al-Tirmizi dan al-Darimi. Hadis dinilai sahih oleh al-Albani)

Al-Imam Tirmizi (297H) ketika meriwayat hadis ini menyebut:
Sebahagian ilmuwan berpegang dengan nas ini, antara mereka al-Auza’i, mereka berpendapat tidak dilaksanakan hudud ketika peperangan, berhadapan dengan musuh kerana dibimbangi individu yang dihukum itu akan pergi menyertai musuh…”.
Dalam riwayat Abu Daud:

Jangan dipotong tangan ketika pemusafiran” (Riwayat Abu Daud. Dinilai sahih oleh al-Albani.)

Dalam hadis di atas, Nabi s.a.w mengambil kira persoalan realiti tempat, masa dan kesan terhadap sesuatu perlaksanaan hukum.Alim ulama melihat, jika kebimbangan musuh mengambil kesempatan atau orang Islam meninggalkan Islam itu adalah sebab yang dilihat oleh sebahagian alim ulama,mengapa Nabi s.a.w sendiri melarang hukuman tersebut dilaksanakan, maka pada zaman sekarang,merupakan zaman fitnah terhadap Islam di pelbagai penjuru dan kelemahan iman umat Islam begitu nyata,penelitian tentang perlaksanaan hudud itu mestilah lebih berhati-hati.Perlaksanaan hudud mestilah membawa natijah yang positif, bukan negatif kepada Islam.Maka perjuangan mengujudkan suasana yang kondusif (suasana agama) itu mendahului usaha perlaksanaan hudud.Setelah wujudnya masyarakat adil; pemerintah dan rakyat, suasana iman dan Islam, kehidupan yang aman dan bahagia,tiba-tiba ada yang mencetuskan jenayah yang mencemarkan itu semua, ketika itu apabila dilaksanakan hudud tertonjollah kesan dan keindahannya.

Kefahaman yang sebegini bukan menolak hadis, sebaliknya berusaha melihat nas dari segi teks dan konteks. Maka, pemimpin muslim yang hendak memimpin umat dalam era ini, tidak boleh terlalu literal dalam memahami nas, tetapi hendaklah melihat Maqasid al-Syariah (The higher objectives of Islamic Law) bagi setiap nas-nas yang berkaitan pemerintahan islam ini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini